Návrhu na sjednocení sociálních služeb při městských částech města Brna předcházela podrobná analýza efektivity a dostatečnosti všech poskytovaných služeb. V loňském roce zpracoval Odbor sociální péče MMB koncepci sloučení středisek pečovatelské služby.

Jak Magistrát města Brna uvedl ve své tiskové zprávě, ke sjednocení všech pečovatelských služeb do Centra sociálních služeb dojde k 1. lednu příštího roku.

Aktuálně město poskytuje v šesti střediscích v Bystrci, Králově Poli, Brně-severu, Žabovřeskách, Brně-středu a Židenicích celkem 14 sociálních služeb s 260 zaměstnanci. Velký počet registrovaných služeb s sebou mimo roztříštěnost nese také značnou administrativní náročnost například v oblasti dotačního řízení. „Pro Brňany bude sjednávání služeb jednodušší a efektivnější,“ dodal Magistrát.

(SCa)

Komentáře