„Elektromagnetické pole produkované zařízeními 5G nesouvisí příčinně s šířením nebo vývojem COVID-19,“ uvedlo ve svém prohlášení Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo pro místní rozvoj. Dodali, že sítě páté generace se nijak neliší od limitů pro elektromagnetické záření.

Ministerstva doplnila tiskovou zprávu o další informace o implementaci sítí 5G v České republice a odkazy na internetové stránky Národního ústavu veřejného zdraví (SZÚ) a Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP). Poukázal také na internetovou stránku ministerstva vnitra o dezinformacích koronavírusů, z nichž část je věnována vyvrácení tvrzení o vazbách mezi virem a sítěmi 5G.

Podle současných vědeckých poznatků uvádí COVID-19 přirozenou mutaci, která není ovlivněna technologií 5G, uvádí tiskovou zprávu.

V polovině dubna zveřejnilo Ministerstvo vnitra Centrum pro boj proti terorismu a hybridním hrozbám (CTHH) deset nejběžnějších dezinformací koronavirů. Informuje portál RMX.

Rychlost přenosu dat páté generace se bude pohybovat od přibližně 50 Mbit / s do přes gigabit za sekundu, což je přibližně desetinásobek rychlosti sítí LTE. Obvinění z negativního dopadu technologie 5G na zdraví se však objevila ještě před nástupem pandemie COVID-19.

Například ve Velké Británii, Nizozemsku, Irsku a na Kypru úřady informovaly o vandalismu a žhářských útocích na vysílače 5G.

Komentáře