Vídeň myslí ekologicky: Nejen klasické metro, ale také elektrárna

Proč by se jako vedlejší produkt nemohla využívat v souladu s přírodou také elektřina? Vídeňský dopravní podnik se nad tím vážně zamyslel a rozhodl se využít energii, která se vyrobí při brzdění soupravy metra, pro výrobu elektřiny. Ta se dále využívá k pohánění vlakové soupravy nebo k provozu eskalátorů či osvětlení. Pilotní projekt, který byl zahájen v roce 2018 na lince U2, pokračuje letos realizací dalšího zařízení na lince U1. Kromě finanční úspory šetří inovativní využití energie i životní prostředí.

„Metro je opravdovým mistrem v energetické šetrnosti. Čím více energie dokážeme zrecyklovat, tím méně jí musíme nově vyrobit. To nám ušetří emise CO2 a prospívá našemu městu, které má ambici stát se vzorovým městem v problematice životního prostředí,“ komentuje využití energie při brzdění metra vídeňská radní pro životní prostředí Ulli Sima.

Zařízení pro využití brzdné energie bylo ve vídeňském metru instalováno v roce 2018. Nyní se po pozitivním vyhodnocení pilotního projektu rozhodlo město instalovat druhé zařízení, a to na lince metra U1. Podle propočtů vídeňského dopravního podniku Wiener Linien by obě zařízení měla jen díky brzdění soupravy metra ročně vyrobit 3 GWh elektřiny. To odpovídá spotřebě elektřiny asi 720 domácností a úspoře 400 tun CO2.

Jednotlivé soupravy metra tak fungují jako malé elektrárny. Kdykoli, když souprava metra zabrzdí, vzniká energie, která je nejčastěji využita k pohonu dalších souprav. Pokud takovýto převod energie ale není možný, protože žádná souprava zrovna ze stanice metra neodjíždí, uloží se přebytečná energie do elektrické sítě vídeňského dopravního podniku, který ji dále využije na pohon eskalátorů, osvětlení či na provoz výtahů. Je to takový koloběh, jako sama příroda.

Vídeňské metro hledí i do budoucnosi. Již teď plánuje instalaci dalších čtyř zařízení, které by využívaly brzdnou energii. Vedle nového zařízení na lince U1, plánuje příští rok Vídeň další zařízení i na lince U4.

Třetina všech kolejových vozidel vídeňského dopravního podniku je přitom poháněna z recyklované energie. Díky šetrnému využití energie je vídeňský dopravní podnik zodpovědný za pouhé jedno procento emisí CO2 ve Vídni. „Stále hledáme další opatření, abychom pomohli životnímu prostředí. Od ledna 2020 proto využíváme pouze bezemisní elektřinu, která pochází jen z rakouských obnovitelných zdrojů,“ dodává na závěr ředitel Wiener Linien, Günter Steinbauer k ekologicky šetrné strategii dopravního podniku.

(SCa, il.foto: YouTube)

Přejít nahoru