Vláda dostala zprávu o potírání nelegálního zaměstnávání cizinců

Informovanost, spolupráce, funkční migrační systém, dále pak dobře nastavená metodická, organizační a provozní opatření mohou pozitivně ovlivnit a zmírnit nelegální zaměstnávání cizích státních příslušníků, ale i občanů ČR a EU. Kontroly nelegálního zaměstnávání byly v roce 2019 prováděny jako jedna ze stěžejních kontrolních činností Státního úřadu inspekce práce.

Podle Státního úřadu inspekce práce byl v roce 2019 zaznamenán srovnatelný počet zjištění výkonu nelegální práce cizinců jako v roce 2018 a úřad provedl v roce 2019 celkem 8 160 kontrol zaměřených na odhalování nelegálního zaměstnávání. Z těchto kontrol pak bylo 61 provedeno v rámci mimořádné kontrolní akce zaměřené na pracovní vykořisťování, která proběhla v dubnu 2019 a jejíž organizací byla pověřena Policie České republiky. V rámci provedených kontrol bylo inspektoráty práce odhaleno celkem 4 342 osob vykonávajících nelegální práci. Z tohoto celkového počtu se v 622 případech jednalo o občany ČR, ve 207 případech o občany jiných členských států EU a v 3 513 případech o cizince ze třetích zemí.

(SCa, il.foto: bg.usembassy.gov)

 

Přejít nahoru