To je o 3 493 více než v květnu a o 73 914 osob více než před rokem. Jedná se přitom o nejvyšší hodnotu od února 2018, kdy bylo bez práce celkem 280 899 lidí. Z celkového počtu nezaměstnaných bylo v uplynulém měsíci 251 460 dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 3,7 % (květen 2020 – 3,6 %, červen 2019 – 2,6 %). Zaměstnavatelé nabízeli v červnu prostřednictvím ÚP ČR 334 904 volných pracovních míst, z toho 11 791 v rámci dohod mimo pracovní poměr, tj. na DPP nebo DPČ. Pouze 74 098 evidovaných volných míst bylo tzv. „bez příznaku“ pro cizince. U dalších 260 806 pozic, tedy u téměř 78 %, pak zaměstnavatelé uvedli, že by na ně chtěli přijmout i pracovníky ze zahraničí. V mezinárodním srovnání měla ČR podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za květen 2020) nejnižší míru
nezaměstnanosti v celé EU.

Trh práce a sezonnost

Trh práce ovlivňují kromě aktuální situace také sezónní činnosti, které jsou už v plném proudu. Uvádí tisková zpráva Úřadu práce ČR. Podle ní se jedná především o oblasti jako je stavebnictví, zemědělství, lesnictví, rybářství nebo třeba živočišná a potravinářská výroba a částečně už i pohostinství a služby. Začíná se tak projevovat fakt, že v souvislosti s uvolňováním ochranných opatření dochází k obnově ekonomických aktivit právě v gastronomii, hotelnictví, ve službách, v
dopravě a pod..

„Přestože do evidence uchazečů o zaměstnání přichází v současné době více lidí než před pandemií COVID-19, s rozjezdem sezónních prací řada nezaměstnaných naopak nastupuje do zaměstnání. Struktura uchazečů o zaměstnání je pestřejší a zaměstnavatelé mají obecně větší šanci sehnat nové zaměstnance s požadovanou kvalifikací. V praxi to tedy znamená, že i když letos v červnu, na rozdíl od předchozích let, nezaměstnanost vzrostla, nejedná se o nárůst nijak výrazný. Bude pravděpodobně pokračovat i v letních měsících, ale bude stále spíše pozvolný, a to až do letošního podzimu, kdy očekáváme razantnější zvýšení registrované nezaměstnanosti,“ shrnuje ředitel Odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství Úřadu práce ČR Jan Karmazín.

Ke konci června se do evidence ÚP ČR nově přihlásilo 38,5 tis. uchazečů o zaměstnání. Zároveň z ní odešlo přes 35 tis. lidí. Nejvíce nově příchozích hlásí Moravskoslezský kraj (5 364) a Praha (4 842). Nejméně nových uchazečů evidoval ÚP ČR v předchozím měsíci v Pardubickém kraji (1 494) a z hlediska okresů v Rokycanech (133). Nejnižší nezaměstnanost vykázaly ke konci předchozího měsíce okresy Rychnov nad Kněžnou (1,8 %), Praha – východ (2 %), Pelhřimov a Jindřichův
Hradec (oba 2,2 %), Benešov, Mladá Boleslav a Praha – západ (shodně 2,3 %).
Podíl nezaměstnaných osob stejný nebo vyšší než republikový průměr hlásí
29 regionů. Nejvyšší byl v okresech Karviná (8,1 %), Ostrava – město (6,6 %),
Chomutov (6,4 %), Most (6,3 %), Bruntál (6 %), Sokolov (5,8 %), Znojmo (5,6 %) a Louny (5,4 %). Podíl nezaměstnaných žen vzrostl na 3,8 % a mužů na 3,6 %.
Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti zaznamenalo v červnu 40 okresů, největší pak Mladá Boleslav (o 8 %), Praha (o 7,8 %), Karlovy Vary (o 7,3 %), Teplice (o 5 %), Ústí nad Labem (o 4,7 %), Praha – východ (o 4,4 %), Praha – západ, Česká Lípa (o 4,3 %) a Uherské Hradiště (o 3,8 %). Nezaměstnanost naopak klesla ve 37 regionech. Nejvíce pak v okrese Břeclav (o 8,8 %), Český Krumlov (o 8,5 %), Znojmo (o 7,3 %), Klatovy (o 6,5 %), Jindřichův Hradec (o 5 %), Pelhřimov (o 4,5 %) a Hodonín (o 4,2 %).

Čísla nepustí

Během června se na ÚP ČR nově přihlásilo 38 504 lidí. Ve srovnání s předchozím měsícem byl jejich počet vyšší o 119 osob, meziročně pak vyšší o 6 818 uchazečů o zaměstnání. Z evidence naopak odešlo 35 011 uchazečů o zaměstnání (ukončená evidence, vyřazení uchazeči o zaměstnání). To je o 8 730 více než v květnu a o 1 627 méně než rok předtím. Novou práci získalo 28 608 osob.
V evidenci byli nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání činil v červnu 42,2 roku. Průměrná délka nezaměstnanosti činila 415 dnů. Mezi evidovanými bylo 91 005 uchazečů o zaměstnání nad 50 let a na celkové nezaměstnanosti se podíleli 33,8 %. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání bylo těch, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců, 19,4 % – celkem 52 308, 14,6 % tvořili rodiče a lidé pečující o děti do 15 let. ÚP ČR jich evidoval celkem 39 500. V uplynulém měsíci bylo bez práce 36 736 osob se zdravotním postižením (OZP) – 13,6 % z celkového počtu nezaměstnaných a 135 599 žen.

Ke konci června evidoval ÚP ČR celkem 334 904 volných pracovních míst, což je o 3 854 více než v květnu a o 7 606 méně než před rokem. Nejvíce volných pozic chtějí obsadit zaměstnavatelé v Praze (83 969), ve Středočeském (65 677), v Jihomoravském (28 818), Plzeňském (26 693) a Pardubickém (25 413) kraji. Z celkového počtu volných pracovních míst nabízeli zaměstnavatelé 4 743 pozic na dohodu o provedení práce a 7 048 míst na dohodu o pracovní činnosti. Na jedno volné pracovní místo připadá v průměru 0,8 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Karviná (8,2), Sokolov (5,3), Děčín (3,9), Bruntál (3,4), Jeseník (3,3), Most (3,2) a Ústí nad Labem (3,1). Z celkového počtu nahlášených volných míst jich bylo 11 632 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), nejvíce z nich bylo určeno pro pracovníky v oblasti ochrany a ostrahy, uklízeče nebo pracovníky informačních služeb.

Ani absolventi nejsou na tom lépe

Ke konci června evidoval ÚP ČR celkem 8 917 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. To je meziměsíčně o 1 130 méně a meziročně pak o 1 958 osob více. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 3,3 % (květen 2020 – 3,8 %, červen 2019 – 3,6 %). Bez práce bylo k 30. 6. 2020 celkem 5 744 absolventů – o 1 185 méně než v předchozím měsíci (květen 2020 – 6 929, červen 2019 – 4 028, červen 2018 – 4 548). Zaměstnavatelé jim nabízeli celkem 62 217 volných pracovních míst. Nejčastěji se jednalo o pozice pro montážní dělníky výrobků a zařízení, obsluhu pojízdných zařízení a výrobních strojů, kováře, nástrojáře, řemeslníky, pracovníky
informačních služeb nebo pomocníky ve výrobě.

Podpora jako záplata momentální situace

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v předchozím měsíci 93 429 lidí, tj. 36,4 % všech uchazečů vedených v evidenci (květen 2020 – 36,4 %, červen 2019 – 34,7 %). Nezaměstnaní dostávali v průměru 8 742 Kč. Podporu v nezaměstnanosti ve výši do 4 500 Kč pobíralo 14 388 (15,4 %) uchazečů o zaměstnání. Maximální výši podpory, tedy 19 389 Kč, pak 4 083 (4,4%) uchazečů o zaměstnání. V rámci podpor v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci vyplatil ÚP ČR podle předběžných údajů v předchozím měsíci celkem 1 040 566 129 Kč (květen 2020 – 917 tis. Kč, duben 2020 – 738 tis. Kč, březen 2020 – 848 tis. Kč). O rok dřív vyplácel ÚP ČR podporu 67 957 uchazečům o zaměstnání.

(SCa, il.foto: dumblittleman.com)

 

Komentáře