Prvá zo série výziev o nenávratný finančný príspevok, zameraná na subjekty hospodárskej mobilizácie, je otvorená od včera. Vedenia 49 nemocníc môžu svoje žiadosti predkladať priebežne do konca roka, kedy sa výzva uzavrie. Ďalšie výzvy pre ostatné relevantné subjekty budú vyhlasované v priebehu septembra.

Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre nemocnice v boji s ochorením COVID-19. Zverejnená výzva je súčasťou nového špecifického cieľa 2.1.4 s názvom „Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19“, ktorý vypracovalo ministerstvo zdravotníctva ako podmienku na získanie dodatočných finančných prostriedkov v celkovej hodnote až 167 miliónov eur pre zdravotníctvo v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Nemocnice, v ktorých sa lekári, sestry a ďalší zdravotnícki pracovníci starajú a starali o pacientov nakazených vírusom, prípadne s podozrením naň, musia disponovať požadovaným prístrojovým vybavením a zdravotníckym materiálom na starostlivosť o tých ľudí. „Aktivitou každého projektu je tak nákup vybavenia pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých na ochorenie alebo už s diagnózou COVID-19. Z prostriedkov výzvy môžu byť vybudované napríklad mobilné odberové miesta. Investovať sa bude môcť aj do samotných oddelení. Finančná pomoc bude smerovať aj do ochrany personálu na zabezpečenie osobných ochranných a dezinfekčných prostriedkov,“ vysvetlilminister zdravotníctva Marek Krajčí.

V rámci pravidiel oprávnenosti výdavkov, ktoré sú súčasťou výzvy na predkladanie žiadosti, ministerstvo zdravotníctva zadefinovalo zoznam odporúčaných výdavkov, ktorý bude možné podľa potrieb a vývoja šírenia pandémie upraviť. Pôjde napríklad o už spomínané investície do mobilných odberových miest, vybavenia oddelení, dezinfekčných prostriedkov či ochranných pomôcok pre zdravotníkov. „Zaviedli sme aj inštitút tzv. doplnkových výdavkov. Ide o výdavky nad rámec rozpočtu projektu, ktoré budú prijímateľovi uhradené, ak preukáže úsporu pri verejnom obstarávaní, zároveň využívame v maximálnej možnej miere zjednodušenia pre žiadateľov, aby sme obmedzili aj administratívnu záťaž“ uviedol minister Marek Krajčí.

  "Sú to politickí podvodníci," povedal Robert Fico (Smer-SD) o terajšej slovenskej vláde

Refundovať bude možné aj výdavky vynaložené pred schválením projektu. „Cieľom výzvy je totiž podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste počtu nakazených. Finančný príspevok je tak určený aj na prípravu materiálno-technického vybavenia na prípadnú ďalšiu vlnu šírenia nákazy v našej krajine,“ povedal minister zdravotníctva Krajčí.

Peniaze z Európskej únie budú po prvý raz k dispozícii aj nemocniciam v Bratislave, najmä pre najväčšiu Univerzitnú nemocnicu Bratislava.

V rámci verejného obstarávania budú akceptované aj rokovacie konania, pri obstarávaní zákaziek s nízkymi hodnotami môžu prijímatelia postupovať zjednodušeným postupom na základe schválenej výnimky. Pravidlá pre uplatnenie týchto zjednodušených postupov pri verejnom obstarávaní sú súčasťou vyhlásenej výzvy. „Predložené žiadosti budú schvaľované v dvojtýždňových intervaloch. Skrátili sme dĺžku hodnotenia projektu a nastavili sme k tomu naše vnútorné administratívne kapacity a celý systém riadenia fondov u nás na ministerstve tak, aby proces bol efektívny a nemocnice sa dostali k potrebným investíciám v adekvátnom čase, kedy ich najviac potrebujú,“ popísal proces šéf rezortu Marek Krajčí.

Výzva definuje zoznam oprávnených prijímateľov, ktorí sú v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie. S cieľom pružne reagovať na prípadný enormný nárast ochorenia, o finančné prostriedky budú môcť v rámci tejto výzvy žiadať aj tie nemocnice, ktorým bude vydané poverenie subjektu hospodárskej mobilizácie, ak si to situácia vyžiada.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA VÝZVY
subjekty hospodárskej mobilizácie
Bratislavský kraj
1Univerzitná nemocnica Bratislava
2Národný ústav detských chorôb Bratislava
3Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
Banskobystrický kraj
4Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
5Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
6Svet zdravia, a. s., prevádzka všeobecná nemocnica Rimavská Sobota a prevádzka všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom
7Nemocnica Zvolen a.s.
8Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
9Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
10Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Košický kraj
11Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna príspevková organizácia
12Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
13Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
14Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
15Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
16Detská fakultná nemocnica Košice
17Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Nitriansky kraj
18Fakultná nemocnica Nitra
19Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20Nemocnica Komárno s. r. o.
21Nemocnica Levice s. r. o.
22Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
23Nemocnica Zlaté Moravce a.s.
Prešovský kraj
24Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
25Nemocnica Poprad, a.s.
26Ľubovnianska nemocnica, n.o.
27NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov
28Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
29Vranovská nemocnica, a.s.
30Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.
31Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
32Nemocnica Snina s.r.o.
Trenčiansky kraj
33Fakultná nemocnica Trenčín
34Nemocnica s poliklinikou Prievidza
35Nemocnica na okraji mesta, n.o., Partizánske
36Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.
37Nemocnica s poliklinikou Myjava
Trnavský kraj
38Fakultná nemocnica Trnava
39Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.
40Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.
41Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
42Nemocnica Alexandra Wintera n.o., Piešťany
Žilinský kraj
43Univerzitná nemocnica Martin
44Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
45Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
46Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
47Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
48Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
49Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
  Matovič predviedol názornú ukážku "politického chrapúnstva"

Komentáře