ČOI celkem zkontrolovala 11 typů nabíječek a nedostatky zjistila u 6 typů. U 1 typu stanovila vážné bezpečnostní riziko, kdy při použití může dojít až k vážnému úrazu či dokonce smrti uživatele. „Výsledky kontrolní akce potvrzují, že u většiny nabíječek se vyskytují nedostatky a je nutné v kontrolách pokračovat a zabránit tak používání nevyhovujících zařízení s určitou mírou nebezpečí pro konečného spotřebitele,“ říká k výsledkům kontrol ředitel ČOI Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce uskutečnila v rámci spolupráce států EU mezinárodní kontrolní akci zaměřenou na nabíječky. Cílem těchto kontrol, které proběhly v roce 2019, bylo ověření, zda USB nabíječky, nabíječky pro notebooky a nabíječky pro dobíjecí baterie, které jsou nabízeny v tržní síti ČR, splňují technické požadavky stanovené v příslušných zákonech.

Česká obchodní inspekce provedla 11 kontrol u 10 distributorů a 1 dovozce. U nich zkontrolovala celkem 11 typů výrobků. K testování bylo odebráno 9 typů (3 typy USB nabíječek, 3 typy nabíječek pro notebooky, 3 typy univerzálních nabíječek pro dobíjecí baterie). Nedostatky byly zjištěny hned u 6 typů kontrolovaných výrobků.

Ve 2 případech byly zjištěny nedostatky v informačních povinnostech, kdy nebyly uvedeny bezpečnostní instrukce v českém jazyce, 1 typ nebyl označen kontaktními údaji výrobce a kontaktními údaji dovozce a 1 typ nebyl označen číslem typu, či série, nebo sériovým číslem, nebo jiným prvkem umožňujícím jeho identifikaci.

Z 9 testovaných typů byly 4 typy byly vyhodnoceny jako nevyhovující po technické stránce a 1 typ nevyhověl po stránce administrativní. U 4 výrobků nevyhovujících po technické stránce bylo provedeno posouzení rizik a u 1 typu bylo stanoveno vážné riziko. Tento výrobek byl  nahlášen do databáze RAPEX.

Česká obchodní inspekce uložila celkem 10 opatření ve formě doložení příslušné dokumentace ke kontrolovaným výrobkům, zákazu dodávání nevyhovujících výrobků na trh a stažení rizikových výrobků z trhu.

Pozor na nabíječku baterií

V této souvislosti ČOI uvedla, že se jí povedlo najít na trhu v ČR elektrické zařízení, které může znamenat pro spotřebitele vážné bezpečnostní riziko. Při zapojení výrobku do elektrické zásuvky a dotyku uživatele může dojít k zásahu elektrickým proudem. Jedná se o nabíječku baterií EMOS SMART4/N8168S, která se prodává v papírovém obalu.

U výrobku bylo zjištěno vážné riziko úrazu elektrickým proudem až smrti uživatele tím, že se uživatel dotkne hlavy upevňovacího šroubu těla výrobku, na kterém se objeví nebezpečné síťové napětí 230V v důsledku průrazu nedostatečné izolace mezi primární a sekundární částí výrobku. Pokud se uživatel dotkne hlavy tohoto šroubu při nabíječce zasunuté v zásuvce, může dojít k vážnému úrazu až smrti uživatele zásahem elektrického proudu. Průměrná hodnota naměřeného výstupního proudu se liší od jmenovité hodnoty stejnosměrného výstupního proudu uvedené na výrobku o více než 10 %. Tato informace rovněž neodpovídala požadavku vyhovujícího značení výrobku.

Česká obchodní inspekce uložila prodejci ochranné opatření, kterým je zákaz dodávání na trh a stažení daného výrobku, který již byl uveden na trh. Výrobek byl nahlášen kontaktnímu bodu na Ministerstvo průmyslu a obchodu a informace o něm byly zveřejněny v systému RAPEX.

Na výrobku uvedeno EMOS, CE, typ SMART4, napájení vstup AC 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 200 mA, výstup 1,4 V DC = 500 mA +- 10%, značka třídy ochrany II, značka pro vnitřní použití, Výrobce: EMOS spol. s r.o., Šířava 295/17, Přerov, Czech Republic.

Na obalu uvedeno EAN 8592920033937, Nabíječka baterií SMART4/N8168S, www.emos.eu, Výrobce: EMOS spol. s r.o., Šířava 295/17, Přerov, Česká republika, NiMH: 4 x AA/AAA, napájení vstup AC 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 200 mA, výstup 1,4 V DC = 500 mA +- 10%.

(SCa, foto: coi.cz)

Komentáře