Žena byla po 23 hodin mrtvá a ty strávila údajně v „Pekle“, kde potkala Jacksona, papeže Jana Pavla II

Tato žena vypověděla (viz originální video s výpovědí na konci článku), že ji Ježíš vzal na exkurzi do Pekla a do Nebe a mluvila o slavných lidech, které v Pekle viděla, i o nádheře Nebes a o vytržení na konci časů.

Cesta do Pekla a zpět odhalila slavné celebrity
Tato žena říkala, že jí Hospodin sdělil, že v Pekle je mnoho slavných lidí a mnozí, kteří byli Hospodinu známí, a povídala, že jí ukázal jinou část pece. Uchyluje se pak k líčení onoho místa a toho, jak spatřila ženu obklopenou plameny, jimiž byla mučena, a prosila Hospodina o milost.

Řekla, že Hospodin jí pokynul rukou a řekl jí, aby se podívala na onu ženu tam v plamenech, že to je Selena. Pak k oné ženě přicházeli blíže, zatímco on křičela a skučela, aby jí byla projevena milost a vzali ji z tohoto místa. O Hospodinovi tvrdila, že na onu ženu pohlédl a řekl jí, že teď už je na lítost příliš pozdě.

Mora dostala pokyn, aby lidstvu o Pekle pověděla
Pak Mora řekla, že jí ta žena žádala, aby celému lidstvu pověděla o tom, co viděla, a řekla jim, aby se na toto místo neodvažovali, říkala, že Mora by měl lidem říci, aby neposlouchali písně, které tato žena zpívala, nebo aby žádnou z jejich písní nezpívali. Mora se jí tedy zeptala, proč, a dostala odpověď, že pokaždé, když lidé poslouchali nebo zpívali její písně, tak byla mučena ještě více. Rovněž řekla, že lidé, kteří poslouchali písně, které natočila, když byla ještě živá, přijdou na to samé místo.

Více info na zpravy.dt24.cz

Přejít nahoru