V Praze se zimní humanitární pomoc lidem bez domova naváže na posílená protiepidemická opatření

Praha vyhlásila, že ta letošní pomoc lidem bez domova bude kombinována s již zavedenými protiepidemickými opatřeními, která zůstala v provozu od jarní koronavirové vlny: Stále fungují čtyři ze šesti na jaře otevřených hostelů, pro lidi s covidem vznikly také nové ubytovací prostory. Po dohodě s nevládními neziskovými organizacemi proto město rozšířilo možnosti distribuce roušek, dezinfekce a potravin.

„V posledních dnech, stejně jako při jarní epizodě koronavirové pandemie si uvědomujeme svízelnou situaci, se kterou se potýkají i lidé bez domova. Terénní pracovníci sociálních služeb jim pomáhají situaci zvládnout. Rozdávají jim dezinfekci, roušky, informují je, kam se mohou obrátit, zejména pokud se potřebují uchýlit do izolace. Terénní pracovníci odvádějí skvělou práci a mají můj obdiv i vděk za jejich nasazení v této nelehké době,“ říká Milena Johnová, radní pro oblast zdravotnictví a sociální politiky.

Kvůli ochraně zdraví lidí bez domova i ostatních Pražanů hlavní město rozšířilo podporu terénních sociálních programů tak, aby organizace realizující terénní programy mohly posílit distribuci ústenek, prostředků k dezinfekci rukou a potravinové pomoci potřebným.

Sociální pracovníci takto začali fungovat už na jaře, když vláda poprvé vyhlásila přísná protiepidemická omezení. I nadále informují lidi bez domova o aktuálních vládních nařízeních, zdravotních rizicích, o možnostech dostupných sociálních, zdravotních služeb a humanitárních opatření a motivují lidi bez domova k jejich využití. Pomáhají také vyřídit potřebné dokumenty pro provedení PCR testu na přítomnost koronaviru a doprovází lidi bez domova na vyčleněné testovací místo.

V této situaci se zúročí dlouhodobá a dobrá spolupráce hlavního města s organizacemi poskytujícími sociální a terénní práci lidem bez domova. Současně bude pokračovat součinnost i s jednotlivými úřady městských částí. Je nanejvýš zřejmé, že se jedná o celkové zvládnutí pandemie v hlavním městě a o zdraví nás všech.

„Hlavní město zřizuje pouze jedinou organizaci pracující s lidmi bez domova, Centrum sociálních služeb Praha. Bez úzké spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi si fungování humanitární pomoci neumím představit,“dodává radní Milena Johnová.

(SCa, il.foto: net)

Přejít nahoru