Podľa neho v ostatných rokoch boli mnohé veliteľské stanoviská podstatne zmodernizované, rozšírené boli ich analytické a operačné možnosti. „V záverečnej fáze sa nachádza výstavba nového, ktorý bude mať prakticky absolútnu ochranu (veliteľského) riadenia, vrátane strategických síl,“ povedal prezident a ďalej vysvetlil, že „je úplne jasné, že od toho, do akej miery budú stabilne, efektívne a spoľahlivo pracovať tieto systémy, celá línia riadenia, od toho bude priamo závisieť bojová pripravenosť atómovej triády a celková spôsobilosť armády a loďstva rýchlo odvetiť na potenciálne vojenské ohrozenia“.

 

Ruský vrchný veliteľ zároveň vyzval neuspokojovať sa s dosiahnutým a pokračovať v nastúpenom smere. „Treba rozmýšľať o tom, čo bude zajtra a pozajtra,“ upozornil V. Putin.

Vladimir Mikunda, podľa directadvert.ru a armadnymagazin.sk