Psi nám pravděpodobně nerozumí tak dobře, jak si myslíme, odhalují mozkové skeny + VIDEO

Navzdory vynikajícímu sluchu psů a schopnosti analyzovat a zpracovávat různé zvuky řeči, nová studie vedená vědci z Eötvös Loránd University v Budapešti naznačuje, že i malé rozdíly mohou chybět u psů, kteří nerozlišují jemné odchylky mezi podobně znějícími slovy.

„Zatímco psi mají pozoruhodné schopnosti pro sociální poznávání a komunikaci, počet slov, která se naučí rozpoznávat, obvykle zůstává velmi nízký,“ vysvětlují vědci ve svém příspěvku.

„Důvod této omezené kapacity je stále nejasný.“

Za účelem prozkoumání těchto omezení ve sluchové slovní zásobě psů (pokud chcete) provedli vědci experiment, ve kterém bylo do laboratoře přivezeno více než 40 psů, u nichž byla jejich mozková aktivita měřena neinvazivně pomocí elektrod elektroencefalografie (EEG) připojených k pokožce hlavy .

Když byla zvířata připojena k zařízení, slyšela na záznamu tři různé typy slov: známá instrukční slova (např. „Sedni“), foneticky podobná nesmyslná slova (např. „Sut“) a různá nesmyslná slova (např. “) bep ‘). Píše portál ScienceAlert.

Celkově však ERP navrhlo, že psi nebyli schopni rozlišit mezi známými pokyny (například „sedět“) a podobně znějícími nesmyslnými termíny (například „sut“), vzhledem k jejich fonetickému překrývání.

Vědci předpokládají, že toto omezení není způsobeno nedostatečnou vnímáním vnímání – protože psi již dříve dokázali identifikovat jemné změny zvuků lidské řeči -, ale mohli by odrážet něco o tom, jak zvířata zaměřují svou pozornost.

Vědci poznamenávají, že mladí kojenci také nedokáží rozlišovat mezi velmi podobně znějícími slovy, když jsou velmi mladí (mladší než 14 měsíců), ale později se naučí rozlišovat nepatrné změny ve fonetice, což je základem lidské schopnosti vlastnit velké slovníky .

Z jakéhokoli důvodu – který by budoucí výzkum mohl objasnit – se zdá, že psi tuto překážku nedostanou, protože nevěnovali pozornost všem zvukům řeči, které tvoří slova.

„Podobně jako u lidských kojenců spekulujeme, že podobnost mozkové aktivity psů pro instruktážní slova, která znají, a pro podobná nesmyslná slova neodrážejí vnímání, nýbrž předsudky týkající se pozornosti a zpracování,“ vysvětluje vedoucí výzkumník Attila Andics.

„Psi se nemusí poslouchat na všechny podrobnosti řeči.“

Přejít nahoru