Kardinál Dominik Duka se vyjádřil kriticky na adresu islámu

Útoky teroristů hrozí podle něj i u nás a musíme bránit naší civilizaci. „Čtrnáct století islámu je historií mnohdy dost tvrdých zápasů, vzpomeňme na usilovné dobývání Evropy, zastavené nejprve na Západě Karlem Martelem, později na Východě Janem Sobieským při obraně Vídně a maltézskými rytíři na jihu při obraně Rhodu a Malty. Islámu je určitá výbojnost daná, ze 114 súr jsou dobré dvě desítky z nich vysoce netolerantní až militantní. I papež František v jednom rozhovoru pro La Croix připustil, že některé násilné tendence z islámu vycházejí. S bagatelizováním islámského násilí na několik vyšinutých jedinců bych tedy byl opravdu velmi opatrný,“ říká kardinál Duka.

„Já mohu jenom opakovat postřeh kardinála Gantina (Bernardin Gantin, beninský kardinál, zemřel v roce 2008, pozn. red.), což byl velký přítel našeho kardinála Tomáška. Ten o vyznavačích islámu řekl: Dokud jich je ve společnosti 5 procent, nejsou problémy. Když jich je 15 procent, začnou přicházet s požadavky, že by chtěli obsazovat svými lidmi určitá klíčová místa ve společnosti. A jakmile se dostanou na 25 procent, začnou jako zákon prosazovat právo šaría. V takovém případě se ale musíme rozloučit se všemi společenskými ´výdobytky´, jak nám je prezentuje současná nová levice, protože ty budou jako první ze společnosti odstraněny. Následně i se vším ostatním, co naši civilizaci činí takovou, jak ji známe dnes,“ říká naprosto trefně pro expres.cz kardinál.

„Když se podobné útoky odehrály ve Francii, Španělsku či v Belgii, spousta lidí mi říkala, že je to jejich problém, že si to způsobili sami svou koloniální politikou. Nyní se ukazuje, že neměli pravdu: nás s Rakouskem pojí přes 300 let společného státu, Vídeň byla několik století naším hlavním městem, mezi koloniální mocnosti jsme nepatřili, a přesto jsme svědky islamistického teroru. Nechci strašit, ale vídeňské útoky vnímám jako útoky na celý středoevropský prostor, tedy i na nás,“ řekl správně kardinál.

„Musíme si být vědomi, že je třeba bránit naši civilizaci, postavenou na židovsko-křesťanských základech. Prosme o dar rozumu, pro nás i všechny státní představitele, abychom společně dokázali účinně těmto útokům čelit. Jistě, můžeme vybudovat více bezpečnostních rámů před našimi budovami, ale jsem přesvědčen, že tudy cesta nevede,“ uvedl Duka.

„Chceme-li jako civilizace přežít a uspět, musíme projevit odhodlání za své ideály bojovat. Bude-li to na jejich obranu třeba, pak i všemi dostupnými prostředky. Předně ale musíme trvat na aplikaci našich principů práva a úcty k druhému. Musíme ale postupovat jako společnost sjednocená na určitém ideovém základě, jinak naše úsilí nebude mít výsledek,“ řekl správně pražský arcibiskup.

Musíme bránit naši evropskou civilizaci založenou na křesťanských kořenech a zabránit islamizaci a masové imigraci, nebo to naše evropské národy úplně zničí a zničí to i křesťanství, protože islám je podle našeho názoru nenávistná expanzivní agresivní ideologie. Již jsme předložili v parlamentu zákony zakazující propagaci nenávistné islámské ideologie a islámského zahalování, ale vláda a ostatní strany to bohužel blokují. Pokud chcete, aby se naše země ubránila, podpořte nás prosím.

Autor: Radim Fiala

Přejít nahoru