Ostrava spouští program pro lidi bez přístřeší

„Každým rokem se v zimních měsících v Ostravě zintenzivňuje terénní sociální práce zaměřená na lidi bez domova, kdy sociální pracovníci vyjíždějí do lokalit, kde se tito lidé pohybují. Poskytují jim poradenství a odkazují je na organizace, které jim nabízejí nocleh pod střechou, teplé nápoje, případně i jídlo. I přesto, že v zimním období se zájem o tyto sociální služby zvyšuje, v současné době jsou kapacity zařízení v Ostravě dostačující. Mohu garantovat, že každý z těchto lidí zde může bezpečně přečkat mrazivou noc v teplém prostředí a nikdo z nich nemusí zůstat na ulici bez pomoci,” uvedl náměstek primátora pro sociální oblast a zdravotnictví Zbyněk Pražák.
Zimní program město zajišťuje každoročně ve spolupráci s Charitou Ostrava a Armádou spásy. Pro letošní rok na něj vyčlenilo celkem 340 tisíc korun.

„Jsme rádi, že i v letošní zimní sezóně můžeme ve spolupráci s Charitou Ostrava a za podpory města otevřít Zimní noční centrum. V této nelehké době jsme schopni v terénu nabídnout uživatelům nejen běžnou podporu ale i potřebný materiál jako je dezinfekce či roušky, zároveň však s klesající teplotou stoupá počet lidí, kteří vyhledají nejen terénní, ale i ambulantní a pobytové služby. Již několik let nám provoz Zimního nočního centra umožňuje poskytnout teplé místo k přečkání v noci osobám, které se do sociálních služeb nevejdou. Tímto způsobem se nám daří preventivně působit proti zdravotním komplikacím spojeným s pobytem na ulici v mraze,” doplnil Tomáš Hruška, ředitel ostravské pobočky Armády spásy.
Podle loňského sčítání osob bez přístřeší žije v Ostravě bez domova zhruba 800 lidí. Polovina z nich bydlí v sociálních zařízeních, druhá polovina se zdržuje na ulici. V současné době je pro ně v Ostravě 741 stálých míst. Celkem 417 jich je v azylových domech, z toho 168 pro muže a 249 pro ženy, případně pro ženy s dětmi. Jejich kapacita bývá většinou naplněna. Dále jsou k dispozici noclehárny s kapacitou 110 míst, nízkoprahová denní centra s kapacitou 100 míst a domovy se zvláštním režimem, konkrétně Domov Přístav s 85 místy a Domov Přístav II s 29 místy. Zimní program navýší jejich kapacitu o dalších padesát lůžek. Tyto sociální služby město letos podpořilo ze svého rozpočtu částkou 16,8 milionu korun.

„Pomáhat lidem na okraji společnosti je jedním z našich hlavních poslání. V zimním období rozšiřujeme kapacitu zařízení o krizovou zimní noclehárnu a v případě potřeby rovněž o takzvané volné židle, které nabízíme v našich střediscích po zaplnění všech lůžek, aby měli lidé bez přístřeší šanci přečkat mrazivé noci v teple. Jsem rád, že společnými silami našich organizací a za podpory města Ostrava máme letos opět možnost v nezbytném rozsahu vytvářet v zimním období podmínky pro zajištění základních potřeb lidí bez přístřeší s cílem ochránit jejich zdraví a životy,” uvedl ředitel Charity Ostrava Martin Pražák.

V příštím roce nabídne Charita zásluhou projektů financovaných z evropských prostředků od března pomoc také ve zrekonstruovaném nízkoprahovém denním centru a od září otevře zrekonstruovaný azylový dům pro maminky s dětmi. V něm bude moci přijímat i matky s více dětmi, což stávající azylový dům z technických důvodů neumožňuje.

Lidem bez domova ale pomáhá také Diakonie ČCE, Centrum sociálních služeb Ostrava, Centrum sociálních služeb Poruba, Nová Šance nebo Služby Dobrého Pastýře, které Ostrava dlouhodobě podporuje a přispívá tak k udržení komplexní sítě sociálních služeb.

Přejít nahoru