Sbírku, které udělil záštitu primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib, pořádá Nadační fond humanitární pomoci ve spolupráci s Potravinovou bankou Praha. Přispět bude možné i finančním darem na transparentní účet 2301898773/2010 Nadačního fondu humanitární pomoci, který poslouží k nákupu potravin. Na sbírce se budou podílet i nadnárodní potravinové řetězce.

„Lidí v nouzi kvůli koronavirovým opatřením naneštěstí přibývá a jejich zásoby potravin a základních potřeb se ztenčují. Důvodem je i zvyšující se nezaměstnanost a také nejistota budoucího vývoje. Věřím, že sbírka bude mít úspěch a zapojí se do ní co největší množství Pražanů i mimopražských. Společně můžeme lidem v nouzi pomoci překlenout toto náročné období,“ uvádí Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy.

Celá  akce reaguje na dopady vládních protipandemických nařízení. Organizátoři spolupracují s velkým množstvím dobrovolníků, kteří se na Mariánském náměstí postarají o sběr darů v improvizovaných stanech zapůjčených Magistrátem hlavního města Prahy. O spolupráci s  dostatečným předstihem projevily zájem i nadnárodní potravinové řetězce. Jedná se také o tom, jestli by bylo možné potraviny uložit i do sběrných boxů v nákupním centru Tesco Eden v Praze 10. Přispět bude možné i darem na transparentní účet 2301898773/2010 Nadačního fondu humanitární pomoci.

„Na Vánoce trvale vzrůstá odběr trvanlivých potravin z Potravinové banky.  Jsme rádi, že se podařilo v Praze uspořádat také primátorskou sbírku, která krásně navazuje na celostátní regionální sbírku potravin, která už skončila. Dar je formou pomoci, která skutečně pomáhá. Proto si této iniciativy velmi vážíme,“ říká Věra Doušová, ředitelka Potravinové banky Praha a Středočeského kraje.

„V důsledku ekonomické krize se mohou dostat do finanční tísně i skupiny obyvatel, které běžné své výdaje na nákup potravin zvládají ufinancovat. Důsledkem epidemie a výpadku obvyklých příjmů ale žijí na hranici chudoby. Nesporné problémy čekají seniory nebo matky samoživitelky, kterým zásadně zasáhl koronavirus do života. Nezaměstnanost totiž od minulého roku vzrostla až na 3,4 procent,“ dodává předsedkyně Výboru pro sociální politiku Zastupitelstva hl. m. Prahy Eva Horáková.

„Organizace krizové potravinové pomoci by měla být  základní součástí dobrovolnictví. Děkuji primátorovi Zdeňkovi Hřibovi, že naši akci zaštítil. Díky němu budou moci všichni Pražané i mimopražští donést na Mariánské náměstí trvanlivé potraviny nebo hygienické potřeby, které  následně předáme potravinové bance. Ta je rozdělí mezi neziskové organizace, jako jsou Naděje, Armáda spásy atd. a městské části, které je dodají zařízením sociální péče nebo domovům seniorů,“ uzavírá iniciátor sbírky a zastupitel hlavního města Prahy Martin Arden.

Nadační fond humanitární pomoci je servisní organizací pro zprostředkování pomoci potřebným. Zaštiťuje aktivity, které nemohou být ze své podstaty politické. Dlouhodobě se zabývá distribucí oblečení, zdravotnického a hygienického materiálu a poradenstvím osobám v sociální nouzi. Zaměřuje se zejména na osoby, které „propadly“ sítem sociální pomoci. Organizují pomoc potřebným, jsou platformou pro iniciativy dobrovolníků a řeší krizové situace.

(SCa)

Komentáře