Rakúska ministerka končí pre plagiátorstvo, titul získala na Slovensku. Vezmú si príklad naši politici?

Rakúska politička vo svojom vyhlásení uviedla, že svoje práce vždy písala podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, a dôverovala hodnoteniu renomovaných profesorov. Odstupuje preto, aby chránila svoju rodinu pred urážkami a nepriateľstvom.

Na plagiátorstvo političky upozornil známy rakúsky odborník na akademické práce Stefan Weber, keď začal zverejňovať analýzy Aschbacherovej akademických prác v sérii blogov a rozhovorov.

Podľa neho ministerka časť svojej diplomovej práce z ekonomickej vysokej školy vo Wiener Neustadte stiahla zo zdrojov, ktoré nie sú správne citované.

Odborník použil program na detekciu plagiátov aj v prípade ministerkinej dizertačnej práce o manažmente v inovatívnych podnikoch, ktorú odovzdala minulý rok na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Weber zistil, že viac ako pätina textu je plagiátom. V tomto prípade kritici namietali aj to, že táto práca je obsahovo veľmi povrchná a napísaná kostrbatou nemčinou.

zdroj: magazin1.sk

Přejít nahoru