Tepelná čerpadla – přibývá jich milion ročně, šetří s nimi i tuzemské domácnosti

Milion instalovaných tepelných čerpadel je hranice, kterou letos překonalo Německo, kde první čerpadlo bylo uvedeno do provozu v roce 1968. Více než milion, konkrétně 1 380 000 Kč, je částka, kterou ušetřili díky instalaci tepelného čerpadla již v roce 1993 majitelé rodinného domu v Praze.

Otázkou za milion je, jakou budoucnost mají v tuzemsku zdroje tepla v podobě kotlů na tuhá paliva, elektrické kotle apod. v situaci, kdy na západ od našich hranic dochází či bude docházet k zákazům jejich používání, a to včetně kotlů na zemní plyn.

Motivace k užívání obnovitelných zdrojů pro výrobu tepla v domácnostech bude ještě růst v rámci stimulačních balíčků, jež mají země Evropy připraveny na obnovu ekonomik zasažených zásahy spojenými s jejich uzavíráním. Podobnou hybnou silou budou ambice jednotlivých měst, které se chtějí stát co nejdříve karbonově neutrální, ať už jde o Vídeň, Amsterdam, Londýn, Helsinki, Hamburg. Na stole už jsou dokonce i plány na využívání uhelných dolů, které jsou v blízké budoucnosti odsouzeny k uzavření, coby zdrojů geotermální energie právě pro tepelná čerpadla!

Pokud dnes vybíráte nový zdroj tepla, nehleďte při porovnávání nabídek do minulosti, ale do budoucnosti. Doba uhlí, zemního plynu či dřeva se postupně blíží ke svému konci, naopak nastupuje doba využívání větru či geotermálního tepla. Tento trend přináší domácnostem celou řadu výhod:

–      stanou se nezávislé na dodávkách paliv,

–      odpadnou starosti spojené se skladováním uhlí či dřeva,

–      získají samoobslužný zdroj tepla, kdo kterého není nutné přikládat,

–      lepší životní podmínky spojené s nižším objemem zplodin vypouštěných do ovzduší,

–      nižší náklady na energii dosažených tím, že vítr či geotermální energie je dostupná zdarma.

Více o jednotlivých typech tepelných čerpadlech, tj. vhodnosti pro jednotlivé typy budov, požadavcích na prostor či schopnosti fungovat v hlubokých mrazech najdete na této stránce webu společnosti IVT Tepelná čerpadla s.r.o., jedničky v instalacích tepelných čerpadel v České republice:

https://www.cerpadla-ivt.cz/cz/typy-tepelnych-cerpadel

(PR)

Přejít nahoru