Viktor Orbán: MĚNÍME ÚSTAVU. OTEC DÍTĚTE JE MUŽ A MATKA ŽENA

Maďarský parlament schválil novelu ústavy, která stanoví, že matka je žena a otec muž. Stát podle novely chrání právo dětí na jejich původní pohlaví. Ústava bude garantovat i výchovu dětí v duchu křesťanské kultury.
✅ Úpravy se týkají zejména zákazu adopce dětí páry stejného pohlaví. “Maďarsko chrání právo dětí na jejich genderovou identitu získanou při narození a zaručuje výchovu v souladu s hodnotami, na nichž je založena maďarská ústavní identita a křesťanská kultura,” konstatuje se v dodatcích základního zákona.
✅ Vysvětlivka poukazuje, že “západní ideologie se mění způsobem, který vyžaduje zaručení práva dítěte na vlastní identitu v souladu s jeho pohlavím při narození s cílem ochránit dítě před duševními a biologickými zásahy, které se dotýkají jeho fyzického a duševního zdraví”.
✅ 9. Dodatek, který do parlamentu předložila ministryně spravedlnosti Judit Varga, se věnuje otázce manželství, rodičovství i výchovy dítěte. “Maďarsko chrání instituci manželství jako partnerského soužití mezi mužem a ženou, na základě dobrovolnosti, a rodiny jako základu pro přežití národa. Základem rodinného vztahu je manželství a vztah rodič – dítě. Matka je žena, otec je muž, “uvádí se v dokumentu.
✅ V maďarské ústavě je již nyní zakotveno právo dětí na ochranu a péči potřebnou k patřičnému tělesnému, duševnímu a morálnímu rozvoji. Novela má však podle slov Vargová zajistit všem dětem výchovu založenou na maďarské křesťanské kultuře a zaručí jim také nerušený vývin v souladu s pohlavím, se kterým se narodili.
✅ K prvním zásadním změnám v maďarské ústavě došlo krátce po nástupu předsedy vlády Viktora Orbána k moci v roce 2010. Ústava již nyní definuje manželství jako svazek mezi mužem a ženou a jako základ rodiny a přežití národa.

zdroj: Miloš Svrček

Přejít nahoru