Vybíráte i vy tepelná čerpadla takto? Možná se dopouštíte drahé a zbytečné chyby

Na úvod je dobré zmínit, že podvody s tepelnými čerpadly nejsou ničím specifickým pro tuzemský trh, dochází k nim napříč Evropou, i proto vzniklo mezinárodní označení „Evropská značka kvality Q“, kterou mohou v jednotlivých zemích získat čerpadla:

  • splňují minimální požadované nároky na výkon,
  • jejichž výkon byl ověřen nezávislým zkušebním ústavem,
  • splňují požadavky na míru provozního hluku,
  • na něž se vztahuje plná dvouletá záruka a desetiletá záruka dodávek náhradních dílů,
  • dodávaná s návodem v českém jazyce,
  • jejichž dodavatel či výrobce mají dostatečně kvalitní servisní síť s reakční lhůtou 24 hodin.

Při porovnávání parametrů tepelných čerpadel je tedy vhodné si zjistit, jestli tyto údaje byly ověřeny nezávislým zkušebním ústavem.

Evropská značka kvality Q nepokrývá nadstandardní záruky poskytované dovozcem či prodejcem, nejčastěji se setkáte s:

Plnou prodlouženou zárukou platnou mezi třetím a pátým rokem provozu čerpadla, jež kryje náklady na vadný díl a jeho výměnu. Záruční podmínky jsou upraveny ve smlouvě mezi zákazníkem a dodavatelem, přičemž tato záruka může být podmíněna např. objednávkami preventivního servisu.

Materiálová prodloužená záruka na kompresor platná mezi pátým a desátým rokem provozu tepelného čerpadla pokrývající náklady na vadný díl a jeho výměnu. I zde jsou záruční podmínky upraveny smlouvou mezi dodavatelem a zákazníkem, přičemž i zde mohou zákazníkovi plynout podmínky, jejichž splněním je podmíněn nárok na uplatnění záruky.

V obou případech je vhodné si ověřit, jak byl dodavatel v minulosti schopen plnit své záruky ve vztahu ke stávajícím klientům. V praxi již došlo k případům, kdy dodavatel nebyl schopen splnit své závazky plynoucí z nadstandardní záruky, případně dodavatel ukončil svou činnost s tím, že jeho zákazníci si museli tepelná čerpadla nechat opravit u konkurence.

(PR)

Přejít nahoru