Informování alternativních médii o mé sebevraždě

Do redakčních emailů nezávislých médií došel 19.3.2021 v 16:00 email následujícího znění. Dalším šetřením bylo potvrzeno, že se jedná bohužel o pravdivou zprávu

0
498

VYJADŘUJI SEBEVRAŽDOU MŮJ ABSOLUTNÍ NESOUHLAS S TÍM, CO PROVÁDÍ VLÁDA ČR S JEJÍMI OBČANY
Pronajatá kancelář, 2 láhve s propan – butanem a nadměrná dávka prášků na spaní
Obsah tohoto webu bude brzy vymazán, prosím, uložte si obsah jakkoliv..

TEXT OZNÁMENÍ MOJÍ SEBEVRAŽDY NA POLICII ČR, dne 19.3.2021, v 15:00 hod.

Tímto bych rád oznámil sebevraždu mojí vlastní osoby, kterou jsem uskutečnil včera v pozdních večerních hodinách.

Tímto také podávám trestní oznámení na neznámého pachatele, co se týče skutečné motivace mého činu.

Text oznámení:

Milan Nový, RČ: 74 08 27 56 88
Radniční 1148
Frýdek Místek
738 01

Policie ČR
podatelna
V Chrudimi 18.3.2021
Věc:
Oznámení vlastní sebevraždy

Vážení, tímto oznamuji naplánování, připravení a již i provedení sebevraždy mojí vlastní osoby mojí vlastní osobou. Tento čin jsem  spáchal ve městě Chrudim .Místnost je cca. 5×4 metry velká a je to jedna místnost. V místnosti jsem odpojil všechna světla z rozvodné sítě. Je instalováno lůžko, na kterém nyní už spočívám v pokoji.

Požil jsem větší množství sedativ, ZOLPIDEM Mylan, 60ks tablet, místnost je pronajatá makléřem panem Melicharem T: 605 465 384 na mé jméno před nějakou dobou. Místnost má vyměněnou FABKU, není se možné dostat do místnosti pomocí původních klíčů. Dveře jsou utěsněny a zalepeny. Místnost tedy doporučuju nejprve jakkoliv opatrně odvětrat, protože plyn do ní bude proudit a již proudí delší čas, nenápadně a tiše pro okolí. Koncentrace bude obrovská. Okna jsou zalepena izolepou a zamčena zevnitř. Snad ze střechy se půjde spustit, opatrně, aby nedošlo k zahoření a výbuchu, rozbít okno a kritické množství plynu odvětrat.

Chodba by měla být prázdná, na patře a v tomto levém křídle budovy, nejsou žádné jiné firmy, dole, pod kanceláří, nevím, kdo je, takticky jsem vybral toto místo, aby ty bylo pro okolí, co nejvíce, bezpečné. Tak jako tak bude nutné asi okamžitě evakuovat budovu, vypnout proud a možná i evakuovat přilehlé okolí.

Do místnosti jsem nainstaloval 2ks  10 kg propan-butanových láhví a pustil plyn do prostoru přes redukční ventily, vzal sedativa, odklikl  poslání emailů a ulehl. Žádné jiné nebezpečné látky v místnosti nejsou. Okna směřují na parkoviště, není mým úmyslem tento plyn jakkoliv zapálit a způsobit újmu jiným osobám, či poškodit výbuchem budovu.

Níže je také dopis na rozloučenou, spolu se všemi osobními doklady, uvědomil některá alternativní média a přiložil jim kopii, nejen tohoto dopisu, uvědomil moje přátele a rodinu.

Důvodem mého odchodu z tohoto světa je moje osobní rozhodnutí, které jsem učinil zcela svobodně, vědomě a bez nátlaku jako absolutní nesouhlas! se způsobem organizování celospolečenského života vládou ČR. Tímto tichým a konečným činem vyjadřuji absolutní a bytostní nesouhlas s přístupem české vlády, vlády EU, vlády USA a Deep state k činům, které vedou ke zbavení osobní svobody jednotlivce, také osobní svobody národů a zločinům, které jsou páchány na nevinných obětech i dětech, vše pomocí daní, peněz a vydírání na nejvyšších místech. Rovněž tímto činem vyjadřuji svůj hluboký a bytostný nesouhlas s operací s vědomím mas s názvem covid-19. Tato byla účelově spuštěna, není fyzického charakteru, pouze mentálního, rovněž kvůli omezení osobních a kolektivních svobod národů světa, především občanů České republiky. Vyzývám tímto českou společnost a nejen českou společnost,  k tiché, ale razantní občanské neposlušnosti. Nechť se šikují tiché živé proudy lidí na Prahu ze všech končin republiky, bez transparentů, hesel, povyku a násilí.

Mým druhým důvodem je pochopení, že smrtí v žádném případě nic nekončí. Lidské bytosti jsou nesmrtelné a nekonečné, bohužel plné strachu, který záměrně vytvářejí světové vlády, také vláda České republiky ve spolupráci s církví. Aktuálně jsem plně zdráv, netrpím žádnou chorobou či duševní nemocí, svého rozhodnutí jsem si plně vědom a na tuto cestu se velmi těším, jsem pránik, chodím naboso v podstatě celý život i v zimě, objevil jsem u sebe spoustu zajímavých psychických super-přírodních schopností. Uvnitř ve vnitřní harmonii a jako pozorovatel veškerého dění, nezávislý na prostoru a teplotě. Tato moje úroveň vědomí, kterou buduji celý svůj život vědomě, mi nyní dává prostor opustit tuto terorem sužovanou fyzickou realitu a lidské bytosti, v klidu a míru, za použití plynu a sedativ kvůli tomu, abych nikoho, pokud možno, při mém odchodu, nezranil. Vědomě a beze strachu se naučíme všichni takto jednou odcházet i bez plynu a sedativ, kdykoliv, kdy ucítíme, že je to již potřebné. Mezitím uteče ještě pěkná řádka desetiletí, ale již jsme na cestě.. Sbohem.

Děkuji policii ČR za pomoc v eliminaci možností výbuchu a ochranu osob a majetku

S pozdravem

Milan Nový
nově zrozený a konečně doma..

DOPIS NA ROZLOUČENOU U MÉHO TĚLA:

Vážení,
rozhodl jsem se odejít z tohoto zkorumpovaného světa, plného lží a nenávisti, sebevraždou. Je to moje osobní a přímé vyjádření k celospolečenskému systému a vyjádření mého vzdoru a nesouhlasu. Žádnému jedinci a obyvateli planety Země se nikterak nedává svoboda, a to ve skutečnosti, v žádné formě. Nevím, s kým přesně paktují světové vlády, paktuje i česká vláda, ale s tímto odpadem všech odpadů nechci už mít nic společného. Strčte si operaci covid-19, jako operaci s vědomím národů a kšeftem se strachem lidí, do zadele. Nikdy jsem na covid-19 nevěřil  a do poslední chvíle se těšil perfektnímu zdraví. Lidé umírali na covid-19?, v žádném případě!. Jsou tak plni vlastního strachu a nevědomí, že tento je zabil. Můžete za to vy!. Naplnili jste je dekádami a eony strachu. Ono vás to ale dostane se vší silou, to mi tedy věřte..

Nikdy jsem rád nesdílel systém, ve kterém všichni žijeme a hnijeme a vždy jsem šel proti němu. Symbolem této společnosti je vydírání, otroctví a dluh. Nebudu mít na planetu Zemi radostné vzpomínky, to mi tedy věřte. Nikde v Univerzu nebudu moci říct, v jakých výkalech tady trávíme svoji existenci a jací neřádi nás zastupují a komu se zpovídají. Vymysleli jste to opravdu dokonale, systém mnoha náboženství – žump na manipulaci s vědomím národů, systém Boha jako poslední hřebíček do rakve osobní svobody jednotlivce, systém mnoha světových řečí, totálně odpojil  tvořivé síly celku, jako lidstva. Nikdo nikomu nerozumí, protože stále dokola volíme tyhle sráče do orgánů státní moci jako sebe sama.

Bohužel jsme nevědomí, nevíme, která bije, jsme zombie, kteří konají a neví co a jak, svoje ego exponujeme a protože jsme dovolili největší lůze dějin spustit a provozovat tyhle ožebračující demokratické systémy, „volíme“ stále dokola náš vlastní obraz – obraz našeho nitra a to jsou už řádné sračky. Pokud by náhodou někdo vystrčil růžky, použijeme na něho zfalšované hlasovací zařízení a uplacenou soudní moc. Jakmile přijdou takovéto, to už nejsou ani lidské bytosti, do orgánů státní moci, dělají věci, kterým nerozumíme a paradoxně křičíme, kdo to tam zas je a jak je možné, že se to a to děje, vždyť říkali něco úplně jiného. Oni jsou námi a my jsme jimi. Volíme stále dokola a dokola svůj vlastní obraz a netušíme to. Podívejte se pánové a dámy na sebe sama v přímém přenosu. Jen se podívejte!. Naše nejhlubší a nejtemnější charakterové vlastnosti se materializují v podobě těch, které volíme.

Bylo mi z toho vážně, celou tu dobu, těch necelých 47 let, na zvracení, ikdyž jsem nyní odešel v klidu a míru smířený, vše jsem si připravil, protože vím, že jsem nekonečný a nesmrtelný. Toto jsem chtěl realizovat ještě za mého života a v tomto těle, v této realitě, ale volání po této svobodě bylo silnější a já už neměl sílu a energii jít dál v celospolečenské lži, vykořisťování a manipulaci. Zcela zdráv, ve vnitřní harmonii a klidu měním formu své bytosti a odcházím pokračovat do jiných sfér sebe sama.

Někomu se tohle náramně hodilo a hodí do krámu. Tomu, kdo dlí nad USA. Pravděpodobně to nebudou přímo lidské bytosti. Odhalte a pochopte prosím Deep state. Tímto děkuji prezidentu Trumpovi za jeho nesmírnou obětavost a také prezidentu Putinovi, bez kterého by již létaly dávno jaderné rakety v ovzduší, a byli bysme na pokraji totálního zničení života na planetě Zemi, celkového holocaustu.
Jak může být cílem poslušný dav, bez vzdělání, bez informací tvořivých sil ducha, bez informací, z čeho a odkud jsme, ve skutečnosti, vznikli. Chceš-li provést na planetě Zemi jakousi přestavbu anebo zavést nový „pořádek“, otrav celou populaci čímkoliv, aby lidé zůstali doma a nešli volit ty, kteří by mohli cokoliv změnit. Operace s vědomím národů a kšeftem se strachem s názvem covid-19, vás ještě pěkně nakope do prdele, to mi tedy věřte. Nejprve vás a potom i vaše páníčky, kterým se klaníte. Přeji vám to a spontánní reakce vlastních tvořivých sil, jistě na sebe nenechá dlouho čekat.

Otrávili jste vodu a vzduch, lžete s oteplováním planety, mnoho miliónů lidí na planetě Zemi nemá doposud přístup k pitné vodě a žije na hranici absolutní a totální chudoby bez vzdělání o sobě sama a vědomím vlastních sil  a schopností. Někteří v této situaci, kdy lidé nemají co jíst a pít, dokonce posílají za miliardy dolarů kabriolet v raketě ke Slunci. Je mi z vás blivno přátelé!..

Ta zrůda, co otáčí krkem USA, i vašim krkem, potažmo možná větší částí naší sluneční soustavy, je velmi fikaná. Operuje na tisíce let, ne na stovky, je tedy nad systémem lidstva, ale jen spojením a kolektivním zapojením svých všech vnitřních tvořivých sil ducha se ji podaří eliminovat. Jako zbraň použijte lásku a skutečný zájem o druhé. Násilí tady nepomůže, protože ta zrůda je tímto našim násilím fikaně vyživována. Jeden by řekl, že je to marný „boj“ a začarovaný kruh, ale jde vyhrát, obejmout, pochopit, přijmout.. To jsou vlastně sféry nás sama. Jděte do toho, já se budu nyní zabývat jinými věcmi, protože mi došla energie, abych tady dále setrvával v této formě a fyzickém těle.

Musím jít dál a těším se na to! Pamatujte! TESTOVÁNÍ A VAKCINACE = NÁKAZA NAŠEHO VĚDOMÍ, o to se již tato „technologie“ postará.. Není to však nákaza v pravém slova smyslu, protože žádný fyzický vir covid-19 neexistuje. Je to forma strachu a úroveň vědomí, kterými vás drží v šachu. Nejde to prohlédnout, protože je to tzv. „nad systémem“ vašeho již stejně zbídačelého a omezeného chápání fyzické reality a sebe sama!

Tento dopis posílám na mnoho nejrůznějších adres, umístním ho na internetu a udělám mu pořádnou reklamu. Odcházím z této zavšivené a terorem a strachem řízené reality. Nebylo mi ctí vůbec..

Sbohem!

Chrudim, 18.3.2021

PS: Moje osobní věci pro tzv. „rodinu“ (pozůstalé), kterou jsem v podstatě vůbec nepoznal, jsou dostupné u paní D. B. z Chrudimi, dávám přímé svolení, aby jakkoliv naložila s mým tělem, mými osobními věcmi a hodnotami.

Přeji si být zpopelněn a o dalším osudu popela a mého majetku nechť rozhodne paní D.B. Nepřeji si, aby moje rodina, kromě mého syna, jakkoliv rozhodovala o tom, co se bude dít v pozůstalostním řízení.
==
==

KOPIE EMAILU PRO ČESKOU ALTERNATIVU:

Dobrý den,
zdravím celou komunitu české i zahraniční alternativy, také pana VK a dalších asi tak 28 provozovatelů nejrůznějších alternativních webů a serverů. Rozhodl jsem se napsat všem, pro mne známým, alternativním médiím těsně před tím, než ukončím svůj život v tomto typu fyzické reality. Jmenuji se Milan Nový, rodným příjmením Hodúl. Je mi 46 let. Aktuálně bydlím v Chrudimi. Původně jsem slovenské národnosti, ale české občanství jsem přijal na základě naléhání matky v 90-tých letech. Jsem lidská bytost bez vyznání, nepřikláním se k žádnému světonázoru, nesdílím žádné rysy a manipulativní techniky jakéhokoliv náboženství, či skupiny osob anebo jakékoliv sekty. Těším se perfektnímu, jak mentálnímu, tak i fyzickému zdraví.

Od mých 3 let věku se vědomě pohybuji na cestě k sobě sama a k odhalení svojí vlastní podstaty. Od malička jsem byl bit za své chování otcem, vytrvale a pravidelně. Vytvořil jsem si vlastní vnitřní obranné mechanizmy, pomocí kterých jsem mohl rozpoznávat, kde je láska a kde je manipulace v pozdějším životě. Postupně jsem odhalil jisté sféry mne sama, rozvinul psychické a jiné schopnosti tak, abych je mohl používat a chápat vše, co se kolem mne vytvářelo a dělo a proč se to dělo.

Byl jsem tvůrcem svojí reality, pochopil jsem, že jsem si život dal, tak si ho nyní i beru. Jsem nekonečný a i nesmrtelný. Můj život dospěl do fáze, že budu schopný ve vhodný okamžik tuto fyzickou realitu opustit, zcela smířený s tím, co jsem se rozhodl udělat, v míru, klidu, lásce a bez emocí. To se také nyní děje.

Pochopil jsem také, že současná lidská společnost je vyživována strachem, prakticky ničím jiným. Vydírání na nejvyšších úrovních řízení národů, dluh a peníze jsou základním stavebním kamenem pozemské reality a hlavními manipulačními nástroji. Postupně jsem pronikl do „archívů vědomí“, dostal jsem možnost číst akášické kroniky, pochopil jsem, že jsem si svoji cestu dokonale připravil sám.
Koncept Boha byl cíleně zvolen vládnoucími strukturami a byl to v podstatě poslední hřebíček do rakve vědomí národů a svobody společnosti. Ve fyzické realitě jsem vyzkoušel téměř všechny schopnosti, co má lidská bytost k dispozici. Dokázal jsem létat, přesouvat se v prostoru skokem, dokázal jsem materializovat nejrůznější věci. Pochopil jsem však, že toto není jakkoliv cílem a také to, že toto jsou jedny a ty samé projevy mne sama a jednoho společného „Já jsem“.

V mých zhruba 11 letech věku jsem v jednom bití mého táty odešel na pár okamžiků z tohoto světa. Zemřel jsem. Můj táta mne zabil. On to, zdá se, ani nepoznal, byl nepříčetný a jen řval, ať jsem při bití potichu. Bití se nedalo vydržet, předešlé rány ještě nebyly zcela zahojeny, bolelo to tak, že jsem se zkrátka ocitl mimo tělesnou a i astrální matrici. Shlédl jsem na chvíli dokonalost, se kterou je realita vybudována, pochopil jsem také, že můj táta jsem vlastně já, trestající sám sebe. Vrátil jsem se, protože ještě nebyl čas odejít.
Tyto okamžiky navždy změnily tok mého života. Stal jsem se uzavřeným, pro společnost netypickým občanem. Na lidskou bytost je připraveno po narození spousty léček. Jednou a tou podstatnou je dluh. Peníze jsou dnes vytvářeny z ničeho a tisknuty ve velkém. Jsem jakkoliv hrdý na to, že jsem nesplatil ani korunu z mých tzv. „dluhů“, pokut či penále. Byla to všechno manipulativní energie, která nás všechny vysává. Ne, neodešel jsem z této reality pod touto tíhou, žil jsem celou dobu „mimo systém“, nádherně jsem si to užil a vždy se zařídil tak, aby mne tato temná energie nedostala. Nedělal jsem to jakkoliv cíleně, to v žádném případě. Jen jsem to pozoroval a vnímal, že lidská bytost nemá moc šancí k tomu, aby to zvrátila. Vše je připraveno k tomu, aby se lidská bytost odstavila od svých skutečných schopností a skutečného lidského potenciálu.

Můj život jsem prožil zcela zdráv, jak mentálně, tak i fyzicky, prakticky jsem většinu mého života chodil bos, i v zimě, prováděl mentální cvičení, pránajámická cvičení. Těšil se do poslední chvíle perfektnímu zdraví.

Tento vnitřní klid jsem postupně kontemploval, až jsem začal chápat souvislosti. Věděl jsem, že k tomuto okamžiku dojde opět, kdy ve vhodný moment, vhodným způsobem tak, abych nikoho nezranil, odejdu z této reality natrvalo. Od mých zhruba 15 let píšu knihu, nyní má už skoro 1800 stran. Vydání se však nedočkala.

Postupně jsem pronikal do sfér, do kterých lidé teprve spějí. Věděl jsem, že odejdu podruhé, tentokrát to ale bude definitivní. Mentální operaci s vědomím s názvem covid-19 jsem pochopil okamžitě, jakmile se na počátku minulého roku objevily první zprávy. Lidské bytosti jsou prázdné, cíleně to bylo formováno a připravováno po mnoho set let, ten, kdo spustil tuto operaci, však plánuje na 1000ce let dopředu, takže je systémem nepostižitelný a neviditelný.

Forma vědomí, která ovládá Deep state, ten ovládá USA, je velmi fikaná. Je živená našim strachem a potřebuje se najíst. My se potřebujeme najíst. Lidstvo je v začarovaném kruhu sebe sama. Do těchto prázdných nádob již poté v roce 2020 bylo velmi jednoduché vlít mentální jed vědomí a nazvat ho covid-19. Fyzický vir neexistuje, je to „pouhá“ forma a úroveň vědomí, kterou lidstvo nyní obývá. Je to mentální výtvor těch struktur Univerza, které se bojí o vlastní existenci. To jsme, ve skutečnosti, my. Tyto struktury, stejně jako můj táta, nikdy nepoznali skutečný zájem, skutečnou lásku. Velmi špatně se mi o tom mluví, prakticky na to neexistují slova, kterými by to šlo jednoduše popsat. Vše je v Jednotě a jedno veliké a nádherné „Já jsem“. Ta zrůda, co dlí nad Deep state a potažmo USA, je naše ego. Je velmi těžké si to představit, jsou na to skutečně obsáhlé konspirační teorie, kdo za to tady vlastně může, ale to, co se tady nyní děje, jsi dal do pohybu ty.  Ano ty, co čteš nyní tyto řádky. Naštval jsem tě? :). Já a ty a ono je jedno. Stejně tak je jedno vědomí, jedna existence. Jednotu si je velmi těžké představit ze stavu vědomí, ve kterém jsi nyní a tvé ego se bude bránit. Budeš jakkoliv tvrdit, že to není pravda, ale někde hluboce uvnitř sebe se ozývá něco, co zatím nespadá do tvých pojmů chápání. Už je to venku.. gratuluji..

Změnu nepřinese násilí, ani hlasité či jinak agresivní protesty. „Umělci“ sociálního řízení operují s tímto jedem. Pokud chcete zastavit vlévání tohoto jedu okamžitě:

1.) Vyslovte tichý hromadný národní protest, najděte a vezměte zpět svoji vnitřní sílu

2.) Tento realizujte živými, ale tichými proudy lidu, jdoucími na hrad

3.) Demokratické krvelačné systémy změňte na komunity

4.) Okamžitě odvolejte orgány řízení školství

5.) Seberte individuální moc aktuálně vládnoucí straně

6.) Začněte ctít pravidlo „5“

7.) Naslouchejte dětem a berte je na jednání, kde se řeší důležité celospolečenské otázky. Vážně se jejími odpověďmi zabývejte, Budete velmi překvapeni, pokud půjdete s nimi do hloubky, co se za řešení objeví.

8.) Odkloňte své zraky od mainstreamu, omezte používání mobilní telefonů

9.) Do orgánů státní moci vyzvěte všechny klidné, mohou být i meditující občané, pokud možno bez vyznání k jakémukoliv náboženství.

10.) Mentálně se snažte odstřihnout od Křesťanství, Islámu, Hinduismu a všech těchto zrůdných systémům manipulace s vašim vědomím

11.) Zabývejte se vlastními tvořitelskými silami, vaše individuální síla a moc je neomezená, vůbec tady nedokážu rozebrat a dosáhnout na to, jakou obrovskou moc má vytvoření jednoho záměru mnoha set tisíc lidí. Pokud se zapojí milióny lidí, tímto jdou materializovat a manifestovat přímo věci a myšlenky ve fyzické realitě. Věci se začnou skutečně dít.

12.) Začněte řešit odklonění se od peněz jako způsobu držení vaší životní energie pod kontrolou. Pozor na Bitcoin. Je to zhouba a zkáza lidstva, jakkoliv je vytvořený informační egregor, který hlásá zcela opačné informace, je to léčka a past. Vše bylo vymyšleno k tomu, aby se vaše vědomí nikdy neprobudilo do skutečného stavu a pochopení „Já jsem“

13.) Setkávejte se, diskutujte, tvořte spontánní skupinky, vyměňujte si životní zkušenosti, snažte se pečovat jeden o druhého. Vazby, především ty rodinné, jsou rovněž léčkou. Rodiče projektují do svých dětí své nepodařené ambice, ale tohle není svoboda. Rodiče nechť nechají svoje děti, aby se od nich mohli učit. Bude to dlouhý proces, ale na konci je vlastní objevení sebe sama.

14.) Snažte se oddělit ego od srdce a chvíli to pozorujte. Pozor především na lidi, kteří hlásají, že oni jsou ti tzv. „kristovští“ a tedy lepší. Všechny lidské bytosti jsou si rovny, všechny v jednom „Já jsem“.

15.) Učení obyčejného člověka, kterým Kristus byl, bylo totálně přepracováno tak, aby uvěznilo národy na dlouhé roky do otroctví. Rovněž systém jógy byl zcela zmanipulován a naservírován veřejnosti. Bible, Korán a Bhagavadghíta jsou doslova zbraně hromadného ničení. V úrovni běžného denního vědomí zůstávají společností nepochopeny, nemohou se číst způsobem, kterému učí stávající planetární školství. Celé pasáže původních textů byly překrouceny a nahrazeny. Jazyk větví, ve kterém jsou tato díla psána, je jazykem, kterému jde rozumět pouze ve vyšších úrovních vědomí. Toto je velmi známý, ale utajovaný fakt. Pokud možno odstraňte tyto knihy ze svého dosahu a věnujte se hlavně sami sobě a probouzení se do vyšších úrovní vědomí. Boha nechte Bohem, vy jste ten Bůh, kterému říkáte Bůh! Jiný neexistuje.

16.) K probouzení nepoužívejte žádné drogy, které jsou všechny synteticky a uměle na Zemi, vysazeny. Na oko jsou biologické, ale byly stvořeny těmi, kdo vás již velmi dlouho ovládá. Tyto drogy, patří sem i např. marihuana, ahuyanasca, nejrůznější žáby atd atd.. jsou pouze urychlovače vědomí. Ty přímo syntetické ani raději nezmiňuji. Nikdy s nimi neprojdete typicky spontánním růstem. Pamatujte, i miligram tohoto urychlovače způsobí nevratné změny v psychice. Odkloníte se tedy vždy na dlouhé roky od sebe sama. Daň je velmi vysoká.

17.) Všechny druhy tabáku i alkoholu jsou velmi nebezpečné jedy, včetně piva, vína a o tvrdém alkoholu ani nemluvím. Tlumí vědomí a způsobují odpojení od vlastních tvořivých sil. Naoko přináší jakýsi „vyšší“ stav. Je to však stav zvířete a s tímto byly tyto zbraně nasazeny.

18.) Tímto děkuji za pomoc této planetě a to prezidentům Trumpovi a Putinovi. Ačkoliv tomu bude velmi těžké uvěřit, prezident Putin je jediným člověkem na planetě Zemi, který sem skutečně vnáší harmonii sil. Pokud by tam nebyl on, již bysme tady měli jadernou zimu a totální holokaust.

Mějte se moc krásně, odcházím, velmi rád odcházím, protože bych se rád věnoval dalším sférám mne sama v jiné úrovni vědomí a již bez fyzického těla. Jednou tohle budeme umět i bez plynu a prášků, zcela spontánně, spějeme postupně do toho. Spějeme do nesmrtelné společnosti. Jsme nesmrtelní a nekoneční, jen si to zatím nedokážeme, díky strachu, kterého jsme plni, uvědomit.

U mne milí přátelé nic nekončí, vše právě začíná. Moje další setrvávání v této fyzické realitě pokládám za zbytečné.

Odcházím, rozesílám hromadné … emaily.. Sbohem.

Paní D.B. z Chrudimi má i moji rozepsanou knihu. Budu moc rád, když jí ji pomůžete vydat.. a teď už opravdu zavírám oči.. děkuju všem..

VIDEO NA ROZLOUČENOU JIŽ BOHUŽEL NEMÁM ENERGII VYTVOŘIT. JSEM JIŽ VELMI UNAVENÝ. OPATRUJTE SE LIDÉ MILÍ, JSEM S VÁMI STÁLE.. (Chrudim, 18.3.2021, 22:22 hod.)

SBOHEM..

Zdroj: http://milanmc.weebly.com/

RSS Protext – kultura

  • Vzpěračky Masters nafotily kalendář na rok 2024 v RETROAUTOMUZEU pro Nadační fond Úsměv nejen pro Kryštofa
    Praha 7. prosince 2023 (PROTEXT) - Skupina vzpěraček Masters se rozhodla udělat něco neobvyklého a zábavného pro dobrou věc. Nafotily kalendář na rok 2024 v RETROAUTOMUZEU, kde se nachází sbírka historických automobilů. Je plný barevných a originálních snímků, na kterých vzpěračky pózují s různými vozidly z minulosti.Kalendář je určen pro podporu Nadačního fondu Úsměv nejen […]
  • Konference Creative Edge představí umělou inteligenci v kontextu vizuální kultury
    Praha 7. prosince 2023 (PROTEXT) - Dne 22. ledna 2024 v pražském CAMPu proběhne konference Creative Edge. Stane se místem setkání předních myslitelů, umělců a technologů se zájmem o AI. Hlavním lákadlem konference je Luba Elliott je britská kurátorka a výzkumnice specializující se na umělou inteligenci v kreativním průmyslu a dále německý umělec a světový […]
  • Vyšla kniha Marketing a PR v architektuře
    Praha 7. prosince 2023 (PROTEXT) - První publikace svého druhu přehledně shrnuje všechny způsoby marketingové prezentace a komunikace v oblasti architektury a interiérového designu. Úvodní slovo ke knize Radka Váni napsala světoznámá architektka Eva Jiřičná.Autor s dvacetiletou zkušeností v oboru přehlednou formou vysvětluje krok po kroku, jak správně komunikovat v oblasti architektury.Od stanovení základní marketingové […]