Jak uvádí Hodonín ve své tiskové zprávě, v nočních hodinách se musel evakuovat S-centrum Hodonín, jehož klienti byli převezeni na městský hotel Krystal. V městské části Bažantnice se ve spolupráci s Městskou bytovou správou řeší zabezpečení nejvíce zasažených domů. Hasičům se již podařilo zprůjezdnit hlavní městské komunikace a odstraňují následky škod. Pomáhá i řada dobrovolníků.

Dle předběžného odhadu utrpělo škody 35 bytových domů, z nichž u 14 jsou škody značného rozsahu. Domy jsou bez střech a oken. Jeden z domů byl evakuovaný kvůli úniku plynu. Nejvíce potřeba podle vedení Hodonína jsou nyní pokrývači, chybí také plachty na provizorní zakrytí poškozených střech.

Značné škody utrpěly také veřejné budovy. Mezi nejvíce zasažené patří Základní škola U Červených domků, Mateřská škola Jilemnického, budova „duhové školy“, S-centrum Na Pískách, víceúčelová sportovní hala i areál Zoo Hodonín, především útulek pro psy.

Stále se pracuje na obnově elektrického proudu, již se podařilo obnovit dodávky energie pro většinu klíčových budov.

Hodonín žádá občany, aby nechodili do zasažených lokalit jak z důvodu možného úrazu, tak i z důvodu stále probíhajících zásahů složek IZS.

Na pomoc občanům postiženým živelnou pohromou byl zřízen také transparentní účet u Komerční banky: 123-3116270217/0100. Prostředky z tohoto účtu budou rozděleny mezi občany nejen v Hodoníně, ale i v okolních nejvíce zasažených obcích – Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Hrušky.

Pro občany, kteří potřebují pomoci je nadále k dispozici krizová linka města 518 316 457 a krizová linka Jihomoravského kraje 800 129 921.

Dobrovolníci, kteří chtějí přiložit ruku k dílu, ať kontaktují p. Annu Jurkovičovou, tel. 776 881 081 nebo p. Adama Procházku, tel 774 405 806.

Obyvatelé, kteří byli postiženi včerejší živelnou pohromou, si mohou požádat na Kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v Hodoníně, Lipová alej 8 o dávku ze systému pomoci v hmotné nouzi o mimořádnou okamžitou pomoc spojenou s touto živelnou pohromou. Vezměte s sebou doklad totožnosti a případnou fotodokumentaci.
Dnes 25. 6. 2021 se dostavte osobně nejpozději do 16 hodin, provozní doba během víkendu je od 8 do 16 hodin, od pondělí 28. 6. 2021 dle úředních hodin úřadu práce.

(foto: TVnoviny)