HOAX! Varování proti očkování z vysokých míst – kam zmizely miliony jeho obětí?

Vedoucí Evropské poradní skupiny organizace WHO (World Health Organization), profesor Christian Perronne veřejně prohlásil, že všichni „očkovaní“ musí přejít na zimu do karantény, jinak riskují vážné onemocnění.

Toto prohlášení učinil poté, co zhodnotil stále se zhoršující situaci v Israeli, kde je již převážná většina populace očkována. Dr. Perronne je specialista na tropické patologie a nové infekční nemoci. „Ti neočkovaní nebezpeční nejsou, zato očkovaní ohrožují i druhé,“ říká. „To je dokázáno v Israeli. Jsem ve spojení s mnoha lékaři v Israeli a tito mají velké problémy, těžké případy v nemocnicích a to všecko jsou očkovaní lidé. V Británii je to stejné – jakmile máte velký vakcinační program, máte rovněž velké problémy.“

Israelský lékař Kobi Haviv prohlásil při rozhovoru s televizí: „95% všech vážně nemocných jsou očkovaní. Plně očkovaní lidé tvoří 85-90% všech těch, kteří potřebují převoz do nemocnice. A přitom účinnost očkování se ztrácí a docela mizí.“ Jakékoliv další, přídavné očkování tuto situaci neúměrně zhorší.

 

Dva vysoce postavení pracovníci FDA, kteří dali výpověď

Jak již bylo psáno dříve, dva dlouholetí zaměstnanci FDA (Federální administrace léčiv) Marion Gruber, PhD., vedoucí výzkumu a Dr. Phil Krause, zástupce ředitele Oddělení očkování, dali výpověď. Oba zodpovídali za rozhodnutí, týkající se nových „očkování.“ Dát výpověď z tak dobře placených a zajištěných míst je ovšem velmi neobvyklé. Je také možnost, že byli ze svých pozic vytlačeni kvůli nesouhlasu s postojem jejich zaměstnavatele, což je FDA, který sleduje politickou linku a ne tu zdravotní.

Vědci, čímž myslím skutečné vědce, dobře ví, že vůbec nic z toho, co je v současné době podnikáno proti tak zvané „koroně“ nemůže tuto nemoc a její šíření zastavit, protože podle dlouholetých zkušeností, proti chřipkám, nachlazením a podobným nemocem, které mají „zvířecí zásobníky“ nepomáhá nic, vůbec nic. Ty se musí nechat projít svým vývojem, až postupně samy zaniknou.

Stejně tak zanikla i koronavirová chřipka, někdy v půli května 2020. To, co přišlo potom a přetrvává až do dnešní doby, to je politická a mediální chřipka, neboli chřipka vytvářená řečmi, jinak taky propaganda, ale ne korona.

Ale skutečnost, že tito dva odborníci u FDA nejen že vystoupili po mnoha letech z této prestižní organizace, ale spolu s 16 dalšími lékaři, profesory a badateli poslali dopis do významného lékařského časopisu „The Lancet,“ který vyšel 13. září 2021, kde varují před současnými „vakcínami,“ dává celé situaci velmi vážné zabarvení. V dopise se také zmiňují o tom, že další a další očkování (tak zvané „boosters“) se mohou zdát potřebná, protože se začnou vyskytovat nové odrůdy korony a odezva imunitního systému už nebude dostatečná (neboť bude podstatně snížena vakcínami). Jenže všecka tato očkování budou mít silné vedlejší vlivy, které nás budou sužovat ještě celá desetiletí a dokážou naprosto zdiskreditovat celý očkovací průmysl.

 

Problém s očkováním není jen samotné očkování

Ten problém je, že naočkovat nás nejrůznějšími jedy a prokazatelně škodlivým materiálem je rozhodnutí někoho jiného, čímž je lidem upírána možnost rozhodovat o svém vlastním zdraví a tato privilegie je předávána politickým úřadům, které mají k dispozici armádu a policii, takže nás mohou k očkování donutit. To je velmi špatné pro nás a pro naši budoucnost, protože takové diktátorské zásahy mají tendenci být v průběhu doby jen a jen horší. Dnes je to chřipka, zítra to může být něco jiného a politický nátlak se bude jen stupňovat.

Už ta skutečnost, že na začátku to byly dva týdny karantény, pak přišly další dva týdny, pak měsíce, spolu s nimi nefunkční a škodlivé roušky, zločinná a protilidská karanténa, nebezpečné a nic neříkající PCR testy, zákaz cestování, zavření hranic, zavřené školy, plexisklem zabarikádované pokladny v obchodech, nádobky s desinfekčními prostředky u vchodů a nakonec všespásné očkování – uvědomujete si, že z původních dvou týdnů to brzy budou dva roky nesmyslných zákazů a příkazů? To všecko přišlo pomalu, postupně, přesně podle nějakého velmi chytrého plánu a všecko po celém světě zaráz. Už to by mělo být každému podezřelé. Týden po týdnu byly utahovány šroubky, kterými zajišťovali rakev s naší svobodou, s naším volným výběrem, zatím co mlýny propagandy chrlily výhružné a vyděračské zprávy na denní bázi.

Ani to, že žádná z těchto opatření nefungovala, že naopak je situace stále horší, tyto tyrany nezastavilo. Napřed byly roušky doporučeny, později byly přikázány. PCR testy byly také napřed dobrovolné a pak vynucené. A tak to šlo stále dál, nic z toho nebylo opravdu vědecky podloženo, byly to čistě jen politické výmysly těch, kteří skáčou jak někdo jiný píská. Když už byly udělány nějaké nezávislé studie, které všecky potvrdily neúčinnost těchto opatření a škodlivost tak zvaného „očkování,“ byly ihned korporační censurou potlačeny a lidé, kteří tyto zprávy vydali na veřejnost byli často pronásledováni a zdiskreditováni.

Prosím uvědomte si, tím pádem žijeme ve fašistickém státě, stejném jako byl za 2. světové války v Německu, protože fašismus je systém, kde velké korporace diktují vládě, co má dělat. Bude nás čekat stejný osud jaký potkal v r. 1939 Německo a s ním celý svět?

 

Ublížení „vakcínami“ je přitom tak zjevné

Dnes již dobře víme, což jsme měli vědět hned na začátku, protože je to naprosto logické, že pouze malá část injekčně dopravené látky zůstane v místě vpichu, jak říká Dr. Charles Hoffe. Všecko ostatní je převzato lymfatickým systémem a přepraveno do krevního oběhu. Všech 40 bilionů miniaturních balíčků mRNA, které tímto způsobem dostaneme jsou navrženy na to, aby vnikly do buněk. Ty nejbližší a nejsnáze dostupné buňky jsou ve vnitřním povrchu cév, takže to je, kam jdou prvně. Uvnitř buněk se balíčky otevřou a vypustí cizí geny, které podnítí každou buňku, aby začala vyrábět pro nás jedovatou hrotovou bílkovinu (spike protein). Každá buňka je schopna vytvořit obrovské množství této bílkoviny a tato produkce není nikdy ničím zastavena, protože mRNA pokyny neobsahují příkaz na ukončení této činnosti.

Imunitní systém rozezná cizí jedovaté látky a začne proti nim vyrábět protilátky. Mezitím buňky, přecpané další a další hrotovou bílkovinou vytvoří nerovnosti na povrchu dříve hladkých stěn cév a to vede k formování malých krevních sraženin. Je to naprosto přirozený proces, krev se snaží těmito sraženinami zaplnit rány v cévní stěně, aby nedošlo k jejímu proděravění a následnému krvácení. Ani CT sken, ani angiogram, nebo MRI nedokážou tyto miniaturní sraženiny odhalit. Je nutno je hledat asi 4 až 7 dnů po injekci pomocí D-Dimer procesu.

Postupně dojde k narušení i hlavních orgánů v těle. Některé z nich, jako na příklad srdce, mozek, mícha a plíce se nikdy nezregenerují. Když jsou tímto zásahem narušeny, je to trvalé poškození. A pak jsou lidé najednou bez dechu, protože tisíce kapilár v plicích jsou zablokovány sraženinami a krev se nedostává do plic. Dojde ke zvýšenému krevnímu tlaku a z historie víme, že ti, kteří si tuto poruchu vyvinou, obvykle umírají na srdeční mrtvici do tří let.

S každou další injekcí je tato škoda pouze větší.

Krátké video, kdy je krev z okolí vpichu vysáta do zkumavky, což musí být učiněno do 30 minut od „očkování,“ ukazuje, jak obrovská je celkem okamžitá srážlivost krve.

 

A přitom jsou škodlivé následky všemi prostředky popírány

Dr. Mollie James v Americe vystoupila veřejně proti vládním nařízením na očkování. Říká, že mnoho dalších lékařů s ní potajmu souhlasí, ale veřejně to říct si netroufají, protože pak ztratí zaměstnání, ztratí oprávnění provozovat medicínu, přestanou být uznáváni v profesionálních kruzích a dokonce jsou pronásledováni, trestáni a mnozí i předčasně odstraňováni ze světa. Lékaři si dokonce netroufají hlásit škodlivý vliv těchto vpichů, protože i za to mohou být stíháni.

Na její klinice v New Yorku Dr. James pozoruje denně nárůst mozkových mrtvic, srdečních mrtvic, krevních sraženin, autoimunních a neurologických nemocí, které všecky vznikly po tak zvaném „očkování.“ Je prokazatelné, že většina úmrtí jsou právě následkem tohoto zásahu.

Podle ní, americký systém VAERS, který se zabývá shromažďováním vlivů léčiv a očkování pro statistické účely, nehlásí správná čísla. Dr. James říká, že jejich informace jsou asi stokrát podhodnoceny. To znamená, že cokoliv hlásí, je nutno násobit číslem 100. To je víc než strašlivé, protože když VAERS hlásí počet úmrtí za měsíc červenec 2021 více než 2000 (o kolik víc neříkají), tak můžeme usuzovat, že jich bylo více než 200 000 za jeden jediný měsíc. To dělá miliony za celý průběh „očkování.“

Už to, že když se zmíníme o škodlivém vlivu „vakcín“ na společenských stránkách, anebo vydáme video s tímto námětem, tak jsme ihned censurování a mnohdy jsou nám i zakázány další příspěvky a nás účet je zrušen. Nemocnice léči očkované Ivermectinem, zatím co neočkovaní jsou dáváni na ventilátory, kde rychle umírají. Veškerá úmrtí jsou nemocnicemi manipulována ještě v tom směru, že ti, co byli očkovaní a zemřeli, jsou hlášeni jako neočkovaní. Už dříve nám lhali, když tvrdili, jak jsou nemocnice přeplněny a přitom u vchodu stáli vojáci a policisté, kteří bránili vstupu, snad aby nikdo nezjistil, že uvnitř je prázdno. Byla jsem sama v jedné takové nemocnici. Takže se dá předpokládat, že nám lžou i dnes a budou lhát nadále.

Snad to jediné místo, které ještě není na internetu censurováno jsou komentáře čtenářů. A tam se dovídáme o stovkách a tisících úmrtí a ublížení na těle a na duši, která způsobily „vakcíny.“ Některé internetové stránky chtěly sbírat informace o těch, kteří nebyli očkováni a zemřeli na kovid a namísto toho byly doslova zaplaveny zprávami očkovaných, kteří hlásili vedlejší účinky a úmrtí. Tisíce těchto hlášení se objevilo a všecko byli pouze očkovaní.

Skoro každý z nás zná někoho, kdo zemřel na následky „očkování“ proti Covidu, ale pochybuji, že někdo zná někoho, kdo zemřel na Covid neočkovaný.

Když uvážíme, že Evropská unie má asi 448 milionů lidí a řekněme, že z nich je 50% očkovaných, tak kdyby pouhý jeden člověk ze 20 na následky tohoto vpichu zemřel, tak to dělá 11 200 000 mrtvých! Více než 11 milionů lidí! To ovšem pak není divu, že celosvětově není dostatek pracovníků a i počet studentů na školách podstatně klesl.

 

Množství mrtvých dosvědčuje nesmyslnost pandemie

Ředitel pohřebního ústavu v Anglii John O’Looney je ve styku se 45 dalšími řediteli pohřebních ústavů v jeho okolí. Zná se rovněž s velkým množstvím lékařů, profesorů, badatelů, sestřiček a jiných zdravotníků, takže je dobře obeznámen s celkovou situaci. Mrtvé připravuje na pohřeb sám s manželkou a na embalmování používá staršího člověka. Takže přímo jedná s těly zemřelých, musí se jich dotýkat, umývat je, oblékat. Když začalo strašení s pandemií, všichni ho varovali, jak nebezpečná a nakažlivá nemoc to je. Přesto, za celou dobu nepoužil roušku, ani žádnou jinou ochrannou pomůcku a přitom nebyl nemocen ani on, ani manželka, ani pomocník.

Říká, že za celý rok 2020 bylo velmi málo úmrtí, méně než rok předtím. Malý nárůst byl někdy mezi březnem dubnem (tehdy byla oznámena pandemie), ale jinak nešlo o nic neobvyklého, přestože media neustále strašila s příšernou, smrtící chřipkou. Pak vydal britský politik Matt Hancock příkaz přemístit staré lidi z nemocnic do starobinců a všichni byli i bez testování označeni, že mají Covid. Starobince tehdy koupily obrovské množství sedativa Midazolam a tento začali starým lidem hromadně dávat. Tito pak umírali v neuvěřitelném množství. O’Looney byl pak volán každý den do některého z  ústavů, aby vyzvedl mrtvoly, což bylo velice neobvyklé. Říká, že něco takového je asi tak pravděpodobné, jako vyhrát loterii třikrát po sobě.

Všichni ti mrtví byli označeni, že zemřeli na Covid a přitom nebyli žádným způsobem testováni. On sám se v těchto institucích nesetkal s ani jediným lékařem – vůbec nikdo se o ně nestaral. Když dostali těžký případ, třeba rakovinu, napíchali do pacienta Midazolam a morfium, dali mu umělou výživu a nechali ho zemřít hladem. Toto trvalo několik týdnů a pak bylo opět velmi málo mrtvých až do konce roku, že pohřební ústavy začínaly mít finanční potíže.

6. ledna 2021 se začalo očkovat a během několika dnů vylétla úmrtnost prudce nahoru. Říkali tomu druhá vlna koronaviru, a tentokrát to byli mrtví nejrůznějšího stáří, většinou z nemocnic a všichni byli očkovaní. Někteří mrtví byli také z obytných částí, kde zemřeli na zanedbání, protože kvůli Covidu je nechtěl žádný lékař ošetřovat; lékařská péče přestala existovat.

Přes léto 2021 byl poměrně klid, ale hned začátkem září úmrtí znova vypukla: neuvěřitelné množství mrtvých a tím stejným procházely všechny pohřební ústavy v jeho okruhu do asi 100 km radiusu. Hlavní příčiny úmrtí byly: srdeční mrtvice, mozkové mrtvice, krevní sraženiny a selhání několika orgánů zaráz. Všecko zjevné následky „očkování.“

„Teď dokonce zkoušejí očkovat děti a vymýšlejí si nové varianty chřipky málem každý týden – tady nejsou žádné nové varianty,“ říká. „To všecko je následek očkování.“ Přesto se obává, že se nakonec politikové vytasí s krizovými herci, kteří budou hrát roli nešťastných rodičů, jejichž dítě zemřelo na Covid, jen aby nás donutili, abychom nechali děti očkovat. A přitom – kolik dětských úmrtí bylo v jeho okolí za celá léta jeho práce v pohřebních službách? Ani jedno! Kdyby jedno jediné dítě zemřelo, o tom by se mluvilo široko daleko.

John O’Looney je toho názoru, že to všecko je snaha o depopulaci. Je to snaha zabít co nejvíce lidí a sterilizovat děti, aby se nemohly množit. Když sterilizují 12. leté dítě, to se projeví až tak za 10 let a pak už je pozdě cokoliv udělat, protože mezitím už budou sterilizovány všechny ostatní děti. Tito lidé nás prostě vraždí a ostatní ředitelé pohřebních ústavů to také ví a mají strach z toho, co bude dál.

Jeden badatel mu sdělil, že ty vakcíny byly testovány na zvířatech. 200 opic týdně jimi očkovali a všecky zahynuly. A tak se rozhodli přestat s testováním na zvířatech, protože docílili přesně to, co chtěli, měli teď spolehlivě smrtící injekce a tak je začali dávat lidem.

„Vím, že jsem nesmírně ohrožen tím, co tady veřejně říkám a je možné, že moje dny jsou tímto sečteny,“ říká ředitel. „Když tito vrahové zabíjejí lidi ve velkém, tak nebudou váhat ani chvilku, když přijde na to, odpravit mne, ale nemohu jinak, musím varovat lidi, protože toto je obrovský zločin a já si nemohu vzít na svědomí, že budu mlčet. Žádný Covid neexistuje. Není žádná pandemie,“ dodává „a já jsem toho důkaz. Umýval jsem a oblékal obrovské množství těch, kteří údajně na Covid zemřeli, mnozí ještě zcela nevychládli a neonemocněl jsem.“

Podle jeho slov, ekonomická situace celého světa je velmi špatná a přesto jsou budovány obrovské věznice, vězeňské tábory, zvané karanténové tábory, které pojmou až 30 000 lidí. Tyto tábory jsou pro neočkované. Hned vedle tábora je obrovské krematorium. Takže ten zájem je zjevný, zavřou za mříže všecky neočkované, zařídí aby hromadně umírali a budou je spalovat hned na místě.

Musíme se proti tomuto všemu postavit. Musíme protestovat, musíme se hájit. Musíme dát politikům vědět, že s něčím takovým nesouhlasíme. Až nás jednoho dne přijdou vyzvednout s autem se zakrytými okny a zavřou nás do některého z takových táborů, pak bude pozdě si stěžovat, naříkat a lamentovat nad tím, že jsme nic neudělali dříve.

 

Miliony obětí očkování mizí, nikdo neví kam

Stejným způsobem FEMA (Federální nouzový management) v Americe buduje desítky táborů, všecky obehnané vysokým, dvojitým a i trojitým plotem s žiletkovým zakončením a hlídacími věžemi v rozích. Přesně jako bývalé koncentráky, jenže tyto nebudou pracovní tábory, ale tábory smrti. Tam skladují obrovské množství rakví, viz obrázek. Nejsou to obyčejné rakve, do každé z nich se vejde několik lidí. Krátké video o tomto koncentračním táboře je na stránce zde.

Takže je zjevné, že zde probíhají přípravy na obrovská úmrtí a tyto přípravy probíhají již několik let. V Texasu bylo objeveno místo, které může zcela dobře být hromadné pohřebiště, anebo příprava na budoucí hromadné pohřebiště, viz video z r. 2009. Je jisté, že miliony lidí v Americe mizí, ztrácí se a už o nich nikdo neslyší. Celé vesnice zmizí málem přes noc a nikdo neví kam. Je nedostatek pracovníků, řidičů a jiných zaměstnanců. Je rovněž velký pokles studentů ve školách a všecko nasvědčuje tomu, že opravdu ubývá lidí. Jakým způsobem ubývají a kam mizí, to zatím nikdo neví. Není to snadné zjistit, když vláda je spoluúčastník a pomáhá všecko skrývat, Big Tech censuruje veškeré zprávy, nemocnice jsou zkoruptované a všecka media jsou ovládána z pozadí, neznámo kým, takže nikdo z nich neprozradí, co ví.

 

Když uvážíme, že v jednom z těchto koncentračních táborů bylo nalezeno 500 000 rakví, do každé z nichž se vejde asi 5 lidí, tak to je 2,5 milionů mrtvých pouze v jednom takovém táboře. Celkem je těchto táborů v Americe více než sto. Vím to celkem dobře, mám jejich seznam.

zdroj: nwoo.org

Přejít nahoru