VIDEO: Kanadská firma představila očkovacího robota s bezjehlovým vstřikováním vakcín pro hromadná stadionová očkování! Robota nepůjde uplatit, potvrzení o naočkování se zanese do státní databáze jen po úspěšném vstříknutí vakcíny pod kůži člověka!

Klaus Schwab proto dochází k závěru, že řešením není zvyšování počtu lékařů, ale nasazení robotických a autonomních systémů, které zastanou rutinní lékařskou činnost. Takovou činností je třeba diagnostika, zjišťování nemoci pacienta poté, co dýchne do senzoru, zakašle a moduly diagnostického robota pomocí kamer, mikrofonu, stěrových senzorů a dalších modulů určí diagnózu člověka a robot předepíše léky. Cílem nahrazení lidských lékařů roboty je zajištění tzv. stadionového zdravotnictví. A první vlaštovka tohoto nového systému je již na světě.

Kanadská firma Cobionix představila prvního autonomního robota na očkování lidí bez použití jehly. Je to robotická paže vybavená senzory, kamerami a LiDAR senzorem pro mapování 3D obrazu okolí. Člověk přistoupí k robotické paži, oskenuje svůj občanský průkaz, volitelně spojený s ověřením otisku prstu a porovnáním obličeje člověka s fotografií na dokladu. Robotická paže potom natáhne do sebe ampuli s připravenou vakcínou a LiDAR senzor poté vytvoří 3D obraz svého okolí, ověří obličej člověka, zaměří paži člověka a poté se hlavice robotické ruky přesune k ruce člověka a pomocí vysokotlakého paprsku je z trysky vstříknuta vakcína pod kůži.

Tlak v trysce je natolik vysoký, že vakcína nepotřebuje žádnou jehlu, protože paprsek kapaliny je vstříknutý takovou silou a rychlostí, že prostřelí bez problému kůži do požadované hloubky. Po celou dobu kamery a senzory hlídají člověka, že se třeba nevymění s kamarádem, nebo že třeba nezfalšuje očkování falešnou dřevěnou rukou. Hlavice po přitisknutí na paži totiž pomocí ultrazvuku otestuje hloubku kůže a nastaví regulaci síly a tlaku paprsku vystříknuté vakcíny. Proč je to nutné?

VIDEO: Robotický doktor bez jehly bude očkovat lidi a nedá se podplatit

Protože každý člověk má jinak tlustou kůži, dítě ji má slabší, dospělý člověk tlustší. Obézní lidé mají pod kůží mohutné tukové zásoby, ale vakcína musí být dopravena do tkáně, v tukovém úložišti je vakcína bez účinku. Takže ultrazvukový senzor ověřuje hloubku lidské kůže a podle toho reguluje sílu kompresního paprsku s roztokem. Když senzor zaregistruje neobvyklou odezvu senzoru, například by se jednalo o dřevěnou, plastovou nebo hadrovou ruku, senzor vakcinaci zastaví a nahlásí chybu a přivolá obsluhu, případně ochranku s pendreky. Toto zkrátka nepůjde ofejkovat, nepůjde získat registraci a covidový pas bez fyzického vstříknutí vakcíny. Zamezí se tím tak korupci ze strany lékařů, kteří svým známým kvůli jejich bezpečnosti a zdraví vystavují covidové pasy bez skutečného podání vakcíny, kterou vylejí do odpadu. Jenže v případě těchto očkovacích robotů to nepůjde, lidský faktor úplatnosti či milosrdenství bude odstraněn.

Globalisté chtějí zavést v USA i v Evropě na konci roku 2022 a na počátku roku 2023 masová plošná očkování obyvatelstva na stadionech. Informace zazněla nedávno na amerických médiích. Je to součást projekce Kapitoly XIX Syndikátu. Miliony lidí stojí v řadách na stadionech a prochází jakýmisi turnikety, kde se na okamžik zastaví. Robotická ruka je chytne za rameno a vrazí jim do ramene jehlu. Oči člověka se v tu chvíli změní, duhovky se změní z modré, zelené, hnědé apod. na rudou až temně fialovou. Robotická ruka povolí úchop, uvolní člověka v turniketu a on pochoduje dál. Následuje další turniket, kde další ruka chytne zápěstí člověka a jehla cosi zasune do zápěstí. Zřejmě čip. Tato děsivá projekce zřejmě zobrazuje postup nasunování Total Control.

Více info na AE24

Přejít nahoru