Ostrava pokračuje v projektech výuky šachů ve školách a školkách

„Hra šachů rozvíjí intelekt dětí, kreativitu, matematickou gramotnost, učí je schopnosti soustředit se i rozhodnout v kritické chvíli a mnohé další dovednosti. Výuku šachů od počátku projektu absolvovaly již stovky žáků ostravských základních a mateřských škol,“ uvedla v tiskové zprávě Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora Ostravy.

Ještě v roce 2020 bylo podepsáno memorandum o spolupráci na projektu Šachy do škol, zástupci statutárního města Ostravy, Šachového svazu České republiky, Střediska volného času Korunka a Ostravské univerzity. Zájem o výuku šachů v Ostravě má nadále stoupající tendenci. Zatímco na počátku, v roce 2018 se do projektu zapojilo pět ostravských mateřských škol, v příštím školním roce to bylo již 12 školek v loňském školním roce už 16 mateřských škol. Aktuálně město usiluje o začlenění výuky hry šachu do posledních ročníků co největšího počtu mateřských škol.

Město v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava již podpořilo pořízení šachovnic k výuce hry, vytvoření metodiky i úhrady lektorného. V rámci projektu a díky spolupráci s Šachovým svazem ČR mohou pedagogové i studenti Ostravské univerzity absolvovat šachový kurz trenérů IV. třídy a zapojit se tak do výuky. Nicméně zájemci o výuku šachů se mohou vzdělávat i na dalších workshopech, metodických schůzkách apod.

(SCa)

Přejít nahoru