CO SE STANE NA JAŘE 2022? Nebudete nadšeni

V rozhovoru se slovenským ekonomem a analytikem Petrem Stankem na otázku, kdy předpokládá krach finančního systému a proč se to ještě nestalo, Stanek odpovídá:
Zacituji názory odborníků z Mezinárodního měnového fondu: “Očekáváme komplexní kolaps finančního sektoru na jaře 2022.”
Proč se to ještě nestalo? Protože ti mocní, kteří ovládají většinu finančních toků, si potřebují zabezpečit své vlastní peníze. Nezapomeňte, že 5 tisíc miliardářů, 18 milionů milionářů vlastní 95% všech finančních rezerv na planetě.
Má však jejich majetek skutečně takovou hodnotu, jak se uvádí? Anebo je ten majetek pouze produktem tzv. ocenění ratingovými agenturami, které oceňují ?

Jestliže velká část majetku vzniká pouze tím, že ratingové agentury ve vzájemné spolupráci ( jsou celkem 4 významné ratingové agentury ) udělají obraz financí jiný než je reálný, tak to jistou, možná delší dobu může fungovat. Ale na druhou stranu platí , jestliže americký FED nebo Evropská centrální banka natiskla biliony eur a dolarů, které jsou plně nekryté a inflace je pořád 1-2-3%, pak jsou jen 2 možnosti: buď již neplatí ekonomické zákony o nekryté finanční hotovosti anebo někdo záměrně udržuje tento finanční systém do doby než si vyřeší vlastní starosti.

Informaci o očekávaném kolapsu finančního systému na jaře příštího roku a o zabezpečování peněz mocných, spojím s informací od Světlany Dragan.

Světlana Dragan, o které se mluví jako o skvělé ruské astroložce, která se specializuje na ekonomiku, finance, podnikání a politiku a dost lidí ji i zde poslouchá, která byla převážně finanční astroložkou pro bohatší klientelu, ale po návštěvě ve Švýcarsku u ní nastala změna, mluví v říjnovém videu o “těžkém půlroku do února 2022, o zvýšeném tlaku na lidi v tomto období”. Obrovský tlak na lidi v souvislosti s covidem vidíme a vidíme i synchronizaci ve více státech. Není to tak, že Světlana Dragan je jednou z těch, které posílají “elitám” vzkaz, jak se mají chovat?
Světlana Dragan se po návštěvě ve Švýcarsku stala spíše takovým “hlasem volajícího na poušti”, je v podstatě hlasem určitých sil a podsouvá v Rusku jeho informace. V něčem může říkat reálné informace a v něčem může jít z její strany o dynamické programování. Svědčí o tom i její minulé prognózy.

Nemá být na lidi vyvíjen tlak, aby měli jiné starosti a neviděli, co se děje v zákulisí, kde probíhá přeskupování majetku? Samozřejmě to není jen o tom, cílů je víc.

Pokud byste si chtěli přečíst diskuzi o Světlaně Dragan, tak zde: https://ksbforum.eu/index.php?u=/topic/3304/svetlana-dragan-nebezpe%C4%8Dn-yacute-zvrat-v-d%C4%9Bjin-aacute-ch-1-a-2-cast-prognoza-pro-izrael-2021-2022-prognoza-pro-podzim-2021-a-jaro-2022-ru-dostali-jsme-sanci-a-vse-probehne-rychle/1#post-43689

Nečeká nás lehké období, ostatně to už není teď. Hroutí se systém, který dlouhou dobu nějak fungoval a který je ve své podstatě otrokářský, ač to mnozí nevidí, a který by “mocní” tohoto světa rádi změnili na ještě horší – odlidštěný, technokratický. Ale právě v této době, kdy se systém hroutí, máme příležitost vybudovat svět podle našich představ. Co je k tomu potřeba? Je potřeba, abychom zachovali klid, abychom začali spolupracovat, vzájemně si pomáhali, abychom sebou nenechali manipulovat, abychom se aktivně podíleli na řízení společnosti, ať už přes různá sdružení rodičů ve škole nebo sportovní kroužky nebo jiné instituce nebo prostřednictvím psaní politikům, vytvářením informačního pole ve svém okolí nebo na sociálních sítích a tak podobně. Je potřeba, abychom měli představu jaký svět chceme, abychom pracovali na sobě a při vší činnosti pro nás byla hlavní mravnost. A byli zdraví. To přeji všem.

zdroj: nwoo.org

Přejít nahoru