Evropská komise

Údajně rada Evropy zakázala povinné očkování!

Rada Evropy je odlišná a oddělená od EU, nicméně má přímý vliv na všechny státy EU. 47 zemí včetně všech členských států EU je vázáno smluvními dohodami Rady Evropy a Evropské úmluvy o lidských právech (EÚLP).

 

To je vynikající zpráva pro lidi, kteří se obávají povinného nebo vynuceného očkování nebo diskriminace na základě stavu očkování!

 

Bylo odhlasováno nové usnesení Rady Evropy, které zakazuje státům povinné očkování proti viru. Samotný fakt, že odmítnete očkování nesmí být použito k diskriminaci pracovníků nebo kohokoli, kdo není očkován!

 

CeO dned rozhodla, že očkování NENÍ povinné a že na nikoho nesmí být vyvíjen politický, společenský ani jiný tlak, aby se nechal očkovat, pokud si to nepřeje udělat sám.

 

Nikdo nesmí být diskriminován za to, že nebyl očkován kvůli možným zdravotním rizikům nebo proto, že nechce být očkován.

 

Členské státy musí zajistit, aby občané byli informováni o tom, že očkování NENÍ povinné a že na nikoho nesmí být vyvíjen politický, mediální, společenský nebo jiný tlak, aby byl očkován, pokud si to nepřeje.

 

Zdroje: https://pace.coe.int/en/files/29004/html

 

www.circleid.com/posts/20210202-freedom-of-expression-part-5-covid-vaccines-not-mandatory

 

Pročtěte si zejména tyto body

 

7.3.1 zajistit, aby občané byli informováni o tom, že očkování NENÍ povinné a že na nikoho není politicky, společensky ani jinak vyvíjen nátlak, aby se nechal očkovat, pokud si to sami nepřejí;

 

7.3.2 zajistit, aby nikdo nebyl diskriminován za to, že nebyl očkován kvůli možným zdravotním rizikům nebo nechtěl být očkován;️

 

7.1.5 zavést nezávislé programy odškodnění za očkování s cílem zajistit odškodnění za nepřiměřené škody a škody způsobené očkováním;

zdroj zde

Přejít nahoru