Dopis zdravotníků: Zrušte vyhlášku o povinném očkování! Je bezprecedentním selháním medicíny, práva a morálky

Signatáři dopisu žádají zrušení vyhlášky č. 466/2021 Sb. ministra v demisi Adama Vojtěcha, která zavádí povinné očkování proti nemoci covid-19 pro občany starší šedesáti let a vybrané profese.

Seznam signatářů dopisu naleznete na konci článku. Mezi signatáři jsou lékaři, policisté, hasiči, matematici, virologové, zdravotní sestry a další.

Zrušení vyhlášky je podle autorů dopisu nezbytné „uskutečnit neodkladně, nejpozději do 10. ledna 2022 s ohledem na stále rostoucí nátlak na očkování“. Důvodem je podle signatářů skutečnost, že některá pracoviště už připravují seznamy neočkovaných a při jejich nespolupráci i výpovědi.

„Vážený pane ministře, apelujeme na Vás, abyste přistoupil k situaci s rozvahou a odvahou politika, který konečně ukončí destruktivní přístup předchozí vlády ke koronavirové krizi,“ uvádí výzva ministru Vlastimilu Válkovi.

„Můžete se opřít o Vám jistě dobře známé lékařské i politické důvody. Některé z nich uvádíme níže. Současně si dovolujeme Vám připomenout veřejně dané přísliby členů nové vlády, že očkovací vyhlášku zruší (zdroj),“ dodávají autoři otevřeného dopisu.

Důvody pro zrušení vyhlášky
● Dostupné vakcíny nebrání přenosu infekce ani rozvoji onemocnění, a tedy neumožňují ani při stoprocentní proočkovanosti vytvoření kolektivní imunity. Plně naočkovaný zdravotník může onemocnět a přenášet vir SARS-Cov-2 na spolupracovníky a pacienty, právě tak jako každý člověk může přenášet onemocnění na další osoby.

● Řada osob dotčených vyhláškou onemocnění prodělala a mají solidní komplexní ochranu před závažnou formou infekce. Vyhláška však nepočítá se zjišťováním imunity a nevyjímá z povinné vakcinace ty, kteří onemocnění prodělali.

Vážení čtenáři, nenechte si ujít to nejlepší z Epoch Times! Přihlašte se k odběru Newsletteru. Jednou týdně vám tak budeme moci zasílat výběr těch NEJ zpráv.
● Nejsou splněny podmínky pro nařízení povinného očkování a vyhláška tudíž není v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví.

● Bezpečnost vakcíny není zaručena – od první imunizace člověka v klinické studii uplynul pouze rok a půl. Vyhláška nařizuje povinné očkování dva roky před ukončením testování vakcíny.

● Neexistují validní data, která by potvrzovala efekt vakcín typu mRNA proti novým mutacím (omikron).

● Povinné očkování zdravotníků ohrožuje už nyní přetížený systém zdravotní péče, který přitom trpí chronickým nedostatkem pracovníků. Odejde-li kvůli očkování jejich část, může to vést k ochromení zdravotnictví.

● Odchodem kvalifikovaných pracovníků jsou ohroženy další profesní skupiny nezastupitelné pro zajištění klíčových funkcí státu – sociální pracovníci, policisté, hasiči.

Očkování nechrání ani očkovaného ani jeho okolí před onemocněním
Očkování stávajícím typem vakcín podle signatářů dopisu „nechrání ani očkovaného ani jeho okolí před onemocněním“.

„Všechna dosud povinná očkování, kromě očkování proti tetanu, zabraňují onemocnění a zajišťují kolektivní imunitu. Toto není případ očkování proti nemoci covid-19,“ dodávají lékaři a zástupci různých profesí.

Vyhláška může dle zákona ukládat povinnost podrobit se očkování pouze v případě, že tím dojde k zamezení šíření nakažlivé choroby.
Vyhláška může dle zákona o ochraně veřejného zdraví ukládat povinnost zaměstnanci či obecně občanovi podrobit se povinnému očkování pouze v případě, že tím dojde k zamezení šíření nakažlivé choroby. Pokud tato podmínka není splněna, nemůže být podle autorů výzvy ministrovi zdravotnictví povinné očkování legálně uloženo.

„Vymáhat pod hrozbou ztráty zaměstnání očkování, jehož plošná aplikace nemá medicínský význam ani oporu v zákoně a odporuje přesvědčení dotyčného člověka, je daleko za hranicí etiky, morálky a dobré praxe v medicíně i prozíravé politiky,“ prohlašují signatáři výzvy.

Zástupci různých profesí se obávají, že v důsledku vyhlášky hrozí, že odejdou vzdělaní, kvalifikovaní a práci oddaní odborníci, což by oslabilo už nyní přetížené zdravotnictví trpící nedostatkem pracovníků.

Za situace hluboké společenské krize by bylo tragické pokračovat v destruktivní nátlakové a rozdělující politice předchozí vlády.
„Za situace hluboké společenské krize by bylo tragické pokračovat v destruktivní nátlakové a rozdělující politice předchozí vlády, která ničila lidské vztahy, poškodila psychiku a vzdělávání celé generace dětí, vedla k těžkým psychosociálním problémům, rozštěpila společnost a devastovala veřejné zdraví i ekonomiku,“ varují zástupci policie, hasičů, lékařů a dalších profesí.

„Vážený pane ministře, dosud věříme, že chcete dobře řídit svůj rezort. Většina z nás dala ve volbách hlas Vaší koalici s tím, že její politika bude na hony vzdálená bizarnímu vládnutí Andreje Babiše,“ píší signatáři výzvy.

„Doufáme, že naši důvěru nezklamete,“ vyzývají ministra zdravotnictví a dodávají, že jsou připraveni přednést konstruktivní návrhy řešení stávající situace a žádají ministra o uspořádání setkání, na kterém by rádi návrhy prodiskutovali.

Signatáři dopisu
MUDr. Emil Berta, Ph.D., anesteziolog a intenzivista, primář jednotky intenzivní péče

MUDr. a Mgr. Jan Brodníček, praktický lékař, pneumolog

MUDr. Mgr. Jana Králová, Praktický lékař pro děti a dorost

Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., epidemiolog a vakcinolog

MUDr. Jana Gandalovičová, kardioložka

MUDr. Hana Štefaničová, kardiolog a sportovní lékař

MUDr. Vladimír Čížek, lékař

JUDr. Jindřich Rajchl, právník

Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., lékař, infektolog

RNDr. Robert Straka, PhD., matematik

MUDr. Hana Zelená, PhD., virolog, mikrobiolog

Doc. RNDr. Arnošt Komárek, PhD., biostatistik

RNDr. Zuzana Krátká, PhD., imunolog

Martina Mrkosová, zdravotní sestra

Adriana Čipižáková, zdravotní sestra

Lukáš Cochlar, úvodní signatář Deklarace studentů

Milan Slovák, úvodní signatář Deklarace studentů

Hana Dufková Spoladore, Ředitelka domova pro seniory Wágnerka, Český Krumlov

nprap. PhDr. David Pejřil, signatář Deklarace Policie České republiky

pplk. Mgr. Michal Vašut, signatář Deklarace Policie České republiky

Bc. Tomáš Hrabánek, ředitel Městské policie Milovice

Martin Rajl, velitel Městské policie Nymburk

ppor. Sinák Pavel, velitel čety, Hasičský záchranný sbor

plk. Mgr. Hana Šolcová, Hasičský záchranný sbor

zdroj: epochtimes.cz

Přejít nahoru