Thermostat foto Shutterstock

Nižších účtů za teplo, teplou vodu či chlad mohou firmy dosáhnout díky průmyslovým tepelným čerpadlům, které již dnes najdete u obchodních center, hotelů, restaurací, škol, sportovišť či velkých kancelářských komplexů. Že se jedná o správnou cestu nám ukazují zkušenosti ze západní Evropy, kde již dnes najdeme:

  • Prodejny supermarketů, které díky opětovnému využívání odpadového tepla z chladicích boxů výrazně snižují své náklady na teplo.
  • Velké skleníky vytápěné geotermálními tepelnými čerpadly.
  • Městské čtvrti či dokonce celá města, jejichž poptávka po teple, teplé vodě a chladu je uspokojována výhradně z tepelných čerpadel.
  • Kancelářské komplexy opětovně využívající odpadové teplo ze serveroven, restaurací či toalet.

Zároveň, výše zmíněné opětovné využívání odpadního tepla (tzv. rekuperace) má i další výhody, a to:

  • snížení nároků na instalovaný příkon zdroje tepla,
  • zlepšení prostředí odvodem tepelné zátěže,
  • zlepšené vnímání ze strany potenciálních zákazníků, kteří při svém rozhodování berou v potaz dopad kupovaných produktů či služeb na životní prostředí.

Ať již se rozhodnete pro snížení nákladů na energie skrze rekuperaci či ne, průmyslová tepelná čerpadla vám dávají několik výhod:

  • Spolehlivé dodávky energií bez ohledu na aktuální povětrnostní podmínky.
  • Snížená nákladů na teplo, teplou vodu a chlad.
  • Možnost dlouhodobě plánovat výdaje s ohledem na fakt, že tepelná čerpadla využívají ke svému provozu zdroje, které jsou k dispozici v neomezeném množství zdarma, tj. venkovní vzduch a geotermální energii.

Konkrétní provozní vlastnosti průmyslových tepelných čerpadel jsou vám k dispozici na této stránce webu společnosti GT ENERGY s.r.o. zabývající se úsporami energie a dodávkami úsporných technologií do firem již od roku 1997.

Komentáře