Ukrajina se obává vojenského konfliktu s Ruskem, zemi však hrozí něco mnohem horšího

První důvod – rozdělení na Západ a Východ
Ukrajina zůstává zemí prakticky rozdělenou na dvě části. Propast mezi západní a východní Ukrajinou se za léta nezávislosti nezmenšila ani o píď.

Východ měl dlouhou dobu možnost úspěšně se rozvíjet jako součást Ruského impéria a poté Sovětského svazu. Přitom si zachovala svou kulturní autonomii, jazyk a tradice. Západ se však musel bránit tomu, aby byl pohlcen většinou států, kam západoukrajinské regiony dlouho patřily. V důsledku toho se na západní Ukrajině rozvinula filozofie agresivního nacionalismu. Na svém území nepřijímá žádnou jinou státní příslušnost.

Ani sjednocení východní a západní Ukrajiny v rámci Ukrajinské socialistické republiky nevedlo k vytvoření stabilních vazeb mezi Východem a Západem. V postsovětském období začali západoukrajinští politici aktivně prosazovat své ideology, například Stepana Banderu. Přitom se setkali s kategorickým odmítnutím Východu pěstovaného v duchu mezinárodní spolupráce.

Více info na hlavnespravy.sk

Přejít nahoru