Viktor Orbán

Sní Orbán o “velkém” Maďarsku?

Tato idyla se postupně rozpadla se změnou politických poměrů na Slovensku a v České republice. Od ruské invaze totiž V4 čekala, zda maďarské volby přinesou také změnu, která by umožnila smysluplné pokračování partnerství. Tyto naděje se nejen nenaplnily, ale hlasování naznačilo, že problémy mohou být hlubší než vládnoucí slupka.

Jedinou nadějí opozice na konci soutěže byla možnost, že Maďaři neodpustí Orbánovi jeho vstřícnost vůči Rusku, která pramení z pragmatismu a nepřátelství vůči Ukrajině. Ústavní většinu pro Fidesz však lze jen stěží chápat jinak než jako poměrně silnou podporu tohoto postoje Maďarů. Země si tak dobrovolně zvolila cestu do izolace EU, na níž může nadále pěstovat svůj trianonský komplex a možná dokonce společně s Ruskem snít o rozpadu Ukrajiny, který by osvobodil maďarskou menšinu v Zakarpatí a vrátil region “velkému” Maďarsku.

zdroj

Přejít nahoru