O muslimské sexualitě vypráví Češka, která si ji prožila. A vypráví podrobně

Co říkáte na útoky, které se v minulých dnech odehrály v některých městech v Německu, v Rakousku i v dalších zemích? Píše se o tom, že mezi agresory byli i uprchlíci.

To se zřejmě dalo očekávat. Už před rokem Konvička v televizi říkal, že sexuální útoky budou na denním pořádku. Tito muži pochází ze společnosti, kde je obrovská sexuální frustrace. Protože, než našetří na věno, které je občas velmi vysoké až absurdní, nemají prostě šanci se oženit a přijít legálně k sexu.

Co podle vás chtěli tímto útokem vyjádřit? Byla to opravdu jen sexuální frustrace? Nechtěli tím ty ženy třeba i ponížit?

Tak určitě. Protože v islámském manželství neexistuje pojem znásilnění. V evropské společnosti, když si třeba manžel vynutí sex násilím i přes odmítnutí manželky, tak je to vlastně znásilnění. V islámu není. Tady existuje například hadís. Budu ho volně citovat – že žena musí muži vyhovět vždy, i kdyby měla spálit chléb. To znamená, i kdyby ta rodina měla přijít o obživu.

Takže žena v islámu nemůže říct manželovi ne? A pokud ano, tak co se s ní stane?

Pokud manželka odmítne sex manželovi, tak na ni budou andělé plivat celou noc a nedostane se po smrti do ráje.

Andělé? Co to znamená?

Že ji budou proklínat, že nevyhověla. Protože jedna z hlavních povinností manželky je vyhovět kdykoliv.

A pokud žena odmítne manželovi sex, dojde ze strany muže třeba i k násilí?

Samozřejmě, to je potom ta súra ženy – vykažte jí místo na spaní, a pokud neuposlechne, bijte ji.

Po tom, co se staly ty útoky, se objevily hlasy, že i u Evropanů se přece stávají případy sexuálního násilí…

Ano, ale když v tomto případě muž napadne ženu, společnost ho za to neadoruje. Kdežto u muslima ano, protože dal najevo svou sílu, ukázal ženě, kde je její místo. A hlavně, u nás je to trestný čin.

Jak vůbec probíhá manželský sex „podle islámu“?

No, berme to tak, že pro muže je manželství polovinou víry. Takže je vždy lepší, aby se oženil, vlastně za každou cenu. Masturbace je povolena jenom pro muže, a to opravdu jen v nejkrajnější nouzi. S tím, že se z toho nesmí stát zvyk. Povolená je třeba po čas ženiny menstruace. Jinak muž smí vyvrcholit maximálně dvakrát po sobě a potom se musí okamžitě provést velká očista. Takže tam při sexu jde vlastně jen o tu techniku, tam v podstatě není ani žádný prostor pro citové pouto, třeba se potom ještě mazlit a podobně… Kdyby se stalo, že by zemřeli neumytí po sexu, tak se nedostanou do ráje, dostanou se do pekla.

Mluvíme o manželském sexu. Ale může v těchto zemích, kde je islám, chtít muž sex po ženě, kterou třeba jen potká na ulici?

Po nemuslimce určitě. Protože nemuslimka v podstatě není pro ně nic. To, že ženy jsou vážené a podobně, to se vztahuje jen na muslimky.

Takže když třeba od nás přijede turistka do těchto zemí, tak se jí může stát, že si ji někdo „sexuálně vyhlédne“?

Přesně tak, bude jako sexuální objekt. Protože má šortky, tričko s krátkým rukávem, je prostovlasá… Takže tím podle nich jasně dává najevo svoji sexuální žádostivost.

A co když se pak žena, kterou by někdo sexuálně napadl, obrátí na policii?

Musí být čtyři svědci, kteří odsouhlasí, že se to stalo. Žena má podle islámu jen polovinu svědectví muže.

I tady je muslimská komunita. Mohly by se zde stát podobné útoky?

Řekla bych, že ta komunita, která tady je, by si to zřejmě zatím nedovolila. Tady funguje dovoz manželek a podobně. Nebo když přijde nějaká nová holčina do mešity a konvertuje, tak se hned o ní ví a už jí hned někoho dohazují, aby se co nejdříve provdala. Protože to je podle nich samozřejmě to nejlepší. Také se děje to, že ti muži sem přijdou, ožení se, ale protože mají dejme tomu v Pákistánu nebo někde v těchto zemích domluvenou sestřenici, tak ji sem pak dovezou. Tady funguje polygamie. Nezávisle na českém právu. Jednu manželku si vezmou legálně na úřadě a druhou si vezmou jen v mešitě. Byť sňatek v mešitě není podle našeho práva uznatelný, pro muslimského věřícího je samozřejmě důležitější. Takže takhle může mít čtyři manželky a nikdo o tom v podstatě neví.

A funguje tady tedy i právo šaría?

Vím, že třeba při mešitě v Praze funguje šaríacký soud pro rodinu. Takže všechny tyto věci jako třeba rozvody nebo sňatky se dějí paralelně našemu právu.

A co to znamená? Co je nadřazené?

Znamená to třeba to, když se manželé rozvedou, žena může mít syna na vychování do dvou let a dceru do sedmi let. Pak musí jít automaticky k otci.

A to i když je žena Češka?

Ano, samozřejmě. Takhle to funguje. Pak třeba dítě odvezou, ona už ho nikdy neuvidí a nikdo s tím nic neudělá. Protože šaría je u nich nadřazená našemu demokratickému zřízení. Například s Alžírskem neexistuje žádná smlouva o vydávání dětí.

Když se vrátíme k těm nedávným útokům, myslíte si, že policie proti tomu vůbec mohla nějak zasáhnout?

Mohla. Protože s tím se muselo počítat. Kdyby si nastudovali Korán a hadísy, tak by věděli, že prostě jsou ženy, kterým vládne vaše pravice, a jsou ženy, kterým vládne vaše levice, takže jsou to manželky a konkubíny. Muslim může mít až čtyři manželky a může mít neomezený počet milenek z řad sexuálních otrokyň. Ty útoky, co se staly, jsou od nich takovým jasným vzkazem naší společnosti, že my jsme pro ně v podstatě hrozně snadný terč, hrozně snadný cíl. Protože my přemýšlíme trošku jinak a nepočítáme s tím, že by se tady děly takové frontální útoky na ženy. A pokud by se děly, tak jsou okamžitě odsouzeny. Jenže toto se začalo řešit až několik dní potom, co se to stalo. V podstatě s vírou ty činy zamaskovat nebo omluvit.

Bude se to podle vás opakovat, máme si na to zvyknout?

Opakovat se to zřejmě bude. Vzhledem k tomu, že se například v Německu nebo v Rakousku vůči tomu nevymezili okamžitě, dali těm násilníkům v podstatě velmi pádný argument, že jsme strašně bezzubí a vlastně se neumíme bránit. Takže proč oni by toho nevyužili? Takhle vlastně funguje islám. Oni naši humanitu berou jako naši slabost. To, že my na ně budeme hodní, neznamená, že oni budou hodní na nás. Pokud se jim nepostavíme opravdu odhodlaně, tak budeme vždycky ti slabší.

A pomůže třeba více kamer v ulicích, jak teď žádají v Německu?

To už je nesmyslné. To už je jenom velký bratr, který nás bude sledovat. Prostě ta společnost by měla být nastavena tak, že tyto patologické jevy je schopná a ochotná okamžitě řešit, a ne až ex post s tím, že to dopadne na většinu občanů úplně nelibě. Bohužel islám je neintegrovatelný. A říct, že nesmíme dopouštět, aby vznikala ghetta? To je hrozně složité. Ta orientální mentalita je taková, že ti lidé se chtějí družit. Takže ta ghetta vznikají nezávisle na vládách a samosprávách měst a obcí. Takže tady je v podstatě každá rada drahá. Jde o to, aby si politici opravdu nastudovali, jak islám funguje, protože to, co se dělo za dob proroka Mohameda, se děje doposud.

Máme se toho bát i u nás, pokud přijmeme uprchlíky?

Měli bychom být určitě opatrní a obezřetní. I když si myslím, že tady nikdo z těch lidí nebude chtít zůstat a budou dělat všechno pro to, aby tady nebyli. Protože náš sociální systém není tak štědrý jako v zemích, kam směřují.

Co byste vzkázala kancléřce Merkelové, která uprchlíky ze Sýrie pozvala? Někteří se údajně také jejím pozváním při tom útoku oháněli.

To je velmi těžká a nelehko zodpověditelná otázka. Pokud tedy tuto šlamastiku způsobila, tak by se opravdu měla zasadit, aby se to co nejrychleji napravilo. A měla by si také uvědomit, že jakékoliv pozdější řešení už asi nebude jednoduché a rozhodně nebude hezké.

Belgie prý chce pro uprchlíky pořádat kurzy, kde jim vysvětlí, jak se mají chovat k ženám. Má to vůbec nějaký smysl?

Nedokážu si představit, že jim tam budou vysvětlovat, že ženy jsou rovny mužům, budou se k nim chovat hezky a jinak se stane jako co? Oni jsou opravdu velmi rozpolcení. Ty ženy prostě berou jako slabší. Například matka,  kterou oni mají ctít a milovat, je často terčem násilí ze strany otce. Dítě vidí, že matka není schopna se bránit otci a není schopna se postarat o sebe ani o ty děti. Nebo když muž odjede na služební cestu a zůstane doma dejme tomu sedmiletý syn, tak ten odpovídá za tu matku. Vede modlitbu, říká, co se má koupit, co uvařit, zda dovolí jít ven, nebo nedovolí. Z toho všeho pak také vyplývá ten vztah k ženám.

zdroj: parlamentnilisty.cz

Přejít nahoru