Evropská unie

Strategický dokument EU ukazuje, že neočkovaní budou cílem na podzim

Nejednalo se však jen o plané řeči, neboť dokument, který EU přijala, přesně tímto směrem uvažuje. A jisté je, že hned po létě – tedy zřejmě od září – se na všechny vzpurné jedince zaměří. Pokud ovšem všech 100 tisíc nezmanipulovaných jedinců vydrží a nepodlehne, pak toho zřejmě mnoho nezmůžou…

Každý, kdo se domnívá, že pozastavení opatření Covid ve velkých částech Evropy znamená, že tato opatření, a tedy očkovací kampaň C-19, jsou minulostí, by se měl podívat na nedávné prohlášení Evropské komise na toto téma, počínaje prohlášením předsedkyně Komise Ursuly von der Leyenové  ze dne 27. dubna o „další fázi pandemie“.

Zatímco von der Leyenová připouští, že „nouzová“ fáze pandemie skončila – ale zjevně ne pandemie jako taková – varuje: „Musíme zůstat ostražití. Míra infekce je v EU stále vysoká a mnoho lidí na celém světě stále umírá na COVID-19. Kromě toho se mohou objevit a rychle šířit nové varianty. Ale známe cestu vpřed,“ uzavřela, „musíme dále pokračovat v očkování a boosterech, stejně jako cíleném testování.“

Všimněte si, že von der Leyenová nejen říká, že očkování a přeočkování by mělo pokračovat – například u zvláště zranitelných skupin – ale říká, že musí být „dále zintenzivňováno“! A to v EU, kde je podle Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí již téměř 85 % dospělé populace plně očkováno!

V tiskové zprávě Komise je výzva Ursuly von der Leyenové ke „zvýšenému“ očkování a přeočkování prvním z řady opatření, která by členské státy měly přijmout „do podzimu“.

Informativní přehled „COVID-19 – Udržení připravenosti a reakce EU: výhled do budoucna“, který zveřejnila Evropská komise téhož dne, 27. dubna, posiluje postoj Ursuly von der Leyenové. První oddíl je nazván „Zvýšení využívání očkování proti COVID-19“ a první odrážka zní:

Členské státy by měly zvýšit proočkovanost a podávání přeočkování a čtvrté dávky pro způsobilé osoby. Měly by také zvýšit proočkovanost dětí.

Druhá odrážka je následující:

Členské státy by měly pro nadcházející měsíce vypracovat strategie očkování proti COVID-19 s přihlédnutím k současnému šíření sezónní chřipky a zahrnutí očkování proti COVID-19 do národních očkovacích programů.

Nedávno zřízený zvláštní výbor Evropského parlamentu pro pandemii Covid-19 (COVI) uspořádal 12. května zasedání otázek a odpovědí s komisařkou EU pro zdraví Stellou Kyriakidesovou. (Celé video zde.) Francouzská europoslankyně Virginie Joronová shrnula podstatu poznámek Kyriakidesové na Twitteru takto:

  • PRIORITA: 100 milionů neočkovaných lidí v EU, které je třeba přesvědčit a oslovit, aniž by je diskriminovali.
  • Boj proti dezinformacím – tzn. cenzura
  • Příští pandemie s novými variantami letos v zimě

Stejně jako Kyriakidesová i tisková zpráva Komise zmiňuje „posílení spolupráce proti dezinformacím o očkovacích látkách proti COVID-19“ jako jedno z prioritních opatření pro podzim.

V nedávném tweetu ze 17. května sdílela Virginie Joron níže uvedenou fotografii dokumentu Komise distribuovaného Výboru Evropského parlamentu pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, který ve skutečnosti obsahuje „očkovací strategii“ na podzim. Tento dokument se také zaměřuje na neočkované a v prvním bodě vyzývá členské státy EU, aby „zvýšily úsilí o zvýšení absorpce nebo dokončení primární imunizace u neočkovaných nebo částečně očkovaných, a to i prostřednictvím nepřetržitého sledování a analýzy váhavosti očkování s cílem jej překonat.“

Důraz na „cílený“ tlak na neočkované je obzvláště matoucí, když uvážíme, jak rychle se ukázalo, že zájem o očkování proti covid-19 klesá. Z imunologického hlediska samozřejmě nelze smysluplně rozlišovat mezi očkovanými a neočkovanými. Některé studie a údaje dokonce naznačují, že očkovaní jsou v této době náchylnější k infekci.

Četné observační studie ukázaly, jak rychle klesá účinnost vakcín proti Covid-19, zejména vakcíny BioNTech-Pfizer, která je zdaleka nejpoužívanější vakcínou v EU. Není však nutné zde tyto studie citovat, neboť další bod dokumentu Komise mlčky uznává rychlý pokles účinnosti očkovacích látek a vyzývá členské státy ke: „Zintenzivnění úsilí o zahrnutí přeočkování u všech způsobilých dospělých, počínaje třemi měsíci po prvním očkování.“

Třetí a poslední odrážka týkající se očkování se konkrétně týká očkování dětí. Je zkrácena v dokumentu, který vyfotografovala Joronová, ale plné znění lze nalézt v nejúplnějším prohlášení Komise o její strategii COVID-19 na podzim: sdělení Parlamentu a dalším orgánům EU, rovněž ze dne 27. dubna. Plná verze doporučení zní takto: „Před začátkem školního roku 2022-2023 by měly být zváženy strategie pro zvýšení proočkovanosti u mladších dětí, ve spolupráci s pediatry a dalšími zdravotnickými pracovníky, kteří jsou důvěryhodnými zdroji informací pro mnoho rodičů.“

Od Kyriakidesové bylo ohleduplné trvat na tom, že neočkovaní by neměli být diskriminováni, i když je třeba je řešit „cíleně“. Je však třeba poznamenat, že sdělení z 27. dubna, které se odráží na výše uvedeném dokumentu, také zdůrazňuje potřebu „zajistit přijetí návrhu Komise na rozšíření uplatňování nařízení EU o DIGITÁLNÍCH CERTIFIKÁTECH COVID“.

Hlavním účinkem a účelem digitálního covidového certifikátu EU, který zároveň slouží jako rámec a infrastruktura pro národní „zdravotní“ či „očkovací“ certifikáty v členských státech EU, je samozřejmě právě odměňování očkovaných a diskriminace neočkovaných.

Dokumenty Evropské komise ze dne 27. dubna proto jasně odkazují na novou podzimní očkovací kampaň proti Covid-19, která je zaměřena konkrétně na dříve neočkované a také na děti. Digitální certifikát EU pro Covid byl nedávno v EP obnoven až do poloviny roku 2023, takže je třeba se obávat, že tato nová kampaň bude doprovázena přesně stejnými diskriminačními donucovacími opatřeními, která v loňském roce učinila z neočkovaných lidí v Evropě sociální outsidery…

Nakonec připomínám, že Ursula von der Leyenová je v silném střetu zájmů, neboť její manžel pracuje pro Pfizer, takže je v jejím výsostném zájmu vnutit genové injekce maximu lidí. Žaloba na Leyenovou ze strany některých europoslanců  byla samozřejmě smetena ze stolu, neboť zločinci jsou v tomto systému beztrestní a chráněni těmi, kdo si je „vodí“.

zdroj: necenzurovanapravda.cz

Přejít nahoru