Pro zvýšení proočkovanosti můžeme lidem lhát, vyjádřil se Úřad vlády

Byly vyvěšeny na veřejných místech, sdíleny na sociálních sítích a mezi studenty je dokonce šířily i samy střední školy.

V letáku je přímo uvedeno: „Není prokázán žádný nežádoucí účinek na zdraví lidského organismu.“ Toto považuje spolek ROZALIO za klamavé až lživé sdělení.

„Upozornili jsme Karlovarský kraj na tento nepravdivý výrok, a to zejména z toho důvodu, že je leták cílen i na nezletilé děti a vyvěšován na středních školách. Kampaň podstatně narušuje svobodnou a informovanou volbu osoby, protože ji zcela úmyslně uvádí v omyl,“ uvádí Dagmar Sláčalová, místopředsedkyně spolku Rozalio.
V dopise Karlovarskému kraji spolek Rozalio zdůraznil, že příbalové letáky všech používaných vakcín proti covid-19 obsahují informace o nežádoucích účincích, které se objevily po podání vakcíny. K těm vážnějším patří silné alergické reakce a anafylaktický šok, obrna lícního nervu, myokarditida, perikarditida a další.

Více info na AC24

Přejít nahoru