Foto TSU

Pokud máte splněné normy ISO 45001, pak je větší šance, že na pracovním trhu zamíří právě k vám.

Certifikátem ISO 45001 je jasným důkazem toho, že vám záleží na zdraví pracovníků a bezpečnosti na pracovišti. Navíc je to i skvělá prevence proti možným potížím. Nastavený systém vám snadno umožní kontrolovat a minimalizovat rizika pro ochranu zdraví a bezpečnosti práce. Je to také záruka toho, že plníte všechny požadavky stanovené zákoníkem práce.

Proč mají normy ISO smysl?

Jednoznačně tímto způsobem posílíte image a kredibilitu své společnosti. A to nejen v očích zaměstnanců nebo zákazníkův, ale také v očích těch, co provádí příslušné kontroly. Výhodou je také vytvoření jednotné politiky bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti. Díky tomu je možné efektivně snižovat riziko pracovních úrazů a nemocí z povolání, což samozřejmě vede k výraznému snížení možných nákladů za sankce.

Co norma zajistí?

Jedná se v podstatě o velmi efektivní systém, jak vtělit normy BOZP do každodenního provozu společností. Standard je vhodný pro všechny organizace, nezáleží na velikosti nebo směru podnikání – proces certifikace se všemu přizpůsobí tak, aby to vyhovovalo přímo vaší firmě. Proces získání ISO certifikace přitom nemusí být nijak zdlouhavý, ani složitý – vše je prováděno maximálně efektivně, aby bylo výsledku co nejdříve dosaženo. Je to navíc také skvělá investice do budoucnosti. V případě změny předpisů bývají stanovena přechodná období, kdy dojde k zakomponování nových pravidel a vy máte dostatek času se dostat do stavu souladu s novými právními předpisy.