Další z mrazivých předpovědí Baby Vangy se naplňuje

Řekla, že by to mělo politické důsledky, protože by se hledala alternativní řešení, uvedl Deník Mirror.

Přichází v době, kdy Portugalsko a Itálie řekly svým obyvatelům, aby omezili spotřebu vody, přičemž se očekává, že posledně jmenovaná země projde nejhorším suchem od roku 1950.

Také tvrdila, že v Austrálii a částech Asie bude více zemětřesení a tsunami – s “intenzivními záchvaty povodní”.

Silné deště a záplavy způsobily zmatek na východním pobřeží Austrálie po většinu roku.

Další předpovědi pro tento rok zahrnovaly hladomor v Indii kvůli poklesu teploty, který způsobí roje kobylek, další pandemii objevenou na Sibiři, příchod mimozemšťanů přes asteroid a převzetí virtuální reality.

Baba Vanga, rozená Vangelia Pandeva Dimitrova, žila pravidelný život až do svých 12 let, kdy ztratila zrak a tvrdila, že dostala vzácný dar od Boha, který jí umožnil vidět budoucnost.

Přejít nahoru