Cum-Ex: Německý kancléř může být zapleten do jednoho z největších daňových podvodů v historii

Stovky bank, makléřů, daňových poradců a velkých daňových firem se podílely na největším daňovém podvodu v dějinách Německa nazvaném “Cum-Ex”. V letech 2002 až 2012 připravila síť spekulantů daňové úřady o miliardy eur, které mohly dosáhnout až 55 miliard.

Tento systém využíval mezeru v zákoně a německém daňovém systému, která umožňovala vícenásobné vyplácení vratek daně z dividend. Vznikla tak situace, kdy o vrácení daně požádalo více subjektů, než kolik jich daň skutečně zaplatilo.

Vysvětlení Cum-Ex
V Německu se z vyplacených dividend automaticky sráží daň až do výše 25 %. Zahraniční držitelé akcií jsou však od daně osvobozeni na základě dohody o zamezení dvojího zdanění, a mohou proto požádat daňové úřady o vrácení daně.

Tohoto principu využila síť spekulantů, kteří nejenže akcie drželi, ale řadou transakcí vytvářeli dojem, že je vlastní mnohonásobně více subjektů, než kolik jich ve skutečnosti bylo. To vedlo k neoprávněným vratkám daně z dividend v řádu miliard eur.

Výplata a zdanění dividend je jednoduchá. Každý, kdo vlastní akcii v době výplaty dividendy, obdrží dividendu a zaplatí z ní daň. Pokud se jedná o zahraniční subjekt, požádá o vrácení daně. Spekulanti však vytvořili systém, v němž si na vlastnictví jedné akcie činí nárok více subjektů.

Využívali časového odstupu mezi provedením obchodu a jeho vypořádáním. Stačilo, aby investor A den před výplatou dividendy prodal investorovi B akcie, které ještě nevlastnil. Běžně se tomu říká krátký prodej. Mezitím investor C, který akcie skutečně držel, obdržel dividendu a zaplatil z ní daň.

Ihned po vyplacení dividendy však investor C prodal své akcie investorovi A. Investor A tyto akcie dodal investorovi B, čímž vypořádal svůj předchozí obchod. Vzhledem k tomu, že transakce mezi investory A a B proběhla před výplatou dividendy, požádal investor B, stejně jako investor C, o vrácení daně. Oba ji obdrželi, takže stát vyplatil investorům více, než kolik inkasoval z držby jedné akcie.

To bylo umožněno systémem, podle kterého má každý, kdo držel akcie na základě provedeného obchodu, a nikoli na základě skutečného držení akcií v době výplaty dividend, nárok na vrácení peněz. Odtud pochází označení Cum-Ex, přičemž cum znamená latinsky před a ex po.

Více info na trend.sk

Přejít nahoru