Česko má nejrychleji rostoucí úroveň zadlužení v celé EU

Česká republika byla loni nejrychleji rostoucí zemí EU z hlediska zadlužení, a zatímco Itálie a Řecko si berou korunu za největší dluh celkově, panují obavy, že by Česko mohlo brzy čelit problémům s veřejnými financemi.

Loňský rozpočtový schodek překonal rekordní maximum roku 2020, uvádí Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) ve svém pondělním stanovisku k návrhu konečné účetní závěrky České republiky za rok 2021.

NKÚ také poukázal na to, že Česko se v loňském roce zařadilo mezi země s nejnižším ekonomickým růstem v EU. Na druhou stranu zpráva pozitivně hodnotila nízkou míru nezaměstnanosti v zemi.

Poměr českého veřejného dluhu k HDP se v roce 2021 meziročně zvýšil o 4,2 procentního bodu, což je nejvíce ze všech zemí EU.

“Zatímco v roce 2021 se 20 zemím EU podařilo meziročně snížit svůj dluh na HDP, ten náš se zvýšil o více než čtyři procentní body,” uvedl prezident NKÚ Miloslav Kala.

Podle Kaly vysoký podíl povinných a kvazi-mandatorních státních výdajů zabránil lepšímu výsledku. Výdaje stanovené zákonem a nezbytné pro chod státu absorbovaly v roce 2021 téměř 94 procent příjmů státního rozpočtu. Vládě tak zbylo jen zhruba 95 miliard korun na to, aby reagovala na současné ekonomické a sociální problémy nebo nastartovala ekonomiku investicemi. Pokud se podle NKÚ nepodniknou kroky k dosažení úspor na výdajové straně státního rozpočtu, bude nutné posílit příjmy státu, pravděpodobně prostřednictvím daní. Píše portál RMX.

Schodek státního rozpočtu dosáhl v roce 2021 téměř 420 miliard korun (17 miliard eur).

“Překonal tak nejhorší výsledek z roku 2020 o více než 52 miliard korun (2,1 miliardy eur). A to i přesto, že ekonomická omezení související s pandemií Covid-19 v loňském roce nedosáhla stejné úrovně jako v roce 2020,” upozorňuje NKÚ. Podle vládní novely by měl letošní rozpočet skončit schodkem 330 miliard korun (13,4 miliardy eur). Sněmovna reprezentantů bude novelu rozpočtu projednávat v září.

Hospodářský růst je pomalý, zatímco nezaměstnanost zůstává nízká
Auditoři také poukázali na to, že Česká republika se v loňském roce zařadila mezi země s nejnižším ekonomickým růstem v Evropské unii. Zatímco HDP České republiky meziročně vzrostl o 3,3 procenta, průměr EU byl o 2,1 procentního bodu vyšší. Pouze Slovensko a Německo zaznamenaly v loňském roce pomalejší růst než Česko.

Výrazně horší meziroční bilance zahraničního obchodu zabránila vyššímu meziročnímu růstu HDP. Na rozdíl od vysokých přebytků v předchozích letech skončil zůstatek v roce 2021 schodkem ve výši 1,5 miliardy korun (61 milionů eur). Důvodem byly vyšší ceny dováženého zboží, zejména ropy a zemního plynu, a nižší zahraniční poptávka.

“Na druhou stranu i v roce 2021 si Česká republika udržela nejnižší míru nezaměstnanosti v rámci EU, a to 2,8 procenta,” uvádí NKÚ. Podíl nezaměstnaných v ČR byl o 4,2 procentního bodu nižší než průměrná míra nezaměstnanosti v EU.

Přejít nahoru