Komplexní oprava historického areálu hřbitova v Protivíně je u konce

„Postupnou opravou prošel celý areál, tvořený nejen vlastním hřbitovem a ohradní zdí s bránou, ale i obřadní síní a kolumbáriem. Průběh rekonstrukce samozřejmě výrazně ovlivnily požadavky památkářů a to jak po stránce časové, tak po stránce technické, což se projevilo zejména při výběru použitých materiálů a technologií. Například v omítkách nesměl být žádný cement, musely být čistě vápenné,“ uvedl starosta Protivína Jaromír Hlaváč.

Nicméně rekonstrukcí nakonec prošel i celý objekt obřadní síně, řadící se podle odborníků mezi významné realizace české architektonické avantgardy dvacátých let 20. století. Ten má nyní nové střechy, vnitřní rozvody elektřiny, omítky a podlahy, okna a dveře, otopná tělesa i osvětlení. Dokonce i vitráže. Vše z původních materiálů. Tímto způsobem byla zrekonstruována celá část pro smuteční hosty i technické zázemí pro pohřební služby a všechny prostory byly vybaveny novým dubovým nábytkem. „Největším problémem nakonec bylo pořízení zvedacího zařízení na rakve, které jsme museli z technických důvodů shánět až ve Švédsku,“ poznamenal Hlaváč.

Areál protivínského hřbitova se nachází přibližně 1, 5 kilometru severovýchodně od centra města, na vyvýšeném zalesněném místě. Hřbitov je mírně obdélníkového půdorysu, ohraničen ohradní zdí s bránou a brankami na západní straně. Celý areál je komponován téměř symetricky podél středové podélné osy východ – západ. Ve východní části hřbitova se nachází ústřední budova – obřadní síň. Do středu východní ohradní zdi je vloženo původní kolumbárium z doby jeho výstavby.

„Úplnou proměnou prošlo také celé prostranství před obřadní síní a přístupová cesta k ní. Starý asfalt jsme vytrhali a nahradili ho kamennými kostkami, které jsme získali při rekonstrukci silničního průtahu městem. Dláždění jsme doplnili kamennými obrubníky, čímž došlo k vytvoření hezky vypadajících obrazců. Celé okolí jsme ozelenili a osadili stylovými lavičkami k odpočinku návštěvníků,“ dodal starosta s tím, že město nezapomnělo ani na vybudování dosud zcela chybějících toalet.

„Před hřbitovem jsme vybudovali devět nových parkovacích stání se zdí, za níž je ukryto toto nové veřejné sociální zařízení pro návštěvníky, čímž neruší celkový vzhled areálu. I zde jsme vysadili novou zeleň a do kaple pořídili nový zvon, který odsud kdysi v minulosti zmizel. Posledními úpravami nyní prochází rozptylová loučka. Tím bude oprava a revitalizace celého areálu dokončena a několik příštích desítek let bude bez nutných investic sloužit veřejnosti,“ konstatoval starosta.

Přejít nahoru