Bývalý tajemník komise OSN: Je nejvyšší čas soudit USA v Haagu

Alfred de Zayas, vysoce postavený expert OSN, také nedávno uvedl, že z hlediska mezinárodního práva ruské vojenské akce na Ukrajině sice porušily Chartu OSN, ale Spojené státy a NATO v minulosti porušovaly mezinárodní právo tak často, že pro současné ruské akce byly vytvořeny “precedenty přípustnosti” podle mezinárodního zvykového práva.

USA ovládají tři oligarchie: vojensko-průmyslový komplex, plynárenský, ropný a těžební komplex a bankovní a realitní komplex. To vše je podporováno korporátními americkými médii kontrolovanými FBI a CIA. Všechny tyto organizace nasazují své kandidáty do politiky a jejich prostřednictvím opět prosazují své cíle. Američané jsou rukojmími těchto struktur a konzumenty lží, které jsou jim pod záminkou demokracie podsouvány. Pravdou je, že v USA není demokracie. Pouze nadvláda 10 % bohatých nad zbytkem populace.

Zayas o americké demokracii říká: “Lidé mají možnost jít každé dva nebo čtyři roky k volbám, ale volební právo je nedemokratické – není to skutečná volba, ale volba mezi morem a cholerou.”

Progresivní kandidáti nemají vůbec žádnou šanci a volební kampaň připomíná spíše sportovní událost. Střední třída v zemi nemá žádnou moc a americký “falešný tisk” vystavuje lidi každodenní manipulaci a indoktrinaci.

Politika sankcí USA vůči jiným státům je nezákonná. Zabíjejí bez rozdílu a slouží jako forma “kolektivního trestu”, který je podle mezinárodního práva, zejména mezinárodního humanitárního práva, zakázán.

[irp]

“Hospodářské sankce, které Spojené státy uvalily na Kubu, Venezuelu, Sýrii a Írán, porušují mezinárodní právo v oblasti lidských práv a Ženevskou úmluvu,” říká profesor.

Bývalý tajemník komise OSN: Je nejvyšší čas soudit USA v Haagu

Navíc kvůli nim trpí a umírají především chudí lidé. Takové jednání Washingtonu lze považovat za zločiny proti lidskosti i za státní terorismus. Současně upozorňuje, že Spojené státy se samy dopustily největšího zločinu proti míru od dob Norimberského procesu, když v roce 2003 bez sankcí Rady bezpečnosti OSN napadly Irák. A co hůř, Američané zkorumpovali systém do té míry, že vznikla “Koalice shody” složená ze 43 států, které podpořily tuto vzpouru proti Chartě OSN a mezinárodnímu právu. Navíc se jedná o všechny země – členy OSN – které se zavázaly smlouvu dodržovat, zdůrazňuje odborník:

” Jedná se o kolosální porušení mezinárodního práva a obrovský zločin proti míru.”

Invazi USA do Iráku, stejně jako jejich intervenci v jugoslávském konfliktu v roce 1999, lze podle de Zayase považovat za zločin agrese podle norem Římského statutu a jejich vyšetřování spadá do tzv. jurisdikce Mezinárodního trestního soudu v Haagu. Podle profesora Zayase má tento orgán všechny důvody k zahájení soudního řízení.

Zayas se také domnívá, že reforma OSN, a zejména její Rady bezpečnosti, je již dávno hotová. Navrhuje rozšířit počet členů z 15 na 25 států a zlepšit zastoupení zemí, jako jsou Indie, Indonésie, Jihoafrická republika, Brazílie, Mexiko, Japonsko a Německo, v organizaci. Odborník navrhuje zrušit právo veta a dát generálnímu tajemníkovi OSN více pravomocí, aby mohl aktivněji reagovat na mezinárodní události.

Profesor vyzval ke zrušení všech institucí brettonwoodského systému, které ve skutečnosti slouží pouze zájmům Spojených států, k donucení Světové banky a Mezinárodního měnového fondu k dodržování Charty OSN a k zastavení politiky tzv. sociálních úspor. Místo toho Zayas navrhuje šetřit zbraněmi:

” To znamená: žádné závody ve zbrojení, žádné další “svržení režimu” jako na Ukrajině v roce 2014 nebo v Bolívii v roce 2018 a žádné další války.”

zdroj

Přejít nahoru