Tajemství Bible: tyto tři věci v nebi určitě nebudou

Najít jen radost, spravedlnost a vše nejlepší, na co si vzpomeneme. Ale co tam určitě není? Tyto tři věci nejenže neexistují, ale nepřichází k nim řeč, ani myšlenka na ně.

 

Zmatek

 

V nebi není žádný zmatek; ti, kdo tam již jsou a chodí po krásných územích, se již nemusí trápit zmatky. Důvod je prostý, protože v nebi je Bůh nablízku způsobem, který na zemi není možný, vládne tam a všichni ho uctívají jako Krále. A protože On sám je mír, nesmí existovat nic, co by se podobalo zmatku.

Bůh nedává chaos, jeho vedení je vždy přímé, nikdy ne dvojsečné, nikdy nejisté. Právě to nám může pomoci žít lépe už tady na zemi, aby nás Boží slova vždy vedla přímo, a ať se rozhodujeme jakkoli, je dobré se ptát, zda máme pokoj. Zda volba, kterou se chystáme učinit, nás vede správným, pokojným směrem, jinak můžeme snadno sejít z cesty.

Konkurenceschopnost

 

V nebi není žádná soutěživost, nikdo nikoho nepředbíhá. Nikdo není nucen chovat se nepřiměřeně, klást si příliš vysoké nároky. Nikdo není žádán, aby neustále přesvědčoval ostatní o svých přednostech, nikdo není žádán, aby se cítil méněcenný vůči ostatním. Ne, v nebi jsou si všichni rovni, všichni stejně milováni, všichni stejně hodni. Stejně tak je důležité.

 

Krize

 

Žádná krize, ani ekonomická, ani vztahová, ani energetická, prostě žádná, nepřijde do nebe. Nemůže se stát, že jeden den je nádherný, barevný a šťastný, zatímco druhý den se rozpadá všechno, co se může rozpadnout. Neexistují žádné změny, které by u člověka vyvolaly krizi. Nic, co by člověka nutilo plakat nad šílenstvím. Nic, co by dělalo vrásky. Nic, co by znemožňovalo usnout. Nic, z čeho by se člověku točila hlava a bolelo srdce. Nic, z čeho by se vám zvedal žaludek. Jen Bůh a jeho nejlepší plán. Jeho nebeská dokonalost.

zdroj: netky.sk

Přejít nahoru