Němce nahradili Češi, německá historie padla do zapomnění a rozvinutý průmysl pohasl

Projekce dokumentu Proměny Ústeckého kraje vypráví o poválečné době 20. století, která proměnila Ústecký kraj a nesmazatelně se vepsala do jeho tváře i do životních příběhů mnoha lidí. Dokument natočila a zpracovala regionální pobočka Paměť národa Severní Čechy a promítat se bude 23. listopadu 2022 od 18 hodin v Městském divadle ve Varnsdorfu. Vstupné je dobrovolné.

 

Právě dramatické události poválečné doby v Ústeckém kraji velmi razantně změnily národnostní skladbu místních obyvatel. Němce, kteří v Ústeckém kraji tvořili po staletí většinu, nahradili Češi, českoslovenští repatrianti a Romové ze Slovenska. Německá historie kraje upadla v zapomnění a někdejší sláva zdejšího rozvinutého průmyslu pohasla. Díky námi osloveným pamětníkům a jejich životním příběhům si můžeme dobu předválečnou, válečnou i poválečnou více přiblížit a zamýšlet se v těchto souvislostech nad dnešní podobou regionu. Na skutečnost, že právě tento kraj to ve srovnání s jinými, ryze českými, neměl příliš jednoduché.

 

„V dokumentu pohlédneme do tváří pamětníků, kteří jako děti nebo mladí lidé velmi intenzivně prožívali všechny změny a zvraty konce první poloviny 20. století. Pamětnice Ludmila Kunová se narodila nedaleko Ústí nad Labem v obci Krásné Březno a vzpomíná na obsazení Sudet Němci. Ti zavřeli české školy a děti musely začít chodit do škol německých,“ řekla Michaela Pavlátová, ředitelka pobočky Paměť národa Severní Čechy. „Hanuš Adamec se narodil do německého prostředí meziválečného Ústí nad Labem do rodiny s čistě českými kořeny. I on nám svěřil svůj příběh, a jak říká, je Čech a jeho domovem je Evropa“, doplnila Pavlátová.

 

V dokumentu zazní vzpomínky dalších několika pamětníků z Mostu, Litoměřic, Děčína, Teplic, Lovosic či Varnsdorfu. Na dokument naváže debata s Josefem Rybánským, kurátorem sbírek Muzea Varnsdorf a Janem Němcem, vedoucím oddělení Státního oblastního archivu v Litoměřicích. Jste srdečně zváni!

 

 

 

Za finanční podporu děkujeme městům Ústí nad Labem, Děčín, Litoměřice, Teplice a Varnsdorf, Ústeckému kraji a Nadačnímu fondu Severočeská voda.

 

Za poskytnuté prostory děkujeme také Městskému divadlu Varnsdorf.

Přejít nahoru