V Hluboké nad Vltavou se otevřelo nové poradenské středisko Energy Centre

Jedná se o tzv. Energetické konzultační a informační středisko (EKIS). Pro bezplatnou a nezávislou konzultaci si mohou zájemci přijít vždy v pondělí a středu od 13 do 19 hodin do KC Panorama (Masarykova 974, Hluboká).
Hluboká nad Vltavou se tak zařadila mezi obce, ve kterých fungují střediska spadající do sítě EKIS, která jsou zřízena v rámci státního programu EFEKT na podporu úspor energie, který vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) se záměrem podílet se na naplňování Státní energetické koncepce. Kontakty na všechna střediska EKIS naleznete na www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS.
Kvalifikovaní energetičtí specialisté fungující v rámci sítě EKIS bezplatně poradí od výběru úsporného osvětlení či elektrospotřebiče přes vhodné zateplení, správné vytápění, plánování rekonstrukce až po velké projekty energeticky úsporných staveb. Konzultovat s nimi můžete také např. fotovoltaické elektrárny, tepelná čerpadla, malé vodní elektrárny, zařízení na spalování biomasy, rozúčtování tepla aj.
Pomohou také s dotacemi, tvorbou dotační žádosti i další administrativou pro získání dotace (nejčastěji Nová zelená úsporám). Na EKIS odborníky se může obrátit každý – občané, podnikatelé a firmy i zástupci obcí, měst a krajů. Na konzultaci je lepší se předem objednat, a to na tel. 387 312 580, mobil: 773 124 580, email: [email protected]. EKIS Hluboká provozuje spolek Energy Centre České Budějovice (ECČB), která má druhou poradnu EKIS v Českých Budějovicích již od r. 1998.

il.foto: pixabay.com / 0fjd125gk87

Přejít nahoru