Papež František varuje: Pro ty, kdo slaví Vánoce, by to také mohly být jejich poslední

Papež František promlouvající k davům pronesl děsivou předpověď. S tím, jak svět zachvacuje běsnění války, by to mohly být naše poslední Vánoce.

V knize Petrus Romanus autoři Tom Horn a Cris Putnam pronesli dvě ohromující předpovědi. V roce 2012, když byl v úřadě ještě papež František, předpověděli příchod události, k níž nedošlo déle než 600 let – tj. Benediktovy abdikace na papežství. Když počátkem příštího roku papež Benedikt abdikoval, přišlo to pro miliardu katolíků po celém světě jako šok. Ti dva výzkumníci, kteří žertem říkají, že je inspiroval Duch Svatý, zůstali úplně potichu ohledně toho, jak mohli věštit téměř bezprecedentní událost s takovou přesností.

Papež František a jeho děsivé proroctví: Budou to letos naše poslední Vánoce?

Ale ať byla ta předpověď jakkoliv neuvěřitelná, není to nic proti druhé předložené Hornem a Putmanem. Ti dva citovali 600 let staré proroctví Svatého Malachiáše, který inspirován Bohem údajně sepsal jména příštích 112 papežů v pořadí. A jak se ukázalo, měla by Benediktova rezignace vést ke konečnému zvolení papež Františka, 112 osoby na tomto seznamu. Záležitost začíná vypadat děsivě tím, že Proroctví končí Františkem – po něm Malachiáš už neuvádí žádného dalšího následovníka. Proroctví samotné tohoto konečného papeže označuje jako „Petrus Romanus“ čili Petr Říman.

Podle Malachiášova proroctví svět spěje do temných věků:

„Za extrémních perzekucí bude stolec Svaté církve římské obýván Petrem Římanem…“ „Který bude pastýřem svých ovcí při mnohých souženích a až to skončí, bude město na sedmi pahorcích zničeno a strašlivý a děsivý soudce bude soudit jeho lid. Konec.“

Je to všechno jen fraška. Svět nepochopil cestu míru. Celý svět je ve válce

Proroctví o papežích – připisované Svatému Malachiáši zhruba roku 1139. Ať si myslíte o proroctví nebo předpovědi cokoliv, má papež František na asi tak miliardu katolíků po celém světě neuvěřitelný vliv. Je konec konců nástupcem Petra, prvního papeže a přímého žáka Ježíše Krista. Takže když papež promlouvá, mají jeho slova pro Církev vážné dopady. Ten během posledních dvou let už způsobil řadu kontroverzí ať už uvnitř Církve nebo u širší křesťanské veřejnosti, které obklopují jeho myšlenky o klimatické změně, právech gayů a rozdělování bohatství, když mnozí tvrdí, že jeho změny dávno zavedených doktrín by mohly přivodit konec Katolické církve tak, jak jsme ji dodnes znali.

Ale jeho poslední varování by mohlo být předzvěstí doslova Konce dnů. Papež František v chmurném kázání ve Vatikánu oznámil, že letošní vánoce budou „fraškou“, a to kvůli faktu, že se na planetě v současnosti rozbíhá 3. Světová válka. „Je to všechno jen fraška. Svět nepochopil cestu míru. Celý svět je ve válce,“ řekl chmurně.

Papež při mši v Casa Santa Maria pronesl děsivou předpověď a takovou, jaká by to proroctví naplnila, náznaky, že by letošní oslavy Vánoc mohly být naše poslední: „Je před Vánocemi. Rozsvítí se světýlka, proběhnou oslavy, rozsvítí se stromky, dojde na scény Zrození – vše bude vyšňořené – přičemž však svět pokračuje ve vedení války,“ řekl počátkem prosince.

Pontifik, který ve čtvrtek dosáhl 79 let, rozvedl své vize tento víkend, kdy davu řekl: „Během toho, jak svět hladoví, hoří a propadá se hlouběji do chaosu, bychom si měli uvědomit, že oslavy letošních Vánoc by se pro ty, kdo se rozhodnou je oslavovat, mohly stát jejich posledními.“ Hodnotí papež František prostě jen jako mnozí další tu chmurnou situaci ve světě, co se týče ekonomických a geopolitických sporů? Nebo si uvědomuje, že on je ve skutečnosti předurčen být Konečným papežem, který bude dohlížet nejen na zkázu Církve, nýbrž i celé planety?

Foto: giulio napolitano / Shutterstock.com

Přejít nahoru