Vladimir Putin byl varován, že tisíce Rusů se snaží připojit k protikremelskému odporu, protože hrozba ozbrojené vzpoury v zemi roste

Bývalý viceprezident Jukosu se aktivně pokouší dosáhnout změny režimu ve své rodné zemi.

Za tímto účelem pomohl vytvořit Kongres lidových zástupců – přechodný parlament složený z 59 ruských politiků, kteří se stavěli proti Putinovu režimu.

Druhé zasedání kongresu se uskuteční v Polsku mezi 20. a 23. únorem, kdy rozvíjí plány na ruskou budoucnost bez Putina.

Pan Ponomarev však připouští, že změna režimu v jeho rodné zemi je “nemožná” bez ozbrojeného odporu.

zdroj: Express.co.uk

Přejít nahoru