Kdo je skutečnou mocenskou nebo finanční elitou, která ovládá svět?

Kdo je skutečnou mocenskou nebo finanční elitou?

Důležitý aspekt veškerých úvah nad plány či neplány elit je to, kdo nebo co představuje skutečné mocenské a finanční elity západního světa.

Dánský miliardář není součástí skutečných finančních elit. Je to „manažer“ ne vlastník systému. Je to drobný akcionář, který může být kdykoli vyfa…án velkými hráči, velkými akcionáři. Myslíte že ne? V pře-předpisovaném světě je možné kohokoli kriminalizovat, protože je více než stoprocentní jistota, že porušil a vytrvale porušuje hned několik z desetitisíců zákonů, předpisů, vyhlášek a nařízení, které se navíc navzájem často vylučují. Jen Evropská Unie, byrokratický bolševický mega-projekt, má více než 26 000 zákonů, nařízení, vyhlášek a předpisů. Všechny jsou platné. A vsadím se o cokoli, že nikdo ani z celé slavné Evropské Komise nemá nejmenší ánung, co v nich všech je, a nikdo v celé Bruseli nikdy nezkontroloval a nikdy zkontrolovat nemůže, které z těchto právních norem jsou ve vzájemném rozporu. Ale všichni je musíme dodržovat. A přitom není nejmenší šance vědět, co vlastně musíme dodržovat. Kafkův Proces – každodenní, permanentní, všeobjímající.

A ani není vždy nutné cílovou osobu hned kriminalizovat. Stačí ostrakizovat, Dennodenně šikanovat a znepříjemňovat život. Vyhnat ze stáda označením za černou ovci. Zbavit moci, vlivu a perspektivy. Peníze mu zůstanou, dům také, jachta také (pokud je kdy měl). Jen ty sousedy ztratí, i když se neodstěhují. Už nepřijdou na party. Jejich děti se nebudou kamarádit s dětmi cílového subjektu. Nikdo s cílovým subjektem už nebude chtít hrát golf. A to vše proto, že cílový subjekt byl ocejchován. A veřejný cejch je horší pro společenské vztahy než ošklivá nakažlivá choroba. Vyhnáním jednoho miliardáře se z hlediska struktury moci nic nezmění. A z hlediska té skutečné moci už vůbec ne.

Kdo je skutečná moc?

Malý historický exkurs. Před lety jsem na nějakém nezávislém webu četl, že podle odhadů má rodina Rockefellerů majetek 10 000 miliard dolarů a rodina Rothschildů majetek 100 000 miliard dolarů. Zasmál jsem se asi tak, jako teď Ty, milý čtenáři. A – možná jako teď Ty, milý čtenáři – jsem autora zařadil mezi lidi, kteří by měli urgentně navštívit psychiatra.

Pak jsem to četl někde jinde znovu. Pak ještě jednou.

A pak jsem si řekl, že to – jen z principu, sám pro sebe – VYVRÁTÍM. Že dokážu alespoň sám sobě, že to je opravdu nesmysl.

Nevyvrátil jsem to. Naopak jsem sám sobě potvrdil, že to je docela klidně možné a nelze vyloučit, že Rockefellerové mají 10 000 miliard dolarů a Rothschildové mají 100 000 miliard dolarů.

Zdůrazňuji – nelze to vyloučit!

Je MOŽNÉ, že Rockefellerové mají 10 000 miliard dolarů a Rothschildové mají 100 000 miliard dolarů.

První otázka – kde by tyto rodiny vzaly svůj majetek v takovém rozsahu?

Rodina Rothschildů

Více info

_*Here’s the full list of the ‘26 richest people of all time’:*_

1. Mansa Musa I, (Ruler of Malian Empire, 1280-1331) $400 billion

2. Rothschild Family (banking dynasty, 1740- ) $350 billion

Konec citace.

Mayer Amschel Rothschild zemřel v roce 1812.

Při předpokladu jeho majetku v roce 1812 v hodnotě 350 miliard dnešních dolarů, při předpokladu průměrné míry inflace 4 procenta a při zjednodušení (pro jednoduchost propočtu předpokládáme, že inflace je každý rok stejná) pak jeho majetek měl hodnotu cca 130 milionů “dolarů roku 1812”.

Pokud od roku 1812 rodina dokázala zhodnocovat majetek o 1 procento nad inflaci, má dnešní hodnotu 2 372 miliard dolarů, pokud o 2 procenta nad inflaci, má hodnotu 15 796 miliard dolarů, pokud o 3 procenta nad inflaci, má jejich majetek dnes hodnotu 103 313 miliard dolarů.

Vzhledem k jejich „business“ modelu „tales I win, heads you loose“, čili „ať to dopadne jakkoli, my vyděláme“, vzhledem k jejich kontrole center politické moci (od králů přes parlamenty až po dnešní struktury moci) a tím dané zaručené ziskovosti není předpoklad 3%-ního přebíjení inflace nijak nesplnitelný.

Závěr: nelze vyloučit, že rodina Rothschildů má majetek v rozsahu 100 000 miliard dolarů.

Rodina Rockefellerů

Rockefellerové ovládali Standard Oil.

Wikipedia

Ta ovládala ropný průmysl USA. V roce 1911 byla rozdělena, nikoli znárodněna. Takže Rockefellerové svoji kontrolu amerického ropného průmyslu neztratili, pouze schovali.

Na wikipedii je možné nalézt podrobný přehled historie potomků rozdělené Standard Oil. Nicméně, z

tohoto přehledu je zřejmé, že Standard Oil, resp. její původní kontrolní akcionáři ovládají v zásadě celý ropný průmysl západního světa. (I tam, kde např. Amoco bylo převzato společností BP, šlo o akvizici

prostřednictvím akcií BP, tj., původní akcionáři Amoco získali významný balík akcií BP, tj. původní akcionáři Standard Oil dostali významný podíl v BP apod. i v jiných případech akvizic).

Lze tedy předpokládat, že rodina Rockefellerů (patrně společně s jinou rodinou/skupinou, která je financovala při budování Standard Oil) ovládá a kontroluje ropný průmysl západního světa uplynulých více než sto let (v počátku “pouze” trh USA, které ale v té době byly naprosto nejvýznamnějším trhem, v dalším vývoji pak i společnosti evropské). Je také nutno brát v úvahu, že tato pozice bezpochyby umožnila získání kontroly nad dalšími sektory, výroba energie, chemický průmysl, těžba dalších surovin přinejmenším. Možná ne tak dominantně v případě výroby energie a těžby, ale v případě např. chemického průmyslu je kontrola ropy značnou pákou.

Ale k věci – pokud tedy tato rodina kontrolovala ropný a chemický průmysl USA a později celého západního světa, lze předpokládat, že takový konglomerát generuje 100 miliard dolarů ročně volných hotovostních toků v dnešních dolarech? Spíše víc. Ale to není podstatné.

Více než 100 let od roku 1911 krát 100 miliard dolarů ročně je celkem 10 000 miliard dolarů.

Závěr: Nelze vyloučit, že rodina Rockefellerů má majetek více než 10 000 miliard dolarů.

Nechte mě vydávat a kontrolovat peníze a nebude mě zajímat, kdo píše zákony

…řekl údajně zakladatel klanu Rothschildů.

Obě rodiny stály u založení (protiústavní a nelegální) centrální banky USA (zajímavá kniha např. Creature from Jekyll Island) a prostřednictvím vlastnictví komerčních bank, které vlastní Fed ji kontrolují a ovládají.

Takže:

– Mají neomezený přístup k čerstvě tištěným penězům jako první na řadě (nejlaciněji, nejsnadněji, v největším množství), proto mají vždy nejlepší možnost investovat nejlevněji

– Nikdy neprohrají, protože pokud investují špatně, je to “systémová krize”, kterou zaplatí daňoví poplatníci, resp. reálná ekonomika, resp. ti ostatní ať již přímou formou (náhrada ze státní kasy) nebo nepřímou (snížení úrokových sazeb – fakticky jen pro vybrané, quantitative easing – jen pro vybrané apod.)

– A mají možnost si prostřednictvím půjček od centrální banky půjčovat (ve skutečnosti od všech ostatních) fakticky zadarmo, nakupovat státní dluhy a inkasovat úroky z cizích peněz

(Tady lze zmínit analýzu francouzského státního dluhu, kde pokud se odečte složené úročení, je současná míra zadlužení Francie na úrovni cca 8.6 procent HDP a nikoli více než 80 procent HDP.

Totéž platí pro USA, kde daňoví poplatníci – resp. ti daňoví poplatníci, kteří nevlastní Fed a tiskárnu na peníze – platí ročně na úrocích cca 100 až 200 miliard dolarů soukromě vlastněné “centrální bance” Fed, tedy každý americký občan včetně nemluvňat platí ročně 300 až 700 dolarů soukromé investiční skupině, která investovala peníze, které nikdy neměla, neušetřila, nevydělala, jen si je natiskla.

Za zmínku rovněž stojí fakt, že jen úroky od roku 1988 tvoří více než polovinu celého dnešního dluhu federální vlády. = Viz http://treasurydirect.gov/govt/reports/ir/ir_expense.htm )

Je vůbec tolik majetku?
Odhady majetků zmíněné výše se mohou zdát přehnaně vysoké, porovnáno s “nejbohatšími” miliardáři (Gates, Buffet apod.). Ale nepřímo lze podpořit uvedená čísla celkovým objemem aktiv v USA a na celém světě.

Odhad objemu aktiv USA je 188 tisíc miliard dolarů.

Více info.

Lze předpokládat, že Evropa bude cca stejně bohatá (možná méně na jednoho obyvatele, ale jde o podstatně větší trh, větší ekonomiku než USA) S Japonskem, Čínou, Ruskem a dalšími jsme snadno na 450 až 500 tisících miliard dolarů.

Proč by top elita nemohla vlastnit 20-30 procent?

Mimochodem, světová finanční aktiva jsou odhadována na 212 tisíc miliard dolarů. A v tom není zahrnut nefinanční majetek, pozemky, nemovitosti apod.

Economist.

Takový majetek nelze skrýt! Nebo ano?

Ale ano. Podle studie švýcarského institutu Swiss Federal Institute ovládá celou ekonomiku celého západního světa (a fakticky celého světa, kromě Číny, částečně Ruska a malinko bez přímé kontroly Saudské Arábie) pouhých 147 megakorporací a megabank, navzájem propojených a jakoby kontrolujících sebe navzájem.

Skutečná kontrola nepotřebuje v těchto megakorporacích a megabankách významný podíl, jakýkoli podíl, který by byl veřejně vidět při analýze jednoho jednotlivého subjektu. Svoji kontrolu má danou tím, že je jediným významným suverénem, jediným aktivním hybatelem ve struktuře pasívních ovládaných subjektů. Na jedné straně totiž stojí malí a bezvýznamní akcionáři a na straně druhé vlivový akcionář, který navíc má vliv i ve všech dalších vlivových (a společně majoritních) akcionářích. Skupina XY (viz výše) má malý, ale významný podíl ve společnosti 1 a zároveň malé a významné podíly ve společnostech 2 až 147. Ve společnostech 2 má tato skupina také jako jediná významný podíl, protože ostatní důležité podíly jsou pouze u – malá chvíle napětí – u společností 1 a pak u společností 3 až 147. A tak dále a tak dále a tak dále.

Vlastnictví a faktická kontrola skupinou XY není vidět při pohledu na kteroukoli společnost 1 až 147 a přitom ta kontrola je, je suverénní a jediná aktivní.

(Švýcarská studie zde https://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1107/1107.5728v2.pdf . Zatím. )

Závěr: V současném světě akciového vlastnictví ve složitých strukturách je možné schovat majetek, pokud jste opravdu velký kluk nebo opravdu velká holka. Je možné a snadné schovat ve složitých strukturách i majetek v řádech stovek tisíc miliard dolarů. Zvlášť, když k tomu navíc vy sami kontrolujete kontrolora, hlídáte hlídače a kdykoli kohokoli z nich můžete nahradit někým novým.

Závěr

– podle mého názoru, posuď sám, laskavý čtenáři

Žebříček 500 nejbohatších miliardářů je ve skutečnosti vějička, návnada pozornosti pro veřejnost, před kterou má být skutečné bohatství pečlivě ukryto.

Veřejně známi miliardáři jsou fakticky kdykoli nahraditelní, jako zaměstnanci, jako komparz.

Stejně tak polici, údajně „mocní“ jsou ve skutečnosti snadno nahraditelní zaměstnanci. Buď dělají sami od sebe, co od nich skutečná moc očekává, nebo ne a pak rychle jdou. (Někdy na pitevnu, jako JFK po výletu do Dallasu.)

Veřejně známé osoby, domněle mocní, nepatří ke skutečné elitě ani moci ani financí.

Skutečná finanční a mocenská elita je skrytá.

(zdroj: euportal.cz, foto: Hollywood Reporter)

Přejít nahoru