Šokující předpověď jasnovidce. Tento stát se rozpadne!

Dokázal předpovídat války, odhalovat lidské nemoci, vidět možné budoucí katastrofy. Mnozí si jeho jméno spojují s prorokem Nostradamem, který byl lékařem. Na rozdíl od Nostradama byl Edgar Cayce intuitivní diagnostik. Během svého života poskytl lidem až 14 000 vizí. Jak k tomu ale přišel? Ve spánku.

Vše vyřešil ve spánku, během něhož mluvil srozumitelně. Jednoduše si lehl a po několika minutách se dostal do meditativního stavu, během kterého měl vidění. Zajímavé bylo, že si po probuzení na nic nevzpomínal. Bylo to, jako by se do jeho vědomí napojila nějaká vyšší moc. Později byla jeho ženě Gertrudě diagnostikována tuberkulóza, kterou podle lékařů nebylo možné vyléčit, ale Edgar si předepsal vlastní léčbu a ta zabrala.

V té době předpověděl příchod druhé světové války a vznik spojenectví mezi Rakouskem, Německem a Japonskem. Z jeho úst zazněla slova: “A dokud Bůh nezasáhne, bude celý svět v plamenech.” Dokonce přesně označil začátek a konec války. Připomněl také důležitost dodržování zákonů ze strany mocných. Cayce nebyl demokrat ani republikán, šlo mu pouze o to, aby Američané dodržovali morálku. Po druhé světové válce předpověděl pád Sovětského svazu.

Hovořil také o atentátu na amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho. Nejzajímavější vize se týkala ztracené Atlantidy. Podle něj byla prvním rájem na Zemi a existovala ještě dříve než ráj v oblasti mezi řekami Eufrat a Tigris. Edgar viděl Atlantidu jako obrovský kontinent uprostřed Atlantského oceánu. Lidé, kteří na ní žili, znali tajemství vesmírných sil. Obyvatelé však podle něj tato tajemství zneužili, v důsledku čehož Atlantida po strašlivé katastrofě zanikla a byla potopena.

zdroj

Přejít nahoru