Opravdu Peková lže? Tak se podívejme, co říká uznávaný profesor imunologie…

V uplynulých dnech jsme přinesli několik článků o nových vyjádřeních české molekulární genetičky a viroložky Dr. Sone Pekové, kterou média kritizují od chvíle, kdy se ukázalo, že výsledky jejího výzkumu nejsou v souladu s oficiální koronovou propagandou. Od té doby ji označují jako konspirátorku a její práci znevažují. Tato jejich špinavá „mise“ však nebude jednoduchá.

Pekovou totiž podporuje několik vážených vědců, které si ani sluníčková kavárna nedovolí označovat za dezinformátory a diletanty. Jedním z nich je například přední český vakcinolog, imunolog, farmakolog, organizátor celé řady mezinárodních konferencí, prof. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc., DSc.

Profesor Turánek působí na České akademii věd, na Masarykově univerzitě v Brně a zároveň i jako vedoucí vývoje a výzkumu v soukromé farmaceutické firmě. Jako vědec se zabývá vývojem a výzkumem vakcín, imunologií, farmakologií a nanotechnologiemi, přesněji novými biokompatibilními nanosystémy třídění léků a konstrukcí vakcín. Pokusíme se shrnout podstatu jeho letošních vyjádření k tématu Covid-19 a mRNA vakcín pro nezávislé žurnalisty z Nadačního fondu Svědomí národa.

Už toho bylo dost!
Na otázku, co ho donutilo, aby začal veřejně vystupovat, prof. Turánek odpověděl: „Byl to způsob, jakým se postavili k paní doktorce Pekové. To se mi už opravdu přestalo líbit. Po 32 letech mašírování k demokracii jsme se ocitli v tom, čemu Karel Kryl říkal demokratura. V různých médiích vidíte jasnou cenzuru názorů, zkreslování situace, podsouvání „faktů“, které jsou vymyšlené, okleštěné nebo jsou tak „nasvícené“, aby to vypadalo, že se zde děje něco strašného, ​​a že nás zachrání pouze vakcíny.

Já jsem hned na začátku této pandemie byl vyzván, abych udělal nějakou studii. Proto jsem provedl studii o lidských a zvířecích koronavirech, kde jsem ukázal slabiny celého problému. A teď se ukazuje, že ty slabiny zde skutečně jsou a pod váhou důkazů pravda začíná prosakovat na povrch. Už se ty lži nedají udržet, už všude vysvítá, že pravda je jiná.“

Turánek proto pocítil potřebu vystoupit na veřejnosti a uvést věci na pravou míru: „Nečekal jsem, že tento ,jarmek’ s vakcínami, toto vrcholně nechutné vnucování vakcín pod záminkou, že dostanete tenisky, iPhony, nebo že nebudete smět tam či onam, že vám zakážou toto či támhle, nabere takové obrátky.“

Pokud jde o vznik viru, i Turánek se přiklání k názoru, že vznikl v laboratoři. Říká přibližně to, co Dr. Peková a vzpomíná celou řadu důkazů a indicií. Konspirace se po necelých dvou letech stává pomalu skutečností…

 

MRNA vakcíny – vize a skutečnost
Proč se vlastně mRNA vakcíny začaly tak intenzivně zkoumat? Turánek vysvětluje pozadí: „Poměrně dobře se znám s ředitelem výzkumu a vývoje společnosti GaxoSmithKline. Byl na několika konferencích, které jsem uspořádal, a v roce 2018 nám na přednášce předvedl vizi, jak by mohly vypadat v budoucnu vakcinační strategie, které by dokázaly zastavit pandemie v zárodku.

Jejich představa je taková, že bude existovat celosvětová síť pracovišť, kde bude možné připravit mRNA vakcínu. Dnes umíme velmi rychle vysekvenovat genom daného patogenu, ten lze během pár dní rozeslat e-mailem do celého světa a na těch pracovištích může být do týdne připravena vakcína pro celý svět.“

Turánek zdůraznil, že tyto vize jsou krásné a on se proti nim vůbec nestaví, právě naopak, vidí v nich potenciál. Vývojáři se snažili to nejprve zkusit na viru chřipky, ale to jim nevyšlo – chřipky se lidé až tak nebojí, nepodařilo se jim prorazit přes bariéru schvalování ao vakcíny nebyl zájem. „A teď dostali přímo „dar z nebe“ koronavirovou „pandemii“. Najednou šlo všechno stranou, povolování bylo mnohem rychlejší a podařilo se vakcíny protlačit na trh.“

Použitá byla nevhodná platforma. Důvod? Jak jinak – peníze…
Turánek však upozorňuje na specifické problémy spojené s dnešními mRNA vakcínami. Molekula mRNA je velmi křehká a mimo buňku ji okamžitě zničí příslušné enzymy, protože tam mRNA nemá co hledat. Proto, aby se dala použít, je třeba ji stabilizovat.

„Původně byla ta technologie vyvinuta pro genovou terapii, tedy vnesení nějakého genu do buňky. A podle toho byla iv tomto případě provedena formulace: pro sbalení a stabilizaci RNA molekuly se do receptury přidávají kationické lipidy. Ty jsou však pro buňku toxické, narušují komunikaci v buňce.

Moderna tam má přirozený kationický lipid sfingomyelin, ten ve vyšších dávkách buňky zabíjí. Pfizer, nebo lépe řečeno, BioNTech – jelikož celá ta technologie pochází od BioNTechu, znám se s lidmi z BioNTechu, byli jsme tam a řešili jsme s nimi problémy s tímto spojené – tam má syntetický kationický lipid. My se s kolegy z VŠ chemicko-technologické dlouhodobě zabýváme vývojem kationických lipidů a patentovali jsme některé kationické lipidy, které byly poměrně málo toxické a daly by se použít.

Tedy mRNA se sbalí kationickým lipidem, celé se to zabalí do nějakého fosfolipidového obalu, a aby tato částice o rozměru 80 – 100 nanometrů mohla v těle putovat, je pokryta ještě polyethylenglykolem (PEG). Jenže taková technologie byla určena pro genovou terapii, pro cílenou dopravu léčiva do nádoru. PEG zajišťuje, že tato částice může cirkulovat v krvi poměrně dlouho, desítky hodin. To není určeno pro vakcínu. Jenže oni to měli všechno již odzkoušeno, otestováno na zvířatech a měnit celou platformu nechtěli. Řekli nám rovnou: to nemůžeme měnit, stálo to příliš mnoho peněz,“ říká Turánek.

 

Ruská ruleta s americkými vakcínami
„Co se děje v těle, když vás zaočkují do ramenního svalu takovou vakcínou? Podle posledních uvolněných výsledků asi polovina té dávky ve svalu zůstane, ale zbytek se odplaví a dostane se přes lymfatické uzliny do krve a odtud do jater, sleziny, mozku, malé ale ne zanedbatelné množství do vaječníků, u mužů do varlat atd.,“ říká Turánek.

Co z toho vyplývá? „Nemáme kontrolu nad tím, kam se ty částice dostanou a když dojde k expresi toho S-proteinu (spike proteinu), nemáme kontrolu nad její mírou. To jsou dva velké problémy těchto genetických vakcín oproti klasickým inaktivovaným nebo rekombinantním vakcínám,“ konstatuje podstatu problému profesor Turánek.

A mluví io dalších zádrhelech: například o tom, že očkování do ramene, kde je velký pletenec nervů ovládajících celou ruku, znamená, že netrefit přitom do blízkosti nervu, je téměř nemožné. A protože kationický lipid ve vakcíně způsobuje záněty, je dokumentována celá řada případů Guillain-Barré syndromu, což je zánětlivé onemocnění nervů – jako předpokládaný předstupeň rozvoje dalších závažných neurodegenerativních imunologických onemocnění v následných letech. Že nebyly zatím pozorovány? Inu ano, protože se za rok používání mRNA vakcín ještě nemohly projevit…

 

Čas to všechno napraví? A to víme odkud?
Vidíme, že mRNA vakcíny jsou z hlediska bezpečnosti doslova pohromou, jenže ani adenovirové vakcíny také nejsou bez závažných nedostatků a třísel. \”O těchto věcech se mělo otevřeně mluvit v odborných debatách a ne zamést je pod koberec a nechat o nich mluvit jen lidi, kteří tomu za prvé nerozumí, a za druhé jsou to pouze hlásné trouby účelových propagandistických lží o vakcínách,\” říká Turánek.

Na propagandistické tvrzení uvedené na webu vlády ČR, že čím dál se nacházíme od začátku očkování, tím pravděpodobnější je, že se nežádoucí efekt vakcíny neobjeví, Turánek říká: „To není podloženo absolutně ničím. Je to jen přání. Já bych byl rád, kdyby tomu tak bylo, ale zatím to není nijak prokázáno. Těch vedlejších účinků, které tam jsou…“

A konstatuje: „Zde je spojena nová, v podstatě neprověřená technologie s S-proteinem, který je hlavní patologickou molekulou viru – tedy dvě věci, o kterých nevíme, co udělají v dlouhodobém horizontu. Z problémů, které se projevují rychleji, víme o mikroemboliích – to už je popsáno na molekulární, buněčné i celotělové úrovni. První si toho všimli Američané, protože tam bylo těch úmrtí mnoho, když při pitvách polovina lidí měla embolie v plicích, ledvinách, mozku či periferních cévách, přičemž se dá říci, že je dnes již potvrzeno jak to S-protein způsobil.“

 

Je naprosto nevhodné očkovat děti!
Jak mnozí, i profesor Turánek považuje očkování dětí těmito vakcínami za cosi otřesné. „Proč? Jaký je důvod očkovat vakcínou, která nemá prověřené dlouhodobé účinky, která je jen podmínečně schválena, celou dětskou populaci, která koronavirům není ohrožena? Dávat jim dokonce stejnou dávku jako dospělým… Dívkám to skončí ve vaječnících, takže ještě dříve než dospějí, mohou být tou vakcínou poznamenány, může být poškozena jejich schopnost mít v budoucnosti děti.

Je tam pak další věc, o které se nemluví, a to je podobnost s proteinem, který se jmenuje syncytin a je zodpovědný za tvorbu placenty, a může tam dojít ke křížové reakci – to nemluvím já, ale upozorňují na to dost velké kapacity, které se tím zabývají. Na nic z toho se nebere ohled a rovnou se spustila kampaň vakcinace dětí…“

Turánek také zmiňuje jinou studii, která poukazuje na další problematický jev: „Ukazuje se, že S1 podjednotka S-proteinu velmi dobře proniká přes mozkomíšní bariéru. S tím souvisí druhá indice: ta S1 podjednotka se naváže na fibrin nebo fibrinogen a vytvoří sraženinu, kterou nedokážou rozpustit enzymy k rozpouštění krevních sraženin. To je další zajímavá stopa vedoucí k úmrtím lidí po mikroembolích.

Ukázalo se, že po vakcinaci mRNA vakcínami je v krevní plazmě poměrně vysoká hladina S-proteinu, což je dost vysoká hodnota koncentrace proteinu s těmito účinky, přičemž všechny účinky ani neznáme. Tedy vracím se k té vakcíně: máme platformu, která není ještě otestována, a používáme ji k expresi proteinu, který evidentně odpovídá za vedlejší účinky samotné infekce. A tímto máme vakcinovat děti?“

 

Očkovací jarmark… nebo už jatky?
Turánek kritizuje i další součást očkovacího „jarmarku“: kdysi byli lidé očkováni v ordinacích svých lékařů, kteří znali jejich anamnézy, zatímco teď se to děje hlava-nehlava iv nákupních centrech či na nádraží. Říká, že při takové vakcinaci ti očkující – mohou to být narychlo vyškolení městští policisté či hasiči – často ani nezkoušejí, zda trefili do cévy.

Velmi zajímavý je i celkový Turánkův pohled na výsledek působení moderní medicíny v kontextu koronakrize. Říká, že dnešní medicína je spíše zaměřena na odstraňování následků špatné životosprávy. Máme spoustu léků, díky kterým se lidé dožívají vyššího věku a přežívají v jakémsi „metastabilním“ stavu. Právě takoví lidé jsou pak častou obětí korony: lidé obézní, oslabení, s vnitřními tendencemi k zánětům.

Pozornost si zasluhuje také jeho vyjádření k možnosti svobodného šíření vědeckých názorů, dá se vidět paralela i se situací na Slovensku: „Většina vědců mlčí, ale mají podobný názor jako já. A pak je tam několik protagonistů, kteří – nevím z jakého důvodu se k tomu propůjčili – se k tomu neustále vyslovují a pak to vypadá, jako kdyby většina vědecké obce měla tento názor.

Ministerstvo se hájí tím, že mají panel odborníků, jenže když se na ně podíváte, zjistíte, že ani jeden z nich není odborníkem v dané oblasti. To neznamená, že nejsou odborníky v jiné oblasti, ale v dané oblasti odborníky nejsou. A jejich názory jsou vydávány za jediné správné, podle kterých si ministerstvo v podstatě omlouvá a zdůvodňuje své kroky. A když jim to správní soud zakáže, tak oni to nerespektují. Kam jsme to došli?“ ptá se Turánek.

A říká: „Snaha vrátit se k jednoduchému totálnímu ovládnutí společnosti tady už dlouho evidentně je a nikdo se proti tomu zase tak moc nebrání. Karel Kryl, který to předpověděl hned po „sametové revoluci“, bohužel zemřel a kolik je médií, která to řeší? A jaký je k tomu prostor? Viz Dr. Peková, kterou hned vyškrtli z Youtube.“

A co si myslí o možnosti, že bude v biologii otevřena Pandořina skříňka? Podle Turánka už byla otevřena. Podobně jako Dr. Peková, i on říká, že dnešní genové technologie umožňují snadno vyrobit jakýkoli virus. „A tyto technologie dokonce ani nejsou potřebné: koronaviry mají RNA polymerázu, která je schopna přenášet úseky RNA viru. Tedy pokud budeme mít v buňce dva koronaviry, ony se mohou navzájem rekombinovat.“ A tedy, konstatuje Turánek, šlechtění viru je velmi jednoduché, dá se provádět i bez metod molekulární biologie se zcela obyčejnými laboratorními pomůckami.

 

Další v řadě nepřátel systému?
A tak je zde další špičkový lékař „na odstřel“, zařazený mezi „šiřitele dezinformací“. Jak dlouho ještě potrvá, než se na stranu „konspirátorů“ přesune i podstatná část všech ostatních odborníků? Kolik ještě bude trvat, než je nepříjemná pravda přinutí přehodnotit, zda jim ty granty a pozice opravdu stojí za to, aby ztratily vlastní tvář a svědomí?

 

Celý rozhovor s prof. Turánkem můžete vidět zde:

https://youtu.be/VYtBEnB1F6E

zdroj: hlavnespravy.sk

Přejít nahoru