Biden přijal úplatek 5 milionů nebo více ze zahraničí

Zástupce ředitele FBI Paul Abbate potvrdil, že prezident Biden vzal ze zahraničí úplatek ve výši 5 milionů nebo více. Když se ho zde ptal Ted Cruz, nejprve metal, že to nemůže říct, ačkoli se na něj Ted celkem zdvořile usmíval.

Nakonec však před jiným senátním výborem, zde Joshem Hawleym, potvrdil, že prezident Biden vzal úplatek ve výši 5 milionů úplatku nebo více ze zahraničí. Jéje, kde o tom informují mainstreamová média?

No, a teď si tu americkou demokracii přeložme do slovenštiny. Jak může naše politická reprezentace zastupovat lidi, když jsou ve všem peníze? Kde je americká “národní bezpečnost”, pro kterou mají armádu, FBI, tajné služby atd. Nikde. Je to šaškárna, protože měkkou silou tajných dohod dosáhnete i převratu v celém národě

Jak tento zkorumpovaný prohnilý systém porazil socialismus? Protože ho tehdy řídili lidé, kterým nešlo o peníze, ale o porážku největší hrozby, a tou bylo znárodnění jejich majetku a likvidace jejich vlivu. Když tato hrozba pominula, odstěhovali se z USA a nechali tam takové, aby se spořádaně rozpadly. Mezitím si ale budeme užívat té demokracie z USA, dokud my lidé nevezmeme vlastní hlavy do rukou a nezačneme je používat. Myslíte si, že tady nemáme různé zájmové skupiny, které dělaly a dělají peklo? Šoroš není jediný. Až bude muset odejít, teprve pak uvidíme, co jsou tady ostatní.

Autor: Erik Majerčák

Přejít nahoru