Co nejdůležitější se dá naučit od své matky?

Když mi zemřela matka, bylo mi už přes 70 let. Celý život jsem cítila, že mě nosí v náručí, a teprve v okamžiku svého odchodu mě opustila.

Jako děti jsme na péči matky zcela závislí. Přirozená péče, kterou matky věnují svým dětem, je tou nejsilnější touhou nad všechny lidské touhy. Je to proto, že touha matky pečovat o své dítě a navázat s ním pouto stojí nad všemi ostatními touhami – po jídle, sexu, rodině, bohatství, respektu a moci.

Často zdůrazňuji velký význam mateřské péče o dítě, protože tuto sílu péče musíme využít k tomu, abychom lidstvo přivedli do harmonického a mírového stavu. Na tom závisí pozitivní budoucnost lidské společnosti.

V kabalistické moudrosti hovoříme o sféře Binah jako o vlastnosti, která se snaží pouze dávat a obdarovávat, jako o jistotě, opoře a štítu. Je to podobné příkladu matky pečující o své dítě na tomto světě.

Chceme-li tuto sílu Bíny využít, když se zahalíme do síly dávání, pak se stáváme jako dítě v náručí své matky. Získáme ochranu zvláštní síly Biny, síly v přírodě, kterou kabalisté nazývají “Světlo chasadim (milosrdenství)”. Ta nás chrání před negativními egoistickými silami, které v našem životě způsobují nejrůznější utrpení.

To je vše, co lidstvu chybí: smysl pro nejvyšší sílu soucitu, která chce jen dávat a přikrývá naše vztahy ve společnosti jako deštník, jako přirozená péče matky o své dítě. Pak se k sobě nemůžeme chovat negativně, protože škodlivé egoistické síly se “bojí matky”, síly milosrdenství, která je mezi námi přítomna.

Autor: Michael Laitman, zdroj fotka Pixabay.com

Přejít nahoru