Země katastrofálně ztrácí kyslík, tvrdí vědci

Vědci zjistili, že v zemské atmosféře je stále méně kyslíku. Množství tohoto životně potřebného plynu se snížil za posledních 800 tisíc let o 0,7 %. Svoje závěry představili výzkumníci v časopise Science.

Před vznikem života na Zemi neobsahovala atmosféra naší planety žádný kyslík. Po vzniku kyanobakterií začala se jeho koncentrace zvyšovat. V průběhu několika posledních stovek milionů let zůstal obsah plynů v zemské atmosféře stabilní.

Výzkumníci zkontrolovali úroveň koncentrace kyslíku v atmosféře během několika set tisíc let s pomocí rozboru ledových vzorků z Grónska a Antarktidy. Obsahují totiž bublinky s informací o složení vzduchu v minulosti. Vědci stanovili poměr izotopů kyslíku a dusíku a zjistili, že množství životně potřebného plynu kleslo o téměř jedno procento. Výzkumníci poskytli několik vysvětlení.

Za prvé, mohlo zvýšení rychlosti eroze posílit okysličení. Za druhé, nebudeme-li brát do úvahy antropogenní změny klimatu, uvidíme, že se za poslední miliony let snížily průměrné teploty hydrosféry, v důsledku čehož dokáží oceány rozpustit v sobě větší množství kyslíku.

(KPa, Sputnik, Foto: Shutterstock)

Přejít nahoru