Pákistánští muslimští demonstranti vydávají vážné varování Řecku, slibují odplatu za jakékoli znesvěcení jejich posvátných textů (VIDEO)

Řecko na pokraji sil: armáda muslimů s koránem v ruce pochoduje Kyprem: Křičí islámský válečný pokřik – “Alláhu Akbar

Pákistánští muslimští demonstranti vydávají vážné varování Řecku, slibují odplatu za jakékoli znesvěcení jejich posvátných textů a vyvolávají obavy z nepokojů a sociálního napětí.

Zapomnělo Řecko na nevyhnutelné snahy pákistánských migrantů vstupujících do jejich země o zavedení šaríi?

V blízké budoucnosti bude podobně jako Francie pravděpodobně značná část Evropy pohlcena konfliktem, samozřejmě s výjimkou Polska a Maďarska.

 

Přejít nahoru